W kontekście bolesnego i tragicznego wydarzenia, które miało miejsce na Jasnej Górze 9 grudnia 2012 roku.

Czy nie należy postawić sobie pytania o wynagrodzenie w Pierwsze Soboty Miesiąca?

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

9 grudnia - zamach na Królową Polski.

10 grudnia  - przesłanie Matki Bożej dotyczące Pierwszych Sobót Miesiąca przekazane Siostrze Łucji w klasztorze w Pontevedra (10 grudnia 1925 r.).

Potem powiedziała Najświętsza Panna: «Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia».

Dlaczego pięć pierwszych sobót? Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

 

Na Jasnej Górze zrodziła się Fatima w Polsce przez akt poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten został dokonany 8 września 1946 roku przez Episkopat Polski, jako zwieńczenie wcześniejszego aktu poświęcenia w parafiach (7. 07. 1946) i diecezjach (15. 08. 1946).

W ramach przygotowania do aktu poświęcenia w diecezjach głoszono z ambon (tekst zatwierdził kard. Sapieha): "Dobrze będzie z okazji tego oddania się osobistego Najśw. Pannie postanowić sobie czcić Ją codzień  przez jakieś uczynki pobożne i dobrowolne umartwienia.
Najlepiej jednak będzie dostosować się do tego, czego sobie Ona sama w słynnych objawieniach Serca Swojego w Fatimie życzyła.
Prócz bowiem poświęcenia się Niepokalanemu Jej Sercu do najistotniejszych części naszego do Niej nabożeństwa należą:
1. Codzienne odmawianie różańca, polecane przez Matkę B. Różańcową przy każdym ukazaniu się Jej.
2. Pierwsza sobota miesiąca, która ma być poświęcona Niepokalanemu Sercu Marii i obchodzona przez Komunię św. wynagradzającą i ofiary".
 

Biskup Stanisław Czajka, w odniesieniu do aktu poświęcenia Niep. Sercu Maryi, w roku 1947 przypominał: "Poświęcenie jasnogórskie narodu polskiego Niepokalanemu  Sercu Maryi było najwspanialszym aktem hołdu złożonym przez Polskę  Bogarodzicy. Podobnej manifestacji, podobnych tłumów Jasna Góra nie widziała nigdy przedtem.
Sama Matka Najświętsza wyraziła życzenie we Fatima, aby poświęcono świat Jej Niepokalanemu Sercu.  Ale jednym i tym samym zdaniem wyraziła także życzenie o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca".

W 30 rocznicę Fatimskich Objawień Polska Prasa Katolicka przypominała (Tygodnik Niedziela 1947 r.): "Nie wszystkie jednak życzenia Matki Najśw. zostały spełnione.
W objawieniach nie ograniczyła się Matka Najśw. do wezwań pokutno-poprawczych, ale ujawniła ludzkości sposób uzyskania Łaski Bożej, której - jak wiemy - nie można zasłużyć, tylko wymodlić, wyprosić lub wybłagać. Tym środkiem wybłagania ma być prócz różańca kult Niepok. Serca Maryi w formie przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Jeżeli ludzkość z tego środka skorzysta - będzie ocalona".

 

Nasz Dziennik

Polsko, pamiętaj o wynagradzaniu

Małgorzata Bochenek

Profanację świętych wizerunków jako jedną z najgorszych zniewag raniących Niepokalane Serce wskazała Maryja podczas objawień w Fatimie. Matka Boża, mówiąc o wynagrodzeniu za te zniewagi, prosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. W kontekście niedawnego ataku na Ikonę Jasnogórską trzeba to odebrać jako wezwanie także dla Polaków.

- Miłość do Chrystusa nakazuje przebaczyć, ale nie możemy zapomnieć - mówił ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, podczas nocnego czuwania ekspiacyjnego na Jasnej Górze. Z wtorku na środę zgromadziła się tam archidiecezja częstochowska, aby wynagradzać Bogu za profanację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W związku z próbą zniszczenia jasnogórskiej Ikony oświadczenie wydało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi dziękują za podejmowane akty zadośćuczynienia.

Tych inicjatyw wynagradzających Bogu za profanację dokonaną ręką przebywającego obecnie w areszcie Jerzego D. rodzi się coraz więcej. Warto jednak przypomnieć w tym kontekście objawienia fatimskie. - Szukamy różnych inspiracji. Nie sposób nie zauważyć, że sama Maryja, objawiając się w Fatimie w 1917 r., mówi o zniewagach, które w sposób szczególny ranią Jej Niepokalane Serce - zaznacza ks. Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. Przypomina, że Matka Boża w 1925 r. tłumaczyła Łucji, iż najbardziej rani Ją, gdy ludzie nie wierzą w Niepokalane Poczęcie i gdy profanują Jej święte wizerunki. Objawienie w Fatimie równocześnie ukazuje, co uczynić, by wynagrodzić te zniewagi. - Maryja podkreślała, iż Bóg pragnie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, by wynagrodzić za grzechy. Jako ratunek wskazuje nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca - podkreśla ks. Krzysztof Czapla. - Należy przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca przystąpić do spowiedzi świętej, odmówić jedną część Różańca św., przez kwadrans rozmyślać o tajemnicach Różańca i przyjąć Komunię św. wynagradzającą - dodaje.

Polska poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi, ale do dzisiaj nie ma powszechnej praktyki pierwszych sobót miesiąca, nabożeństwa wynagradzającego za grzechy. - Zatem to, co wydarzyło się w niedzielę, w sposób szczególny przypomina Fatimę, staje się dla Polski przynagleniem: pamiętaj, Polsko, o wynagradzaniu, które przez akt poświęcenia pragnęłaś czynić - zaznacza ks. Czapla.

1. Nasz Dziennik, Czwartek, 13 grudnia 2012, Nr 291 (4526)

2. Nasz Dziennik, Środa, 19 grudnia 2012 r. - Wynagradzajmy Panu Bogu

3. Zamach na Królową Polski

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  EN   FR   DE   PT   BY   RU  UA  NO

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej