13 maja w Fatimie - Pontyfikat papieża Franciszka został poświęcony Matce Bożej Fatimskiej
13 maja w Fatimie – uroczystość, na którą zaproszony jest cały lud Boży
 
W odpowiedzi na prośbę papieża skierowaną do patriarchy Lizbony kardynała José Policarpo, aby ten poświęcił jego pontyfikat matce Boskiej Fatimskiej, biskupi portugalscy zdecydowali, że poświęcenie to odbędzie się 13 maja b.r.
 
Poświęcenie to został umieszczone w programie pielgrzymki międzynarodowej odbywającej się w dniach 12 i 13 maja (dokładny program zostanie podany w późniejszym terminie).
 
Pielgrzymce międzynarodowej w maju, w 96. rocznicę pierwszego objawienia Matki Boskiej widzącym Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, przewodniczył arcybiskup Rio de Janeiro, bp Orani Tempesta.
 
Przypominamy, że kard. José Policarpo w przemówieniu otwierającym 181. plenarne posiedzenie Konferencji Episkopatu Portugalii, ujawnił, że papież Franciszek dwukrotnie prosił o poświęcenie jego posługi piotrowej Matce Bożej Fatimskiej.
 
Ogłaszając to kard. José Policarpo powiedział, że prośbę tę mógłby spełnić sam „w cichej modlitwie”, ale „byłoby pięknie, gdyby w jej realizację włączył się cały Episkopat”.

 

 

 

 

  Zobacz relacje w TV Fatima

 

 

 

Papież Franciszek dwukrotnie zwraca się z prośbą o poświęcenie jego pontyfikatu Matce  Bożej Fatimskiej.

„Ten papież jest znakiem nadziei”, czytamy w biuletynie informacyjnym Sanktuarium w Fatimie. Słowa te odnoszą się prośby Papieża Franciszka skierowanej do D. José Policarpo da Cruz, Kardynała Patriarchy Lizbony, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby poświęcił jego posługę Piotrową Matce Bożej z Fatimy. Z taką prośbą Ojciec Święty zwrócił się dwukrotnie, o czym poinformował Patriarcha Lizbony na otwarciu zebrania Episkopatu Portugalii 8 kwietnia w Fatimie.

 

Z taką prośbą Ojciec Święty zwrócił się dwukrotnie, o czym poinformował Patriarcha Lizbony na otwarciu zebrania Episkopatu Portugalii 8 kwietnia w Fatimie.
Papież Franciszek rozpoczynając swój pontyfikat staje niewątpliwie wobec różnych wyzwań, problemów i trudów. „Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka”, ale również – jak przypominał Benedykt XVI w 2011 r. – „tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom [w Fatimie]”. Matka Boża w 1917 r. zapowiedziała czas pokoju dla świata i triumf Jej Niepokalanego Serca nad złem, które doświadcza każdego człowieka. Jak bardzo dziś świat potrzebuje wypełnienia się tych obietnic. Przykład Ojca Świętego staje się prawdziwie znakiem nadziei, przypomina, iż nie należy bać się zła, lecz pokładać nadzieję w Bogu i pozwolić się prowadzić Matce Bożej, tzn. poświęcić się Jej. Naśladujmy Piotra naszych czasów, spójrzmy na Niepokalane Serce Maryi ukazane w Fatimie, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu, a w nas również odrodzi się nadzieja.

 

Poświęcenie posługi papieża Franciszka
Matce Boskiej Fatimskiej


Fatima, 13 maja 2013 r.

Dziewico Przenajświętsza !

1. My, biskupi portugalscy oraz licznie zgromadzeni tu pielgrzymi, stajemy u Twoich stóp, w 96. rocznicę Twego objawienia się pastuszkom w Cova da Iria, by spełnić jasno wyrażone życzenie Papieża Franciszka: aby Tobie – Pani Fatimska – poświęcić jego posługę Biskupa Rzymu i Pasterza Kościoła powszechnego. Tobie Pani, Matko Kościoła, poświęcamy posługę nowego Papieża: napełnij jego serce czułością Boga, której Ty sama doświadczyłaś bardziej nikt ktokolwiek inny, aby mógł wszystkich ludzi naszych czasów otoczyć miłością, która pochodzi od Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziś ludzie muszą poczuć, że są kochani przez Boga i przez Kościół. Tylko doświadczając miłości przezwyciężą pokusę stosowania przemocy, ulegania materializmowi, zapominania o Bogu, zbaczania z drogi, prowadzącej do nowego świata, w którym królować będzie miłość. Obdarz Ojca Świętego darem przenikliwości, aby umiał rozpoznać drogi odnowy Kościoła; obdarz go odwagą, aby nie zawahał się podążać ścieżkami wskazywanymi przez Ducha Świętego; wspieraj go w trudnych godzinach cierpienia, aby zwyciężał z miłością próby, które postawi przed nim misja odnowy Kościoła. Bądź zawsze przy nim i wraz z nim wypowiadaj tak dobrze znane Ci słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

2. Drogi odnowy Kościoła prowadzą nas do ponownego odkrycia aktualności orędzia fatimskiego, które przekazałaś pastuszkom: oto wezwanie do nawrócenia, powrotu do znieważanego, bo zapomnianego Boga. Nawrócenie jest zawsze powrotem do miłości Boga. Bóg przebacza, ponieważ nas kocha. To dlatego Jego miłość nazywa się miłosierdziem. Kościół, otaczany Twoją macierzyńską troską i prowadzony przez nowego Pasterza, musi wciąż i coraz bardziej urzeczywistniać się, jako miejsce nawrócenia i przebaczenia, bo w nim prawda wyraża się zawsze w miłości.
Ty wskazałaś modlitwę jako najważniejszą drogę nawrócenia. Nauczaj Kościół, którego jesteś częścią i wzorem, aby był coraz bardziej rozmodlony; aby lud modlący się pozostawał w łączności z Ojcem Świętym – pierwszym orantem ludu Bożego, a także w cichej komunii z poprzednim papieżem Jego Świątobliwością Benedyktem XVI, który wybrał  posługę cichego oranta i postawił przed Kościołem wyzwanie podążania drogami modlitwy.

3. W Twoim orędziu skierowanym do pastuszków tu w Cova da Iria zwróciłaś uwagę na posługę papieża, „biskupa odzianego w biel”. Trzech ostatnich papieży pielgrzymowało do Twojego Sanktuarium. O Pani, tylko Ty, ze swą macierzyńską miłością do Kościoła, możesz zaszczepić w sercu papieża Franciszka pragnienie stania się pielgrzymem do tego Sanktuarium. Nie można go o to prosić z innych powodów; tylko ciche porozumienie między Tobą a nim sprawi, że poczuje potrzebę odbycia tej pielgrzymki, a wtedy z pewnością towarzyszyć mu będą tysiące wiernych, gotowych wsłuchać się na nowo w Twoje orędzie.
Tu, na Ołtarzu Świata, papież będzie mógł pobłogosławić ludzkość, pozwolić poczuć współczesnemu światu, że Bóg kocha wszystkich mężczyzn i wszystkie kobiety naszych czasów; że Kościół ich kocha, a Ty, Matko Odkupiciela, poprowadzisz ich z czułością drogami zbawienia.

† JOSÉ, Kardynał Patriarcha
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii

 

 

 

  

 

 

 

  EN   FR   DE   PT   BY   RU  UA  NO

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej