1. Nie żyjemy dla siebie. Wynagradzanie za grzechy świata. (9zł)  NAKŁAD WYCZERPANY

W. Łaszewski, E. Hanter. Książka ta zawiera podstawowe materiały na czwarty rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej: homilie, modlitwy, rozważania różańcowe, refleksje na apele maryjne oraz medytacje na wszystkie pierwsze soboty 2012 roku.

 

 

2. Niepokalane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła. (9zł) NAKŁAD WYCZERPANY

o. S. Kałdon OP, o. G. M. Bartosik OFM Conv., W. Łaszewski, ks. M. Chmielewski.

Praca zbiorowa przybliża w zwięzłej formie bardzo szeroką i ważną problematykę kultu Niepokalanego Serca Maryi. Rozważania tej problematyki osadzone są na krótkim rysie historycznym kultu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w odniesieniu do Tradycji i Nauki Kościoła oraz Pisma Świętego i objawień fatimskich. Objawienia Matki Bożej w 1917 roku stanowią szczególne podkreślenie prawdy o Niepokalanym Sercu Maryi i koncentrują się na trzech istotnych kwestiach: pierwsza - poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, druga - nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca i trzecia - wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Stały się one zatem treścią rozważań w kolejnych rozdziałach niniejszej pozycji. Ponadto biorąc pod uwagę liczne zapytania i wątpliwości dotyczące pierwszosobotniej medytacji - jako jednego z czterech integralnych elementów nabożeństwa, ostatni rozdział został poświęcony tej właśnie problematyce.

 

 

3. Fatima dla wszystkich pokoleń. Wspomnienia i refleksje. (9zł) NAKŁAD WYCZERPANY

Ks. R. J. Fox.

Książka ta jest pozycją szczególną na tle fatimskiej literatury. Ma ona cechy wyjątkowego dokumentu fatimskiego. Czytelnik nie znajdzie w niej żadnych sensacji, ale pozna sylwetki małych pastuszków i ich rodziny. Pozna autentyczną wiarę fatimskich wizjonerów oraz starania w wypełnianiu misji, jaką im wyznaczyła Fatimska Pani.

Wyjątkowość tej książki polega również na tym, że przenosi ona czytelnika w świat objawień, jakie miały miejsce w Cova da Iria w 1917 r. i pozwala mu uczestniczyć we wszystkich późniejszych wydarzeniach związanych z nimi – aż do początku XXI wieku. Jest to piękne świadectwo jednego wielkich świadków Fatimy, który zmarł w 2009 r.

 

Materiały uzupełniające:

a) Wspomnienia Siostry Łucji. Tom I. (9zł)

Red. L. Kondor SVD.

Książka ta jest pierwszą pozycją z cyklu wspomnień fatimskiej wizjonerki, stanowi żywy i najobszerniejszy dokument wydarzeń jakie miały miejsce w Fatimie w 1917 roku. Niniejszy tom opisuje poza objawieniami Anioła i Matki Bożej również życie trójki pastuszków, którzy w sposób heroiczny wypełniali wskazania Pani z Nieba. Wydanie to jest wiernym tłumaczeniem listów s. Łucji przechowywanych w biskupim archiwum w Leirii. W znacznej część treść publikowanych wspomnień pokrywa się z treścią książki Siostra Łucja mówi o Fatimie. Wydanie niniejsze zostało uzupełnione tekstami dotyczącymi trzeciej części tajemnicy fatimskiej z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary.

 

 

b) Nabożeństwo Pierwszych Sobót. Propozycja pastoralna. (12zł)

Red. ks. M. Drozdek SAC.

Pozycja ta jest doskonałą pomocą dla wszystkich prowadzących nabożeństwa wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca. Zawiera teksty i 5 konspektów nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca oraz 20 medytacji pierwszosobotnich w nawiązaniu do 20 tajemnic różańca.

 

 

c) Modlitewnik serca. (9zł)

Zasadnicze materiały do - pamięci i czuwania serca - w czasie Wielkiej Nowenny Fatimskiej: modlitwy związane z Nowenną, modlitwy na poszczególne dni tygodnia, modlitwy uzupełniające, rozmyślania różańcowe – wszystko inspirowane treścią fatimskiego przesłania.

Opracował zespół Sekretariatu Fatimskiego pod kierunkiem ks. Krzysztofa Czapli SAC i Wincentego Łaszewskiego.

 

 

d) Przewodnik po Wielkiej Nowennie Fatimskiej. (9zł) NAKŁAD WYCZERPANY

W. Łaszewski prezentuje sześć barwnych opowieści ukazujących znaczenie i owocność Nowenny, podaje też wskazówki i wytyczne przydatne dla każdego, kto chce modlitwą i ofiarą zaangażować swe serce w przywoływanie "nowego, lepszego świata" w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

  

     Fotografie archiwalne

    w formacie 9x13 cm

    (ofiara dobrowolna)

 

 


Staraniem Sekretariatu Fatimskiego zostały przygotowane nagrania w formacie MP3 medytacji pierwszosobotnich na wszystkie miesiące danego roku; tekst p. Ewa Hanter, czyta p. Halina Łabonarska. NAKŁAD WYCZERPANY

Czas każdego nagrania (z podkładem muzycznym) 15 minut - stosownie do wskazań Matki Bożej.
Nagrania stanowią doskonałą pomoc prowadzeniu nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. (5zł)

 


 


 

 Foldery (0,60 gr)

 - WIELKA NOWENNA FATIMSKA,

 - NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA ,

 - POŚWIĘCENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.

Stanowią one doskonałą pomoc w krzewieniu idei Wielkiej Nowenny Fatimskiej, jak również praktyki nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, tzn. Pierwszych Sobót Miesiąca oraz Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

         

 

oraz PLAKATY dotyczące: Wielkiej Nowenny Fatimskiej, Poświęcenia Niep. Sercu Maryi oraz Pierwszych Sobót Miesiąca - do gabloty parafialnej (35x50 cm).

 

    

 


 

 * FILM "THE 13th DAY" - (TRZYNASTY DZIEŃ)

Z radością informujemy, iż dobiegły końca prace nad polską wersją językową (polski lektor i polskie napisy) filmu  "The 13th day" - Iana i Dominica Higgins.

Film ten, który przybliża objawienia Matki Bożej w Fatimie został bardzo pozytywnie przyjęty i uznany, iż poprawnie przedstawia treść objawień fatimskich. Jego premiera miała miejsce w Fatimie 13 maja 2010 r. w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI.

Film na DVD jest już dostępny w sprzedaży detalicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Fatimskim. - NAKŁAD WYCZERPANY

 


 

 

Materiały pomocnicze Wielkiej Nowenny Fatimskiej - rok 2011

 

  WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ. Jest Niebo, jest piekło, jest czyściec to podstawowe materiały na trzeci rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Książka zawiera homilie, modlitwy, rozważania różańcowe, teksty medytacji na apele maryjne oraz rozmyślania na wszystkie pierwsze soboty 2011 roku. Opracował zespół Sekretariatu Fatimskiego pod kierunkiem ks. Krzysztofa Czapli SAC i p. Wincentego Łaszewskiego. NAKŁAD WYCZERPANY

 

  W STRONĘ WIECZNOŚCI. Fatimski drogowskaz. Fatima gubi swój sens, jeśli nie zrozumiemy, że Matka Najświętsza przychodzi do Cova da Iria po to, aby jak najwięcej ludzi wprowadzić do Królestwa niebieskiego i by jak najwięcej ludzi uratować przed piekłem. Wszystkich nas Maryja chce obdarzyć szczęściem wiecznym. Nawet jeśli nasza droga do Nieba będzie prowadzić przez czyściec, trwający choćby „do końca świata”. Teksty z Orędzia Fatimskiego wybrał i opracował p. Wincenty Łaszewski. NAKŁAD WYCZERPANY

 

  NIEBO - PIEKŁO – CZYŚCIEC. Spojrzenie Kościoła. Co Kościół mówi o Niebie? Jak Biblia i Tradycja patrzą na tajemnicę potępienia? W jaki sposób teologia dogmatyczna interpretuje czyściec? Gdzie przebiega granica pomiędzy prawdą o rzeczach ostatecznych, a  ich fałszywą interpretacją? Najwięksi teolodzy polscy dzielą się z nami swą „wiedzą” o wieczności, by naszemu myśleniu i mówieniu o Niebie, piekle i czyśćcu dać silne podstawy teologiczne. Autorzy tekstów: ks. prof. W. Chrostowski, o. prof. J. Salij, ks. prof. M. Starowieyski, ks. prof. A. Zwoliński oraz ks. prof. P. Góralczyk SAC i ks. prof. Czesław Parzyszek SAC. NAKŁAD WYCZERPANY

 

Materiały uzupełniające:

A. Modlitewnik serca

B. Przewodnik Wielkiej Nowenny Fatimskiej NAKŁAD WYCZERPANY

C. Śpiewnik z pieśniami fatimskimi - NAKŁAD WYCZERPANY!

D. 2 plakaty w wersji elektronicznej dotyczące WNF do wydruku w dowolnym formacie

 

  A.      B.      C.

 

D.   

    

 


 

 

Materiały pomocnicze Wielkiej Nowenny Fatimskiej - rok 2010

 

BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU. Zawsze przy Maryi to podstawowe materiały na drugi rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Książka zawiera homilie, modlitwy, rozważania różańcowe, teksty medytacji na apele maryjne oraz rozmyślania na wszystkie pierwsze soboty 2010 roku. Opracował zespół Sekretariatu Fatimskiego pod kierunkiem ks. Krzysztofa Czapli SAC i p. Wincentego Łaszewskiego. - NAKŁAD WYCZERPANY

   FATIMA ZAPRASZA. Książka jest pomocą do osobistego rozważania tematów Wielkiej Nowenny Fatimskiej w roku 2010. Podzielona na rozdziały - miesiące proponuje rozważania związane  najważniejszymi treściami orędzia z Fatimy. Książka została zredagowana w ten sposób, by wezwania skierowane przez Panią z Fatimy zmuszały do osobistego zaangażowania, dotykały serca i zmieniały życie. - NAKŁAD WYCZERPANY

 

   CUDA MARYI W ŻYCIU JANA PAWŁA II. Książka przypomina nam nie tylko to, że Jan Paweł II kochał Matkę Bożą, ale że "jak jest w każdej prawdziwej miłości " Matka Boża kochała także Jego. Ta miłość, zazwyczaj szara i niewidoczna dla osób postronnych, raz po raz przejawiała się w postaci cudownych interwencji w życiu Papieża... - NAKŁAD WYCZERPANY

 

  PRZEWODNIK PO WIELKIEJ NOWENNIE FATIMSKIEJ. Książka, o którą prosiło bardzo wielu ludzi. Prezentuje ona sześć barwnych opowieści ukazujących znaczenie i owocność Nowenny, podaje też wskazówki i wytyczne przydatne dla każdego, kto chce modlitwą i ofiarą zaangażować swe serce w przywoływanie "nowego, lepszego świata". NAKŁAD WYCZERPANY

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materiały uzupełniające:

 

 

 

 

 

 

 

 Pani Fatimskiej , Królowej Różańca Świętego

 Śpiewnik maryjny.

 NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kalendarz Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

  2010 z Fatimą

 NAKŁAD WYCZERPANY

  

 

 


 

MATERIAŁY POMOCNICZE NA ROK 2009


WIĘCEJ...

 


 

 

 

  

 

 

 

  EN   FR   DE   PT   BY   RU  UA  NO

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej