Spis treści

 

Zapraszany na oficjalna stronę Krucjaty Jednej Intencji

www.jednaintencja.pl

 

 

 

INTENCJA:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

 

DO POBRANIA: LOGO KRUCJATY oraz PLAKAT KRUCJATY JEDNEJ INTENCJI

 

 

Sekretariat Fatimski po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej zaprasza do Krucjaty Jednej Intencji.

 

Swoją modlitwą możesz przyczynić się by nadszedł triumf Niepokalanego Serca Maryi, by nastał pokój na świecie, a tym samym możesz ocalisz całe narody.

Zależy to od TWOJEJ MODLITWY!

  

 

Kochani, jakże jest nas wielu kochających Maryję na całym świecie. Wyrazem tego są z pewnością Wasze listy, telefony, maile, które docierają do Sekretariatu Fatimskiego, a zwłaszcza Złota Księga Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która teraz jest już w Fatimie. W tych świadectwach jest wiele radości, ale również zatroskania, a nawet bólu. Pytacie i prosicie o wskazania, co dalej, co należy robić?


W Fatimie Nasza Matka ukazała nam Swe Niepokalane Serce prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. W wielu miejscach w Polsce i na świecie jednoczymy się we wspólnej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Czy jednak nasza odpowiedź jest pełna na wezwanie Fatimskiej Pani?


Wasze głosy i pytania sugerują, iż jeszcze w tym względzie wiele mamy do zrobienia. Dlatego też zapraszamy Każdego i Każdą z was do Krucjaty Jednej Intencji. Krucjaty, która jest zaproszeniem by połączyła nas w tym zatroskaniu, bólu czy radości modlitwa w jednej wspólnej INTENCJI: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.


Inspiracja tej duchowej inicjatywy ma swe również źródło w liście pasterskim Episkopatu Polski z 21 maja 2017 z racji 100. rocznicy objawień fatimskich. W którym czytamy: „Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”.


Krucjata Jednej Intencji jest zaproszeniem do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJI. A zatem, jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce podejmując to, co dla nas jest możliwe i wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro duchowe – to co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną konkretna INTENCJĘ. Modlitwa – chociażby w formie westchnienia ku Bogu czy też aktu strzelistego, kiedykolwiek i gdziekolwiek, ale zawsze w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj post, podejmij jakikolwiek akt pokutny, czy dzieła miłosierdzia w tej jednej INTENCJI.


Kochany Bracie i Siostro, nie pytaj czy mam to uczynić każdego dnia, czy też raz w tygodniu, a może w miesiącu. Nie chodzi o ilość, nie ważne jest miejsce czy dzień tygodnia - chodzi by z serca uczynić to, co jest dla Ciebie w danym czasie możliwe, choćby to było maleńkie ziarenko dobra nawet raz w roku, ale z myślą o tej właśnie INTENCJI, którą sformułował sam Jezus, o czym mówiła Matka Boża w Fatimie.

Jeśli to możliwe, by dać świadectwo dla innych, jako umocnienie dla Każdego z nas nawzajem, prześlij swoje IMIĘ, podając MIEJSCOWOŚĆ z numerem kodu pocztowego z dopiskiem JEDNA INTENCJA. (Prześlij listownie na adres Sekretariatu Fatimskiego lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Krucjaty Jednej Intencji.

* W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.


* Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.


Bądźmy razem Kochani zjednoczeni jedną INTENCJĄ: : „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

NIECH NIEPOKALANE SERCE MARYI ZMIENI ŚWIAT!

 

  

 

 


 

1. Dlaczego: Krucjata jednej Intencji?


Aktualność wezwania Matki Bożej, które wciąż nie jest w pełni znane, jak również podjęte i realizowane.
„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”.
Benedykt XVI, Fatimie 13 maja 2010 r.


* Papieże Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek poświęcili zgodnie z prośbą Matki Bożej: świat, Kościół, Rosję, kapłanów. Różne kraje Europy i świata poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi. Polska dwukrotnie dokonała tego aktu poświęcenia w 1946 i 2017. Nierozerwalnie z aktem poświęcenia związane jest wynagrodzenie w wymiarze nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót. Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, wszystkie parafie, zostały poświęcone Sercu Maryi, czy jednak w takim samym powszechnym wymiarze jest praktykowane wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca? Wszyscy znamy odpowiedź i jesteśmy zatroskani o to, by było lepiej.
Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”.
List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich - 21 maja 2017


* Potrzeba nam wszystkim światła, pokory, otwartości serca na głos Boga, by czynić Jego wolę, a nie własną. Potrzeba nam również duchowej siły i zapału, by czas nie zagasił ognia w naszych sercach, by nie zwyciężyły ludzkie i czysto racjonalne recepty , jak ratować grzeszników, jak zabiegać o pokój na świecie. Taka postawa rodzi się na modlitwie, a zwłaszcza wspólnotowej.
„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”. Mt 18, 19

* Stawiając w nieskończoność pytania: dlaczego tak jest, a nie inaczej, nie zmienimy sytuacji, a tym bardziej świata. Czas zgiąć kolana i rozpocząć od modlitwy, gdyż od niej zawsze to, co dobre, się rozpoczyna. Aby otrzymać trzeba prosić, tego uczy nas Jezus w Ewangelii.
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” Mt, 7, 7-8.

 

 


 

2. Dlaczego taka intencja?


„Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”. Traktat, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

A co znajdujemy w treści Orędzia z Fatimy? „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.

* Identyczny jest cel, jaki przyświecał pisaniu Traktatu przez św. Ludwika i przesłaniu, jakie otrzymaliśmy przez Trójkę Fatimskich Pastuszków. Wolą Bożą jest, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone przez Maryję w Fatimie.
„Wobec tak wielkiego blasku Jej cnót pierwszym obowiązkiem tych, którzy w Matce Chrystusowej uznają doskonały wzór Kościoła, jest ściślejsze jednoczenie się z Nią w dziękowaniu Bogu Najwyższemu, który wielkich rzeczy dokonał w Maryi dla dobra całej ludzkości.
To jednak nie wystarczy. Inny jeszcze obowiązek ciąży na wszystkich Wiernych. Powinni mianowicie tę najwierniejszą Służebnicę Pańską otaczać żywym kultem chwały, wdzięczności i miłości, ponieważ według mądrych i łaskawych postanowień Bożych Jej dobrowolna zgoda i wielkoduszne współdziałanie z zamiarami Boga w dużej mierze przyczyniły się i ciągle się przyczyniają do zbawienia ludzi”. Paweł VI, Signum Magnum, p. 7.

* Niezwykła wymowa, jaka płynie ze słów św. Ludwika, wskazań Kościoła oraz pragnienia Bożego Serca, są dla nas drogowskazem. Wolą Boga jest, by Matka Jego Syna była bardziej znana i kochana. Czyż miłość względem Boga nie wyraża się w zachowywaniu Jego przykazań? A zatem, czyż nie jest czymś pięknym i koniecznym wyrazić również miłość do Matki poprzez wypełnienie Jej wskazań?

 

 


 

3. Dlaczego taka forma Krucjaty?


* Kierujemy się pragnieniem, by wypełnić wezwania Fatimskiej Pani, która wzywa do codziennej modlitwy różańcowej oraz do nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie spełnią te życzenia Maryi, nastanie pokój na świecie, Rosja się nawróci oraz nadejdzie triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. Jakże wielkie i cudowne to obietnice. Zauważmy jednak, iż zanim Pastuszkowie z Fatimy: Łucja, Hiacynta i Franciszek, otrzymali i podjęli z wielką żarliwością drogę ratowania grzeszników, wskazaną przez Piękną Panią z Nieba, przeszli drogę formacji pod kierunkiem Anioła Stróża Portugalii. Ta droga jest dla nas wskazaniem, nie możemy i my tego pominąć, jeśli chcemy uczestniczyć w planie, jaki nakreśla Matka Boża.
„Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:
- Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.
- Jak mamy się umartwiać? - zapytałam.
- Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.

* Nie możemy pominąć, czy też nie wykorzystać tego fundamentalnego wskazania, jakie dał Anioł Pastuszkom, przygotowując ich na spotkanie z Matką Boża. Skoro tego uczy Anioł, zatem jest to potrzebne, by właściwe odczytać treść wezwania Pani Fatimskiej. Z tej racji, by świat, Polska właściwe odczytały wskazania dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, trzeba również naszych codziennych ofiar, postu, umartwień, pokuty, z wszystkiego, co tylko jest możliwe. Anioł nie nakreśla Pastuszkom, ile razy dziennie, przez jaki okres czasu, co dokładnie winny robić danego dnia. Uczy postawy, nie litery prawa, lecz otwartego serca, aktów podejmowanych z miłością, ze świadomością bardzo konkretnej intencji.

* Stawiamy sobie wymagania nakreślone nie prawem, regułą, lecz sercem. Kieruje nami pragnienie, by uczynić to, co jest możliwe i nie zmarnować nawet najmniejszego okruszka dobra. Jakże często osoby samotne, niepełnosprawne, chore, starsze mają przekonanie, iż nic już nie mogą zrobić dla innych. Otóż dzięki świadomej intencji ich trud, cierpienie, samotność, ból mogą stać się bezcenną ofiarą, jak ofiara i cierpienie małej Hiacynty, za które dziękował podczas beatyfikacji w 2000 roku Jan Paweł II. Dziękował za jej modlitwę, która miała miejsce w czasie, kiedy jeszcze nie narodził się Karol Wojtyła. Jakże wiele tych skarbów jest w naszych rodzinach, domach, szpitalach, domach opieki.

* Czasem chciałoby się więcej, ale zastanówmy się, czy więcej zawsze ma większą wartość. Intencja i miłość mogą temu, co małe nadać wielką wartość. Oto, jak sam Jezus mówi do Siostry Łucji:
„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy. 

 

 


 

4. Dlaczego jedna intencja?


Jedna, konkretna intencja jako znak jedności. Jeśli chce się wszystkiego, można stracić wszystko. Jedna intencja, to czytelny drogowskaz, byśmy byli zjednoczeni, byśmy nie stracili z oczu sedna, tego, co istotne, jeśli pragniemy odpowiedzieć czynem na wskazania naszej Matki.
Jest nas wielka rzesza w Polsce i poza granicami, zatem abyśmy byli jedno, zwornikiem nie może być wielość; podobnie jak dla wielkiej armii konieczny jest jeden konkretny i spójny rozkaz.

 


 

5. Jak długo będzie trwała Krucjata jednej Intencji?


* Pragnieniem jest, by cała Polska w pierwsze soboty była zjednoczona przy Niepokalanym Sercu Matki. Cała, bo Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, my wszyscy zostaliśmy poświęceni i sami w parafiach czy rodzinach poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. My wszyscy zatem mamy obowiązek, wypełnienia zaciągniętych przez poświęcenie się Sercu Maryi, zobowiązań.
„Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwóchsetną rocznicę Ślubów Jana Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja,. ks. Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych zobowiązań”.
ks. A. Marchewka, Niepokalana wzywa do czynów, Tygodnik Katolicki Niedziela, 1946.
* Jak długo mamy trwać na modlitwie, podpowiada nam również sama treść Fatimskiego przesłania:
- aż nadejdzie pokój dla świata,
- aż Rosja się nawróci i jej błędy nie będą się rozlewać po świecie,
- aż nadejdzie triumf Niepokalanego serca Maryi.

 


 

6. Kto może się włączyć do Szturmu w jednej Intencji?


* Odpowiedź jest tylko jedna: KAŻDY! Każdy może czynić dobro; takimi stworzył nas Bóg. Zatem każdy, jeśli uczyni jakiekolwiek dobro i złączy je ze wskazaną intencją, ten tym samym zostaje włączony do Krucjaty. Każdy, kimkolwiek jest; każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem nie zauważone; złączone z intencją tworzy duchowy skarbiec Modlitwy, do którego ziarenko może dołożyć każdy, bez wyjątku.

* Hiacynta zazdrościła Łucji, iż ona może przyjmować Komunię św., a tym samym w pełni wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. Wielu z naszych bliźnich, wielu z nas, z różnych przyczyn nie może np. przystępować do Komunii św., a tym samym w pełni uczestniczyć w pierwszych sobotach miesiąca. Przez włączenie się w Krucjatę możemy jednak przyczynić się do tego, że nabożeństwo to będzie coraz bardziej powszechnie znane, jak również praktykowane. Tym samym każdy może mieć swój udział i przyczynić się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

 


 


7. Jakie obowiązki wynikają z włączenia się do Krucjaty jednej Intencji?


* Włączając się do Krucjaty jednej otwierasz serce, by pamiętając o Intencji uczynić jakiekolwiek dobro. W porządku serca nie mówimy o żadnej konkretnej modlitwie, czy też formie ofiary i pokuty. Nie mówimy o wymiarze dni tygodnia, czy konkretnej godzinie. Ważne, byś nosił w swym sercu wskazaną Intencję, byś o niej pamiętał i w dowolnym czasie i miejscu wypełnił ją dobrem: myślą, słowem lub czynem. Nie ma tu sztywnej miary; nie ma minimum, a tym bardziej maksimum. Każdy z nas może postanowić sobie coś innego, w innym wymiarze, w innym miejscu i okolicznościach, ale zawsze wzbudzając tę jedna konkretną INTENCJĘ: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

* Modląc się, by świat wypełnił wezwania Matki Bożej z Fatimy nie możemy zapomnieć, iż świat to również każdy z nas. Zatem ta konkretna Intencja, winna stać się również dla nas wyzwaniem na przyszłość w podjęciu czynem prośby Naszej Matki. Ufamy, iż wspólna modlitwa będzie źródłem siły dla innych, ale również i dla każdego z nas tworzących wspólnotę połączoną jedną INTENCJĄ.

 

 


 

8. Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Szturmu modlitewnego.


* W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.


* Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.

 


 

 

9. Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji - ważne!


Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji zwróć się do Maryi i powracaj w modlitwie do tych słów aktu poświecenia.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę - wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

 


 

10. LOGO Krucjaty Jednej Intencji

Sercem Krucjaty jest Jedna Intencja, która łączy nas we wspólnym dziele dla Maryi.

 

 

 11. Forma zgłoszenia. KSIĘGA KRUCJATY

Zgłoszenia można przesyłać:
* Każdego dnia i o każdej godzinie!
* Poprzez stronę internetową, listownie lub mailowo podając:

IMIĘ oraz MIEJSCOWOŚĆ z numerem kodu pocztowego - z dopiskiem Jedna Intencja.


Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane


e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    www.jednaintencja.pl - poprzez panel zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

imię

kod pocztowy

miejscowość

 

1)       

ks. Tadeusz

34-500

Zakopane

2)       

ks. Andrzej

34-500

Zakopane

3)       

ks. Marcin

34-500

Zakopane

4)       

ks. Krzysztof

34-500

Zakopane

5)       

Elżbieta

66-220

Łagów Lubuski

6)       

Rajmund

66-220

Łagów Lubuski

7)       

Grzegorz

05 - 400

Otwock

8)       

Monika

05 - 400

Otwock

9)       

Anna

05 - 400

Otwock

10)    

Piotr

05 - 400

Otwock

11)    

s. Elżbieta

31-409

Kraków

12)    

Katarzyna

42-200

Częstochowa

13)    

Zosia

42-200

Częstochowa

14)    

Maria

38-400

Sanok

15)    

Jacek

38-400

Sanok

16)    

Wojciech

34-500

Zakopane

17)    

s. Teresa

42-200

Częstochowa

18)    

Aleksandra

41-103

Siemianowice Śląskie

19)    

Aneta

15-157

Białystok

20)    

s. Maksymiliana

34-511

Kościelisko

21)    

Ryszard

30-420

Kraków - Łagiewniki

22)    

s. Elżbieta

62-200

Gniezno

23)    

Marzena

 31832 

Springe - NIEMCY

24)    

Mariusz

 31832 

Springe - NIEMCY

25)    

Maximilian

 31832 

Springe - NIEMCY

26)    

Samuel

 31832 

Springe - NIEMCY

27)    

Philipp-Pio

 31832 

Springe - NIEMCY

28)    

Waldemar

10-101

Olsztyn

29)    

s. Marta

32-005

Niepołomice

30)    

Rafał

30-384

Kraków

31)    

ks. Robert

15-702

Białystok

32)    

Mariusz

15-702

Białystok

33)    

Robert

34-500

Zakopane

34)    

Janina

03-254

Warszawa

35)    

ks. Paweł

34-500

Zakopane

36)    

ks. Andrzej

34-500

Zakopane

37)    

Agnieszka

15-790

Białystok

38)    

Marzena

39-400

Tarnobrzeg

39)    

kl. Jan

05-850)

Ołtarzew

40)    

Kasia

16- 070

Porosły

41)    

ks. Wiesław

26-600

Radom

42)    

ks. Mikołaj

 

Moskwa- ROSJA

43)    

Bogumiła

93-460

Łódź

44)    

Monika

15-349

Białystok

45)    

Marek Tadeusz

05-270

Marki

46)    

Maria

15-635

Klepacze

47)    

Witold

70-781

Szczecin

48)    

Monika

70-781

Szczecin

49)    

Jan

66-220

Łagów Lubuski

50)    

Damian

15-950

Białystok

51)    

Aleksandra

15-950

Białystok

52)    

Emilia

70-781

Szczecin

53)    

Anna

05-220

Zielonka

54)    

Eugeniusz

34-500

Zakopane

55)    

Janina

34-500

Zakopane

56)    

Edward

34-500

Zakopane

57)    

Alicja

34-500

Zakopane

58)    

Zofia

34-500

Zakopane

59)    

Andrzej

34-500

Zakopane

60)    

ks. Mieczysław

34-500

Zakopane

61)    

Agnieszka

15-707

Białystok

62)    

Piotr

15-561

Białystok

63)    

Marta

15-337

Białystok

64)    

Agnieszka

15-750

Białystok

65)    

Wioletta

15-445

Białystok

66)    

Elżbieta

15-703

Białystok

67)    

Elżbieta

66-220

Łagów Lubuski

68)    

Stanisław

66-220

Łagów Lubuski

69)    

Radek

15-763

Białystok

70)    

Jan Józef

15-207

Białystok

71)    

Elżbieta

15-007

Białystok

72)    

Lucyna

15-727

Białystok

73)    

Iwona

66-200

Świebodzin

74)    

Mirosław

66-200)

Świebodzin

75)    

Ewa

15-668

Białystok

76)    

Marek

15-668

Białystok

77)    

Paulina

15-879

Białystok

78)    

Alicja

15-111

Białystok

79)    

Jola

15-399

Białystok

80)    

Maria

35-503

Rzeszów

81)    

Czesław

35-503

Rzeszów

82)    

Ania

15-845

Białystok

83)    

Katarzyna

71-246

Szczecin

84)    

Grzegorz

71-246

Szczecin

85)    

Michał

70-781

Szczecin

86)    

Emilia

15-066

Białystok

87)    

Małgorzata

34-500

Zakopane

88)    

Wandzia

15-269

Białystok

89)    

Izabela

15-711

Białystok 

90)    

Piotr

15-750

Białystok

91)    

Małgorzata

15-750

Białystok

92)    

Marzena

15-351

Białystok

93)    

Ania

42-700

Lubliniec

94)    

Elżbieta

16-060

Zabłudów

95)    

Izabella

30-683

Kraków

96)    

Darek

15-707

Białystok

97)    

Joanna

15-727

Białystok

98)    

Elżbieta

15-349

Białystok

99)    

ks. Wojciech

34-500

Zakopane

100)                 

Monika

15-707

Białystok

 

101)                 

Maciej

15-349

Białystok

102)                 

Mateusz

34-511

Kościelisko

103)                 

Katarzyna

34-511

Kościelisko

104)                 

Anna

15-750

Białystok

105)                 

Aneta

16-002

Dobrzyniewo Duże

106)                 

Agnieszka

15-771

Białystok

107)                 

Małgorzata

15-793

Białystok

108)                 

Hubert

15-793

Białystok

109)                 

Krystyna

16-002

Dobrzyniewo

110)                 

Małgorzata

15-706

Białystok

111)                 

Gosia

15-007

Białystok

112)                 

Anna

15-756

Białystok

113)                 

Cezary

15-756

Białystok

114)                 

Romek,

15-007

Białystok

115)                 

Justyna

66-200

Świebodzin

116)                 

Maria

66-200

Świebodzin

117)                 

Agata

66-200

Świebodzin

118)                 

Maksymilian

66-200

Świebodzin

119)                 

Wioletta

66-200

Świebodzin

120)                 

Arkadiusz

66-200

Świebodzin

121)                 

Maciej

15-224

Białystok

122)                 

Magdalena

15-224

Białystok

123)                 

Ewa

15-748

Białystok

124)                 

Maria (sen.)

66-200

Łagów lubuski

125)                 

Mieczysława

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

126)                 

Karol

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

127)                 

Paulina

15-635

Klepacze

128)                 

s. Asyzja

00-720

Warszawa

129)                 

ks. Wacław

26-600

Radom

130)                 

Barbara

15-365

Białystok

131)                 

Dariusz

15-365

Białystok

132)                 

Patrycja

16-061

Juchnowiec Dolny

133)                 

Beata

15-668

Białystok

134)                 

Beata

15-461

Białystok

135)                 

Elżbieta

15 -662

Białystok

136)                 

Adam

15-662

Białystok

137)                 

Agnieszka

15-268

Białystok

138)                 

Agnieszka

15-673

Białystok

139)                 

Bogusława

34-500

Zakopane

140)                 

Aleksandra

15-345

Białystok

141)                 

Bogusia

15-687

Białystok

142)                 

Barbara

66-200

Świebodzin

143)                 

Marcin

66-200

Świebodzin

144)                 

Krystyna

15-481

Białystok

145)                 

Marianna

42-700

Lubliniec

146)                 

Krystyna

42-700

Lubliniec

147)                 

Elżbieta

15-137

Białystok

148)                 

Mirosław

15-137

Białystok

149)                 

Maria

15-714

Białystok

150)                 

Kazimiera

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

151)                 

Stanisław

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

152)                 

Krzysztof

19-111

Krypno

153)                 

Małgorzata

15-644

Białystok

154)                 

Joanna

15-727

Białystok

155)                 

s. Maria

34-500

Zakopane

156)                 

Mariusz

06414-000

Sao Paulo - Brazylia

157)                 

Halina

32-500

Kraków/Chrzanów

158)                 

Iwona

15-240

Białystok

159)                 

Lucyna

15-743

Białystok

160)                 

Danuta

15-215

Białystok

161)                 

Milena

15-003.

Białystok

162)                 

Justyna

15-711

Białystok

163)                 

Marta

15-774

Białystok

164)                 

Agata

19 - 111

Krypno

165)                 

Wioletta

15-706

Białystok

166)                 

Alicja

14-202

Iława

167)                 

Kamil

15-711

Białystok

168)                 

Adam

15-543

Białystok

169)                 

Jolanta

15-743

Białystok

170)                 

Jola

15-814

Białystok

171)                 

Darek

15-814

Białystok

172)                 

Elżbieta

16-050

Michałowo

173)                 

Antoni

16-050

Michałowo

174)                 

Irena

15-007

Białystok

175)                 

Joanna

15-814

Białystok

176)                 

Anna

15-875

Białystok

177)                 

Bożena

15-583

Białystok

178)                 

Krystyna

15-873

Białystok

179)                 

Jadwiga

15-814

Białystok

180)                 

Jadwiga

16-010

Jurowce

181)                 

Ryszard

15-814

Białystok

182)                 

Zofia

15-669

Białystok

183)                 

Anna

15-669

Białystok

184)                 

Anna

15-687

Białystok

185)                 

Iga

15-866

Białystok

186)                 

Zdzisław

15-711

Białystok

187)                 

Beata

15-706

Białystok

188)                 

Paweł

15-706

Białystok

189)                 

Magdalena

15-753

Białystok

190)                 

Ewa

15-723

Białystok

191)                 

Wanda

70 - 781

Szczecin

192)                 

Stefan

6584

Molenhoek - Holandia

193)                 

Ewa

15-605

Solniczki

194)                 

Alicja

15-638

Białystok

195)                 

Katarzyna

15-706

Białystok

196)                 

Grażyna

15-785

Białystok

197)                 

Barbara

15-714

Białystok

198)                 

Klaudia

HR2 6AD

Herefordshire - Anglia

199)                 

Andrzej

15-711

Białystok

200)                 

Rafał

15-399

Białystok

 

201)       

Ewelina

80-180

Gdańsk

202)       

Tomasz

80-180

Gdańsk

203)       

Janina

15-794

Białystok

204)       

Teresa

16-002

Dobrzyniewo Duże

205)       

Małgorzata

16-001

Kleosin

206)       

s. Urszula

62-800

Kalisz

207)       

Krzysztof

15-711

Białystok

208)       

Weronika

15-803

Białystok

209)       

Hanna

76-039

Stare Bielice

210)    

Maria

15-702

Białystok

211)    

Jadwiga

15-702

Białystok

212)    

Marzena

65-530

Zielona Góra

213)    

Teresa

15-714

Białystok

214)    

Halina

16-001

Kleosin

215)    

Lucyna

15-669

Białystok

216)    

Halina

15-674

Białystok

217)    

Elżbieta Iwona

15-869

Białystok

218)    

Janina

62-081

Przeźmierowo

219)    

Magdalena

05-270

Marki

220)    

ks. Rafał

66-200

Świebodzin

21)    

Renata

15-111

Białystok

22)    

Krzysztof

15-111

Białystok

223)    

Józef

15-644

Białystok

224)    

Mariola

15-345

Białystok

225)    

Dorota

15-345

Białystok

226)    

Ewa

19-120

Knyszyn

227)    

Bożena

15-274

Białystok

228)    

Małgorzata

04-761

Warszawa

229)    

Karolina

15-345

Białystok

230)    

Lucyna

15-337

Białystok

231)    

Danuta

15-277

Białystok

232)    

Ela

15-786

Białystok

233)    

Barbara

34-500

Zakopane

234)    

Anna

34-500

Zakopane

235)    

Józef

15-644

Białystok

236)    

Mariola

15-345

Białystok

237)    

Dorota

15-345

Białystok

238)    

 Agnieszka

 87-500 

 Rypin

239)

s. Faustyna

77-400

Złotów

240)

Helena

72-100

Goleniów

241)

Renata

08-300

Sokołów Podlaski

242)

Monika

15-057

Białystok

243)

Katarzyna

15-204

Białystok

244)

Beata

18-070

Krupniki

245)

Iwona

10-686

Olsztyn

246)

Teresa

15-763

Białystok

247)

Danuta

16-400

Suwałki

248)

Marcin

34-500

Zakopane

249)

Lucyna

15-727

Białystok

250)

Sylwia

53-622

Wrocław

251)

Renata

65-001

Zielona Góra

252)

Elżbieta

26-600

Radom

253)

Krystyna 54-153 Wrocław

254)

S. Dobromira 33-331 Biała Niżna

255)

Mariola 25469 Halstenbek – NIEMCY

256)

Cecylia Arizona USA

257)

Ryszard Arizona USA

258)

Katarzyna 15-472 Białystok

259)

Grzegorz 15-472 Białystok

260)

Barbara 15-553 Białystok

261)

Andrzej 15-553 Białystok

262)

Jakub 27-415 Kunów

263)

Lucyna 15-727 Białystok

264)

s. Noela 97-215 Inowłódz

265)

Patrycja 15-082 Białystok

266)

Joanna 15-763 Białystok

267)

Danuta 51-429 Wrocław

268)

Marek 66-220 Sieniawa

269)

Krystyna 66-220 Łagów

270)

Roman 66-220 Łagów

271)

Alicja 35-504 Rzeszów

272)

Zofia 35-504 Rzeszów

273)

Joanna 15-740 Białystok

274)

Wojciech 15-740 Białystok

275)

Elżbieta 16-020 Czarna Białostocka

276)

Krystyna 15-668 Białystok

277)

Wiesława 80-180 Gdańsk

278)

Alina 15-709 Białystok

279)

Bogusława 15-337 Białystok

280)

Krystyna 15-756 Białystok

281)

Czesław 15-756 Białystok

282)

Anna 62-200 Gniezno

283)

Małgorzata 39-200 Dębica

284)

Jacek 44-100 Gliwice

285)

Bożena 44-100 Gliwice

286)

 Mariola  83-260  Kaliska

287)

Tadeusz 05-091 Ząbki

288)

Małgorzata 26-420 Żdżary

289)

s. Julitta 34-500 Zakopane

290)

Grażyna 34-500 Zakopane

291)

Maria 34-500 Zakopane

292)

Janina 54-002 Wrocław

293)

Paula 01-864 Warszawa

294)

Magdalena 15-204 Białystok

295)

Teresa 15-157 Białystok

296)

Katarzyna 05-080 Koczargi Stare

297)

Robert 05-080 Koczargi Stare

298)

Joanna 15-345 Białystok

299)

Czesława 15-348 Białystok

300)

Stanisława 15-349 Białystok

 

301)       

Elżbieta

15-344

Białystok

302)       

Marian

15-722

Białystok

303)       

Zbigniew

15-349

Białystok

304)       

Alina

05-252

Lasków

305)       

Halina

98-355

Szczyty

306)       

Andrzej

62-200

Gniezno

307)       

Martyna

62-200

Gniezno

308)       

s. Tomasza

34-500

Zakopane

309)       

s. Łucja

34-500

Zakopane

310)    

Zofia

31-315

Kraków

311)    

Genowefa

98-358

Kol. Chorzew

312)    

Ewa

87-100

Toruń

313)    

Katarzyna

02-692

Warszawa

314)    

Natalia

213711

Vyaz'ye/Вязье

Białoruś

315)    

Alicja

15-349

Białystok

316)    

Elżbieta

15-399

Białystok

317)    

Ewa

15-399

Białystok

318)    

Regina

15-349

Białystok

319)    

Zofia

15-349

Białystok

320)    

Anna

15-672

Białystok

321)    

Agata

15-346

Białystok

322)    

Jan

15-349

Białystok

323)    

Waldemar

15-672

Białystok

324)    

Tadeusz

15-345

Białystok

325)    

Bogdan

15-337

Białystok

326)    

Władysław

15-337

Białystok

327)    

Halina

15-337

Białystok

328)    

Małgorzata

15-349

Białystok

329)    

Agnieszka

15-349

Białystok

330)    

Anna

15-337

Białystok

331)    

Monika

15-349

Białystok

332)    

Karolina

16-100

Sokółka

333)    

Monika

16-010

Wasilków

334)    

Barbara

16-200

Dąbrowa Białostocka

335)    

Elżbieta

15-337

Białystok

336)    

Bogusława

15-337

Białystok

337)    

Marianna

15-337

Białystok

338)    

Dorota

15-337

Białystok

339)    

Grażyna

15-337

Białystok

340)    

Irena

15-337

Białystok

341)    

Halina

15-337

Białystok

342)    

Maria

15-339

Białystok

343)    

Małgorzata

15-337

Białystok

344)    

Krzysztof

15-673

Białystok

345)    

Piotr

15-345

Białystok

346)    

Elżbieta

05-270

Marki

347)    

Ewa

05-270

Marki

348)    

Agnieszka

05-270

Marki

349)    

Sławomir

05-270

Marki

350)    

Agnieszka

05-270

Marki

351)    

Romualda

05-270

Marki

352)    

Marianna

05-270

Marki

353)    

Grażyna

05-270

Marki

354)    

Danuta

05-270

Marki

355)    

Teresa

05-270

Marki

356)    

Czesław

05-270

Marki

357)    

Janina

05-270

Marki

358)    

Lidia

05-270

Marki

359)    

Jadwiga

05-270

Marki

360)    

Wacława

05-270

Marki

361)    

Elżbieta

05-270

Marki

362)    

Wacław

05-270

Marki

363)    

Teresa

05-270

Marki

364)    

Marianna

05-270

Marki

365)    

Maria

05-270

Marki

366)    

Magdalena

05-270

Marki

367)    

Mikołaj

05-270

Marki

368)    

Maja

05-270

Marki

369)    

Kuba

05-270

Marki

370)    

Dorota

05-270

Marki

371)    

Krzysztof

05-270

Marki

372)    

Kazimierz

05-270

Marki

73)    

Kamila

05-270

Marki

374)    

Kozdzij

05-270

Marki

375)    

Wanda

05-270

Marki

376)    

Anastazja

05-270

Marki

377)    

Szymon

05-270

Marki

378)    

Maria

05-270

Marki

379)    

Irena

05-270

Marki

380)    

Marianna

05-270

Marki

381)    

Halina

05-270

Marki

382)    

Honorata

05-270

Marki

383)    

Teresa

05-270

Marki

384)    

Krystyna

05-270

Marki

385)    

Agnieszka

05-270

Marki

386)    

Marianna

05-270

Marki

387)    

Marian

05-270

Marki

388)    

Krystyna

05-270

Marki

389)    

Czesława

05-270

Marki

390)    

Katarzyna

05-270

Marki

391)    

Stenia

05-270

Marki

392)    

Bogusława

05-270

Marki

393)    

Agata

05-270

Marki

394)    

Danuta

05-270

Marki

395)    

Zuzanna

05-270

Marki

396)    

Marianna

05-270

Marki

397)    

Jadwiga

05-270

Marki

398)    

Teresa

05-270

Marki

399)    

Mirosława

05-270

Marki

400)                 

Czesława

05-270

Marki

 

401)       

Daria

05-270

Marki

402)       

Barbara

05-270

Marki

403)       

Joanna

05-270

Marki

404)       

Patryk

05-270

Marki

405)       

Marcin

05-270

Marki

406)       

Janina

05-270

Marki

407)       

Teresa

05-270

Marki

408)       

Marianna

05-270

Marki

409)       

Ewa

05-270

Marki

410)    

Anna

05-270

Marki

411)    

Zofia

05-270

Marki

412)    

Elżbieta

05-270

Marki

413)    

Stanisława

05-270

Marki

414)    

Barbara

05-270

Marki

415)    

Emilia

98-332

Rząśnia

416)    

Grażyna

98-330

Pajęczno

417)    

Stanisława

34-521

Ząb Jarosze

418)    

Dorota

34-400

Nowy Targ

419)    

Barbara

34-400

Nowy Targ

420)    

Siostra Ewa

34-500

Zakopane

421)    

Marianna

15-523

Grabówka

422)    

Jadwiga

44-285

Pogrzebień

423)    

Maria

83-130

Pelplin

424)    

Ludwika

39-100

Ropczyce

425)    

Maria

39-100

Ropczyce

426)    

Teresa

44-268

Jastrzębie Zdrój

427)    

Barbara

15-669

Białystok

428)    

Zofia

26-420

Zdżary

429)    

Helena

34-521

Ząb

430)    

Maria

34-521

Ząb

431)    

Maria

37-740

37-740

432)    

Ludwik

37-740

37-740

433)    

Anna

05-311

Dębie Wielkie

434)    

Anna

34-500

Zakopane

435)    

Zofia

34-500

Zakopane

436)    

Halina

82-300

Elbląg

37)    

Siostra

 

Kraków

438)    

Siostra

 

Kraków

439)    

Siostra

 

Kraków

440)    

Siostra

 

Kraków

441)    

Siostra

 

Kraków

442)    

Siostra

 

Kraków

443)    

Siostra

 

Kraków

444)    

Siostra

 

Kraków

445)    

Siostra

 

Kraków

446)    

Siostra

 

Kraków

447)    

Siostra

 

Kraków

448)    

Siostra

 

Kraków

449)    

Siostra

 

Kraków

450)    

Siostra

 

Kraków

451)    

Siostra

 

Kraków

452)    

Siostra

 

Kraków

453)    

Siostra

 

Kraków

454)    

Siostra

 

Kraków

455)    

Siostra

 

Kraków

456)    

Siostra

 

Kraków

457)    

Siostra

 

Kraków

458)    

Siostra

 

Kraków

459)    

Siostra

 

Kraków

460)    

Siostra

 

Kraków

461)    

Siostra

 

Kraków

462)    

Siostra

 

Kraków

463)    

Siostra

 

Kraków

464)    

Siostra

 

Kraków

465)    

Siostra

 

Kraków

466)    

Siostra

 

Kraków

467)    

Siostra

 

Kraków

468)    

Siostra

 

Kraków

469)    

Siostra

 

Kraków

470)    

Siostra

 

Kraków

471)    

Siostra

 

Kraków

472)    

Siostra

 

Kraków

473)    

Siostra

 

Kraków

474)    

Siostra

 

Kraków

475)    

Siostra

 

Kraków

476)    

Siostra

 

Kraków

477)    

Siostra

 

Kraków

478)    

Siostra

 

Kraków

479)    

Siostra

 

Kraków

480)    

Siostra

 

Kraków

481)    

Siostra

 

Kraków

482)    

Siostra

 

Kraków

483)    

Siostra

 

Kraków

484)    

Siostra

 

Kraków

485)    

Siostra

 

Kraków

486)    

Siostra

 

Kraków

487)    

Siostra

 

Kraków

488)    

Siostra

 

Kraków

489)    

Siostra

 

Kraków

490)    

Siostra

 

Kraków

491)    

Siostra

 

Kraków

492)    

Siostra

 

Kraków

493)    

Siostra

 

Kraków

494)    

Siostra

 

Kraków

495)    

Siostra

 

Kraków

496)    

Siostra

 

Kraków

497)    

Tadeusz

64-100

Leszno

498)    

Dorota

64-100

Leszno

499)    

Maria

64-100

Leszno

500)                 

Halina

64-100

Leszno

 

501)       

Krystyna

64-100

Leszno

502)       

Barbara

64-100

Leszno

503)       

Janina

64-100

Leszno

504)       

Alicja

64-100

Leszno

505)       

Danuta

64-100

Leszno

506)       

Maria

64-100

Leszno

507)       

Henryk

64-100

Leszno

508)       

Grażyna

64-100

Leszno

509)       

Ludwika

64-100

Leszno

510)    

Ela

64-100

Leszno

511)    

Gienia

64-100

Leszno

512)    

Zygmunt

64-010

Krzywiń

513)    

Irena

97-225

Ujazd

514)    

Ewa

97-225

Ujazd

515)    

Piotr

97-225

Ujazd

516)    

Małgorzata

97-225

Ujazd

517)    

Katarzyna

33-132

Niedomice

518)    

Zofia

31-443

Kraków

519)    

Maria

31-443

Kraków

520)    

Zofia

32-090

Słomniki

521)    

Dorota

32-090

Miłocice

522)    

Andrzej

32-095

Biskupice

523)    

Regina

32-095

Iwanowice

524)    

Irena

32-095

Celiny

525)    

Anna

32-095

Celiny

526)    

Iwona

32-095

Sieciechowice

527)    

Irena

32-090

Słomniki

528)    

Zofia

32-095

Celiny

529)    

Maria

32-095

Sieciechowice

530)    

Janina

32-095

Poskwitów

531)    

Józefa

32-095

Iwanowice

532)    

Zofia

32-095

Biskupice

533)    

Janina

32-090

Zagaje Smrokowskie

534)    

Teresa

32-010

Goszcza

535)    

Bogusława

32-090

Polanowice

536)    

Helena

32-095

Biskupice

537)    

Anna

32-095

Krasieniec

538)    

Karolina

32-095

Krasieniec

539)    

Ewa

32-090

Kępa

540)    

Janina

32-095

Krasieniec

541)    

Maria

32-090

Kępa

542)    

Maria

32-090

Kępa

543)    

Bożena

32-090

Słomniki

544)    

Anna Maria

32-090

Słomniki

545)    

Romualda

32-090

Prandocin Wysiołek

546)    

Danuta

34-500

Zakopane

547)    

Krystyna

34-500

Zakopane

548)    

Janusz

37-740

Stara Bircza

549)    

Dorota

32-090

Januszowice

550)    

Daniela

62-081

Przeźmierowo

551)    

Małgorzata

32-090

Kacice

552)    

Ania

15-370

Białystok

553)    

Teresa

31-467

Kraków

554)    

Grażyna

30-014

Kraków

555)    

Elżbieta

01-737

Warszawa

556)    

Krystyna

57-220

Ziębice

557)    

Małgorzata

05-270

Marki

558)    

Tomasz

05-120

Legionowo

559)    

Igor

08-130

Kotuń

560)    

Teresa

08-443

Dziecinów

561)    

Aleksandra

05-270

Marki

562)    

Alicja

05-270

Marki

563)    

Teresa

05-270

Marki

564)    

Bogusława

05-270

Marki

565)    

Basia

05-270

Marki

566)    

Basia

05-270

Marki

567)    

Marcin

05-270

Marki

568)    

Małgorzata

05-270

Marki

569)    

Wiesław

05-270

Marki

570)    

Urszula

05-270

Marki

571)    

Krystyna

05-270

Marki

572)    

Bożena

05-270

Marki

573)    

Danuta

05-270

Marki

574)    

Teresa

05-270

Marki

575)    

Mieczysław

05-270

Marki

576)    

Gabriela

05-270

Marki

577)    

Zofia

05-270

Marki

578)    

Czesława

05-270

Marki

579)    

Jadwiga

05-270

Marki

580)    

Helena

05-270

Marki

581)    

Marek

05-270

Marki

582)    

Wojciech

05-270

Marki

583)    

Bogusława

05-220

Zielonka

584)    

Stanisław

07-130

Łochów

585)    

Daniela

07-130

Łochów

586)    

Barbara

07-130

Łochów

587)    

Maria

14-120

Dąbrówna

588)    

Hanna

03-922

Warszawa

589)    

Danuta

07-202

Wyszków

590)    

Agnieszka

05-270

Marki

591)    

Hanna

05-270

Marki

592)    

Teresa

05-270

Marki

593)    

Stanisława

05-270

Marki

594)    

Michał

05-270

Marki

595)    

Małgorzata

05-230

Kobyłka

596)    

Joanna

05-270

Marki

597)    

Grażyna

05-270

Marki

598)    

Teresa

05-270

Marki

599)    

Leokadia

05-270

Marki

600)                 

Gertruda

05-270

Marki

 

601)       

Maria

03-203

Warszawa

602)       

Mirosława

05-120

Legionowo

603)       

Wanda

05-270

Marki

604)       

Edward

38-400

Sanok

605)       

Urszula

38-400

Sanok

606)       

Jolanta

38-400

Sanok

607)       

Małgorzata

38-400

Sanok

608)       

Zofia

38-400

Sanok

609)       

Iwona

38-400

Sanok

610)    

Urszula

38-400

Sanok

611)    

Andrzej

38-400

Sanok

612)    

Anna

38-400

Sanok

613)    

Leopolda

38-400

Sanok

614)    

Maria

38-400

Sanok

615)    

Zygmunt

38-400

Sanok

616)    

Katarzyna

38-400

Sanok

617)    

Krzysztof

38-400

Sanok

618)    

Anna

38-400

Sanok

619)    

Wspólnota Odnowy w Duchu Św.

38-400

Sanok

620)    

Henryka

95-082

Dobroń

621)    

Władysława

95-200

Pabianice

622)    

Danuta

95-200

Pabianice

623)    

Teresa

44-268

Jastrzębie Zdrój

624)    

Jadwiga

54-152

Wrocław

625)    

Alicja

02-764

Warszawa

626)    

Elżbieta

02-904

Warszawa

627)    

Halina

42-200

Częstochowa

628)    

Danuta

37-740

Bircza

629)    

Krystyna

54-150

Wrocław

630)    

Anna

66-220

Łagów

631)    

s. Lojola

99-210

Uniejów

632)    

Maria

34-620

Jodłownik

633)    

Żywy Różaniec diec. Drohiczyńskiej

16500 osób

17-312

Drohiczyn

17132)         

Eugenia

22-200

Włodawa

17133)         

Alicja

22-200

Włodawa

17134)         

Marianna

22-200

Włodawa

17135)         

Janina

22-200

Włodawa

17136)         

Andrzej

22-200

Włodawa

17137)         

Jadwiga

22-200

Włodawa

17138)         

Katarzyna

22-200

Włodawa

17139)         

Stanisława

22-200

Włodawa

17140)         

Marianna

22-200

Włodawa

17141)         

Janina

22-200

Włodawa

17142)         

Agnieszka

22-200

Włodawa

17143)         

Alina

22-200

Włodawa

17144)         

Janina

22-200

Włodawa

17145)         

Janina

22-200

Włodawa

17146)         

Krystyna

22-200

Włodawa

17147)         

Maria

22-200

Włodawa

17148)         

Franciszkański Zakon Świeckich

43-430

Skoczów

17149)         

Czesława

43-430

Skoczów

17150)         

Józef

43-430

Skoczów

17151)         

Bronisław

43-430

Skoczów

17152)         

Agata

43-430

Skoczów

17153)         

Elżbieta

43-430

Skoczów

17154)         

Teresa

43-430

Skoczów

17155)         

Barbara

43-430

Skoczów

17156)         

Mirosław

43-430

Skoczów

17157)         

Dominik

43-430

Skoczów

17158)         

Irena

43-430

Skoczów

17159)         

Halina

43-430

Skoczów

17160)         

Ryszard

43-430

Skoczów

17161)         

Piotr

43-430

Skoczów

17162)         

Ewa

43-430

Skoczów

17163)         

Wilhelm

43-430

Skoczów

17164)         

Mirosława

80-169

Gdańsk

17165)         

Marianna

42-208

Częstochowa

17166)         

Mirosława

34-322

Rychwałd

17167)         

Ewa

34-500

Zakopane

17168)         

Lucyna

34-500

Zakopane

17169)         

Marcin

34-500

Zakopane

17170)         

Józefa

34-500

Zakopane

17171)         

Daniel

34-500

Zakopane

17172)         

Paulina

34-500

Zakopane

17173)         

Marcin

34-500

Zakopane

17174)         

Klemens

34-500

Zakopane

17175)         

Jakub

34-500

Zakopane

17176)         

Daria

99-340

Krośniewice

17177)         

Maria

47-440

Górki Śląskie

17178)         

Joanna

01-493

Warszawa

17179)         

Marta

01-493

Warszawa

17180)         

Mikołaj

01-493

Warszawa

17181)         

Michał

01-493

Warszawa

17182)         

Agnieszka

37-740

Bircza

17183)         

Anna

37-740

Stara Bircza

17184)         

Irena

37-740

Stara Bircza

17185)         

Danuta

61-683

Poznań

17186)         

Bernadetta

34-500

Zakopane

17187)         

Ania

35-314

Rzeszów

17188)         

s. Ancilla

08-110

Siedlce

17189)         

Marianna

03-456

Warszawa

17190)         

Elżbieta

01-032

Warszawa

17191)         

Andrzej

42-700

Lubliniec

17192)         

Agata

6411 JD

Heerlen Holandia

17193)         

Halina

28-512

Morawiany

17194)         

Aleksandra

42-700

Lubliniec

17195)         

Janina

60-101

Poznań

17196)         

Maria

85-021

Bydgoszcz

17197)         

Halina

85-021

Bydgoszcz

17198)         

Łucja

77-400

Radawnica

17199)         

Urszula

77-400

Radawnica

17200)         

S. Ceza

43-300

Bielsko-Biała

 

 

17201)         

Danuta

14-202

Iława

17202)         

Danuta

08-110

Siedlce

17203)         

Nadzieja

16-010

Wasilków

17204)         

Małgorzata

21-002

Jastków

17205)         

Wojciech

 

Kraków

17206)         

Barbara

 

Jędrzejów

17207)         

Łukasz

 

Jędrzejów

17208)         

Małgorzata

36-200

Stara Wieś

17209)         

Paweł

36-200

Stara Wieś

17210)         

Maria

34-600

Mordarka

17211)         

Aleksander

34-600

Mordarka

17212)         

Barbara

34-600

Mordarka

17213)         

Józef

34-600

Mordarka

17214)         

Barbara

42-160

Zajączki Pierwsze

17215)         

Bogusław

42-160

Zajączki Pierwsze

17216)         

Józef

34-500

Zakopane

17217)         

Lidia

34-220

Maków Podhalański

17218)         

Rafał

34-220

Maków Podhalański

17219)         

Natalia

85-862

Bydgoszcz

17220)         

Ewelina

85-862

Bydgoszcz

17221)         

Adrian

85-862

Bydgoszcz

17222)         

Anna

85-862

Bydgoszcz

17223)         

Jadwiga

33-101

Tarnów

17224)         

Sebastian

33-101

Tarnów

17244)         

Koło Żywego Różańca Paraf. Garnizonowa

08-110

Siedlce

17264)         

Wspólnota Bractwa Różańcowego Paraf. Garnizonowa

08-110

Siedlce

17265)         

Mieczysław

08-110

Siedlce

17266)         

Barbara

08-110

Siedlce

17267)         

Teresa

08-110

Siedlce

17268)         

Regina

08-110

Siedlce

17269)         

Ewa

08-110

Siedlce

17270)         

Maria

08-110

Siedlce

17271)         

Halina

08-110

Siedlce

17272)         

Stanisław

08-110

Siedlce

17273)         

Krystyna

08-110

Siedlce

17274)         

Zofia

08-110

Siedlce

17275)         

Elżbieta

08-110

Siedlce

17276)         

Barbara

08-110

Siedlce

17277)         

Emilia

08-110

Siedlce

17278)         

Maria

08-110

Siedlce

17279)         

Aniela

08-110

Siedlce

17280)         

Bogusia

08-110

Siedlce

17281)         

Biedruna

08-110

Siedlce

17282)         

Bogusława

08-110

Iganie Nowe

17283)         

Krystyna

08-110

Wołyńce

17284)         

Maria

08-110

Siedlce

17285)         

Ewa

08-110

Siedlce

17286)         

Halina

08-110

Siedlce

17287)         

Jadwiga

08-110

Paduchy

17288)         

Halina

08-110

Siedlce

17289)         

Stanisława

08-110

Siedlce

17290)         

Krystyna

08-110

Siedlce

17291)         

Barbara

08-110

Siedlce

17292)         

Zofia

08-110

Siedlce

17293)         

Teresa

08-110

Siedlce

17294)         

Mirosława

08-110

Siedlce

17295)         

Barbara

08-110

Siedlce

17296)         

Elżbieta

08-110

Siedlce

17297)         

Zofia

08-110

Siedlce

17298)         

Stanisława

08-110

Siedlce

17299)         

Józefa

08-110

Siedlce

17300)         

Alina

08-110

Siedlce

 

17301)        

Danuta

05-126

Stanisławów Pierwszy

17302)         

Ewa

05-270

Marki

17303)         

Anna

05-270

Marki

17304)         

Aniela

05-270

Marki

17305)         

Jadwiga

05-270

Marki

17306)         

Marzena

05-270

Marki

17307)         

Paweł

05-270

Marki

17308)         

Lilla

05-270

Marki

17309)         

Agata

05-270

Marki

17310)         

Wiesława

05-270

Marki

17311)         

Bożena

05-270

Marki

17312)         

Elżbieta

05-270

Marki

17313)         

Jadwiga

05-270

Marki

17314)         

Elżbieta

05-270

Marki

17315)         

Anna

05-270

Marki

17316)         

Jacek

05-270

Marki

17317)         

Ewa

05-270

Marki

17318)         

Krystyna

05-270

Marki

17319)         

Stefania

05-100

Nowy Dwór Maz.

17320)         

Mirka

05-270

Marki

172321)         

Paulina

05-100

Nowy Dwór Maz.

17322)         

Alina

05-270

Marki

17323)

Janina

32-300

Olkusz

17324)

ks. Czesław

03-802

Warszawa

17325)

Elżbieta

32-300

Olkusz

17326)

Danuta

 

Warszawa

17327)

ks. Tadeusz

63-421

Janków Przygodzki

17328)

Genowefa

77-430

Krajenka

17329)

Maria

34-500

Zakopane

17330)

Janina

30-014

Kraków

17331)

Kazimierz

39-200

Dębica

17332)

Wiesława

39-200

Dębica

17333)

Krystyna

30-033

Kraków

17334)

 Iwona  15-756 Białystok

17335)

Jolanta 15-756 Białystok

 

17336)         

Maria

34-700

Rabka-Zdrój

17337)         

Maria

32-305

Olkusz

17338)         

Anna

97-330

Sulejów

17339)         

S. Maria

32-084

Mników

17340)         

S. Amata

 

Boliwia

17341)         

Jadwiga

40-875

Katowice

17342)         

Elżbieta

31-143

Kraków

17343)         

Lidia

31-143

Kraków

17344)         

Agnieszka

31-143

Kraków

17345)         

Zdzisława

30-074

Kraków

17346)         

Anna

31-858

Kraków

17347)         

Alicja

31-413

Kraków

17348)         

Danuta

31-037

Kraków

17349)         

Krystyna

32-002

Węgrzce

17350)         

Stanisława

31-413

Kraków

17351)         

Zofia

31-216

Kraków

17352)         

Teresa

31-413

Kraków

17353)         

Zofia

31-413

Kraków

17354)

Marlena

64-300

Bukowiec

17355)

Aneta

64-300

Bukowiec

17356)

Jolanta

20-128

Lublin

17357)

Elżbieta

32-095

Iwanowice

17358)

Renata

34-500

Zakopane

17359)

Andrzej

34-500

Zakopane

17360)

 Krystyna 20-541 Lublin

17361)

August 71-004 Szczecin

17362)

Anna 97-330 Sulejów

17363

ks. Marian Glasgow Szkocja

17643

14 Róż Żywego Różańca Glasgow Szkocja

17644)         

Krystyna

93-219

Łódź

17645)         

Małgorzata

30-856

Kraków

17646)         

Monika

30-864

Kraków

17647)         

Irena

03-984

Warszawa

17648)         

Janina

39-450

Baranów Sandomierski

17649)         

Irena

71-612

Szczecin

17650)         

Zofia

37-523

Radawa

17651)         

Teresa

60-161

Poznań

17652)         

Dorota

15-757

Białystok

17653)         

Robert

15-757

Białystok

17654)         

Maria

05-090

Raszyn

17655)         

Alfreda

05-090

Raszyn

17656)         

Elżbieta

71-487

Szczecin

17657)         

Danuta

56-200

Góra

17658)         

Wanda

56-200

Góra

17659)         

Małgorzata

33-100

Tarnów

17660)         

Magdalena

38-422

Krościenko Wyżne

17661)         

Irena

01-946

Warszawa

17662)         

Anna

01-946

Warszawa

17663)         

Czesława

29-145

Secemin

17664)         

Alfreda

71-814

Szczecin

17665)         

Bożena

16-010

Wasilków

17666)         

Anna

16-010

Wasilków

17667)         

Maria

16-010

Wasilków

17668)         

Dorota

16-010

Wasilków

17669)         

Katarzyna

18-400

Łomża

17670)         

Halina

18-400

Łomża

17671)         

Danuta

18-400

Łomża

17672)         

Henryk

18-400

Łomża

17673)         

Jadwiga

18-400

Łomża

17674)         

Agnieszka

18-400

Łomża

17675)         

Marzena

18-400

Łomża

17676)         

Ewa

18-400

Łomża

17677)         

Maria

18-400

Łomża

17678)         

Teresa

18-400

Łomża

17679)

Męski Legion Maryi

44-335

Jastrzębie Zdrój

17680)

Danuta

32-300

Olkusz

17681)

Marianna 32-300 Olkusz

17682)

Gertruda 02-759 Warszawa

17683)

Ewa 02-109 Warszawa

 

17684)

Łucja

42-700

Rusinowice

17685)

Zofia

32-300

Olkusz

17686)

Elżbieta

71-046

Szczecin

17687)

Krystyna

71-265

Szczecin

17688)

Wiesława

71-043

Szczecin

17689)

Genowefa

71-046

Szczecin

17690)

Teresa

71-051

Szczecin

17691)

Halina

04-649

Warszawa

17692)

Elżbieta

33-170

Karwodrza

17693)

Krzysztof

33-170

Karwodrza

17694)

Jerzy

05-140

Serock

17695)

Zofia

33-170

Tuchów

17696)

Wiesława

80-169

Gdańsk

17697)

ks. Piotr

20-400

Lublin

17698)

ks. Andrzej

23-275

Księżomierz

17699)

5 Róż Żywego Różańca

23-275

Księżomierz

 

17799)         

Maria

03-550

Warszawa

17800)         

Zofia

03-543

Warszawa

17801)         

Anna

01-357

Warszawa

17802)         

Zuzanna

03-553

Warszawa

17803)         

Elżbieta

03-550

Warszawa

17804)         

Jadwiga

03-543

Warszawa

17805)         

Lucyna

03-562

Warszawa

17806)         

Wiesława

03-536

Warszawa

17807)         

Barbara

03-553

Warszawa

17808)         

Barbara

03-510

Warszawa

17809)         

Katarzyna

03-562

Warszawa

17810)         

Teresa

03-5278

Warszawa

17811)         

Maria

03-528

Warszawa

17812)         

Jadwiga

03-543

Warszawa

17813)         

Zofia

03-554

Warszawa

17814)         

Krystyna

03-554

Warszawa

17815)         

Jadwiga

03-528

Warszawa

17816)         

Teresa

03-571

Warszawa

17817)         

Marta

03-516

Warszawa

17818)         

Zofia

03-528

Warszawa

17819)         

Teresa

03-128

Warszawa

17820)         

Mirosława

03-528

Warszawa

17821)         

Teresa

03-170

Warszawa

17822)         

Władysława

03-528

Warszawa

17823)         

Andrzej

03-528

Warszawa

17824)         

Anna

03-507

Warszawa

17825)         

Jan

03-562

Warszawa

17826)         

Maria

03-562

Warszawa

17827)         

Ewa

05-220

Zielonka

17828)         

Elżbieta

05-803

Pruszków

17829)         

Urszula

61-293

Poznań

17830)         

Danuta

32-300

Olkusz

17831)         

Janina

37 - 112

Rogóżno

17832)         

Lucyna

56- 200

Góra

17833)         

Grzegorz

06-430

Sońsk

17834)         

Kasia

30-071

Kraków

17835)         

Teresa

43-470

Istebna

17836)         

Paweł

34-300

Żywiec

17837)         

Jadwiga

00-355

Warszawa

17838)         

Agnieszka

09-522

Dobrzyków

17839)         

Marek

88-220

Krotoszyn

17840)         

Marcjanna

88-220

Krotoszyn

17841)         

Elżbieta

840-60

Salerno Roccagloriosa - Włochy

17842)         

Jolanta

3317LS

Dordrecht – Holandia

17843)         

Agnieszka

90-330

Łódź

17844)         

Maria

56-200

Góra

17845)         

s. Wincenta Karmelitanka Dzieciątka Jezus

34 -500

Zakopane

17846)         

Monika

70-780

Szczecin

17847)         

Małgorzata

05-200

Wołomin

17848)         

Gertruda

86-300

Grudziądz

17849)         

Anna

58-530

Kowary

17850)         

Ewa

58-530

Kowary

17851)         

Zofia

34-650

Tymbark

17852)         

Karolina

37-450

Stalowa Wola

17853)         

Ewa

56-200

Góra

17854)         

Elżbieta

87-100

Toruń

17855)         

Jan

44-335

Jastrzębie Zdrój

17856)         

Alojzy

44-335

Jastrzębie Zdrój

17857)         

Kazimierz

44-335

Jastrzębie Zdrój

17858)         

Ireneusz

44-335

Jastrzębie Zdrój

17859)         

Marek

44-335

Jastrzębie Zdrój

17860)         

Ryszard

44-335

Jastrzębie Zdrój

17861)         

Daniel

44-335

Jastrzębie Zdrój

17862)         

Henryk

44-335

Jastrzębie Zdrój

17863)         

Edward

44-335

Jastrzębie Zdrój

17864)         

Zdzisław

44-335

Jastrzębie Zdrój

17865)         

Teresa

15-763

Białystok

17866)         

Bronisława

86-300

Grudziądz

17867)         

Agata

70-789

Szczecin

17868)         

Janusz

60-757

Poznań

17869)         

Anna

29-100

Włoszczowa

17870)         

Mateusz

29-100

Włoszczowa

17871)         

Stanisław

34-425

Sierockie

17872)         

Jolanta

26-600

Radom

17873)         

Anna

26-600

Radom

17874)         

Arkadiusz

26-600

Radom

17875)         

Andrzej

26-600

Radom

17876)         

ks. Leszek

21-560

Miedzyrzec Podlaski

17877)         

Teresa

21-571

Dołha

17878)         

Stanisława

21-570

Drelów

17879)         

Barbara

21-570

Drelów

17880)         

Anna

21-570

Drelów

17881)         

Krystyna

21-560

Miedzyrzec Podlaski

17882)         

Teresa

21-560

Miedzyrzec Podlaski

17883)         

Teresa

21-571

Dołha

17884)         

Legion Maryi

Parafia bł. Honorata Koźmińskiego

21-500

Biała Podlaska

17885)         

Alina

21-500

Biała Podlaska

17886)         

Janina

21-500

Biała Podlaska

17887)         

Krystyna

21-500

Biała Podlaska

17888)         

Łucja

21-500

Biała Podlaska

17889)         

Teresa

21-500

Biała Podlaska

17890)         

Małgorzata

21-500

Rakowiska

17891)         

Kazimiera

21-500

Biała Podlaska

17892)         

Krystyna

21-500

Biała Podlaska

17893)         

Halina

21-500

Biała Podlaska

17894)         

Rycerstwo Niepokalanej

Parafia św. M. M. Kolbego

32-600

Oświęcim

17895)         

ks. Mariusz

32-600

Oświęcim

17896)         

ks. Zbigniew

32-600

Oświęcim

17897)         

Jadwiga

32-600

Oświęcim

17898)         

Zygmunt

32-600

Oświęcim

17899)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17900)         

Renata

32-600

Oświęcim

17901)         

Monika

32-600

Oświęcim

17902)         

Ryszard

32-600

Oświęcim

17903)         

Aniela

32-600

Oświęcim

17904)         

Janina

32-600

Oświęcim

17905)         

Maria

32-600

Oświęcim

17906)         

Robert

32-600

Oświęcim

17907)         

Magdalena

32-600

Oświęcim

17908)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17909)         

Alicja

32-600

Oświęcim

17910)         

Jadwiga

32-600

Oświęcim

17911)         

Genowefa

32-600

Oświęcim

17912)         

Helena

32-600

Oświęcim

17913)         

Józef

32-600

Oświęcim

17914)         

Stanisława

32-600

Oświęcim

17915)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17916)         

Janina

32-600

Oświęcim

17917)         

Stanisław

32-600

Oświęcim

17918)         

Stefania

32-600

Oświęcim

17919)         

Janina

32-600

Oświęcim

17920)         

Kornelia

32-600

Oświęcim

17921)         

Stefania

32-600

Oświęcim

17922)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17923)         

Irena

32-600

Oświęcim

17924)         

Barbara

32-600

Oświęcim

17925)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17926)         

Zofia

32-600

Oświęcim

17927)         

Józefa

32-600

Oświęcim

17928)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17929)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17930)         

Anna

32-600

Oświęcim

17931)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17932)         

Józefa

32-600

Oświęcim

17933)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17934)         

Alicja

32-600

Oświęcim

17935)         

Urszula

32-600

Oświęcim

17936)         

Zofia

32-600

Oświęcim

17937)         

Leokadia

32-600

Oświęcim

17938)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17939)         

Czesława

32-600

Oświęcim

17940)         

Władysława

32-600

Oświęcim

17941)         

Anna

32-600

Oświęcim

17942)         

Stefania

32-600

Oświęcim

17943)         

Janina

32-600

Oświęcim

17944)         

Genowefa

32-600

Oświęcim

17945)         

Aleksandra

32-600

Oświęcim

17946)         

Halina

32-600

Oświęcim

17947)         

Stanisława

32-600

Oświęcim

17948)         

Lidia

32-600

Oświęcim

17949)         

Wiesław

32-600

Oświęcim

17950)         

Wiesława

32-600

Oświęcim

17951)         

Jan

32-600

Oświęcim

17952)         

Urszula

32-600

Oświęcim

17953)         

Anna

32-600

Oświęcim

17954)         

Józefa

32-600

Oświęcim

17955)         

Wanda

32-600

Oświęcim

17956)         

Kazimierz

32-600

Oświęcim

17957)         

Bronisława

32-600

Oświęcim

17958)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17959)         

Teresa

32-600

Oświęcim

17960)         

Kornelia

32-600

Oświęcim

17961)         

Teresa

32-600

Oświęcim

17962)         

Stanisław

32-600

Oświęcim

17963)         

Maria

32-600

Oświęcim

17964)         

Irena

32-600

Oświęcim

17965)         

Anna

32-600

Oświęcim

17966)         

Ludwika

32-600

Oświęcim

17967)         

Jan

32-600

Oświęcim

17968)         

Helena

32-600

Oświęcim

17969)         

Zofia

32-600

Oświęcim

17970)         

Irena

32-600

Oświęcim

17971)         

Jan

32-600

Oświęcim

17972)         

Agnieszka

32-600

Oświęcim

17973)         

Beata

32-600

Oświęcim

17974)         

Seweryn

32-600

Oświęcim

17975)         

Piotr

32-600

Oświęcim

17976)         

Jolanta

32-600

Oświęcim

17977)         

Artur

32-600

Oświęcim

17978)         

Karol

32-600

Oświęcim

17979)         

Wojciech

32-600

Oświęcim

17980)         

Teresa

32-600

Oświęcim

17981)         

Grupa modlitewna Niepokalanego Serca Maryi

EH1 3JD

Edynburg-Szkocja

17982)         

Członkowie Towarzystwa Seniorów św. Anny

34-511

Kościelisko

17983)         

Anna

34-511

Kościelisko

17984)         

Antonina

34-511

Kościelisko

17985)         

Janina

34-511

Kościelisko

17986)         

Krystyna

34-511

Kościelisko

17987)         

Stanisława

34-511

Kościelisko

17988)         

Marianna

34-511

Kościelisko

17989)         

Zofia

34-511

Kościelisko

17990)         

Genowefa

34-511

Kościelisko

17991)         

Maria

34-511

Kościelisko

17992)         

Janina

34-511

Kościelisko

17993)         

Maria

34-511

Kościelisko

17994)         

Małgorzata

34-511

Kościelisko

17995)         

Maria

34-511

Kościelisko

17996)         

Ewa

34-511

Kościelisko

17997)         

Wacław

34-511

Kościelisko

17998)         

Wanda

34-511

Kościelisko

17999)         

 Alina

 61-371

 Poznań

18000)         

 Genowefa

 61-371

 Poznań

  

18001.                

Maria

61-249

Poznań

18002.                

Alicja

61-249

Poznań

18003.                

Regina

61-361

Poznań

18004.                

Maria

61-249

Poznań

18005.                

Krystyna Maria

61-362

Poznań

18006.                

Beata

61-366

Poznań

18007.                

Bożena

61-357

Poznań

18008.                

Maria

61-357

Poznań

18009.                

Aurela

61-364

Poznań

18010.                

Czesława

61-367

Poznań

18011.                

Monika

61-357

Poznań

18012.                

Arleta

61-369

Poznań

18013.                

Robert

61-333

Poznań

18014.                

Ewa

61-249

Poznań

18015.                

Halina

61-298

Poznań

18016.                

Maria

61-249

Poznań

18017.                

Julia

61-255

Poznań

18018.                

Parafia M. B. Jasnogórskiej i Sanktuarium Św. Jana Pawła II

90018

Los Angeles – USA

18019.                

Ewa

70-789

Szczecin

18020.                

Krystyna

42-200

Częstochowa

18021.                

Zofia

34-500

Zakopane

18022.                

Łukasz

33-100

Tarnów

18023.                

Halina

33-112

Tarnowiec

18024.                

Celina

15-644

Białystok

18025.                

Alina

15-794

Białystok

18026.                

Magdalena

16-205

Nowy Dwór

18027.                

Andrzej

34-521

Ząb

18028.                

Ludwina

34-500

Zakopane

18029.                

Zofia

34-400

Nowy Targ

18030.                

Zbigniew

34-400

Nowy Targ

18031.                

Janina

34-424

Skrzypne

18032.                

Zofia

34-424

Skrzypne

18033.                

Anna

60634

USA

18034.                

Jan

60634

USA

18035.                

Danuta

62-200

Gniezno

18036.                

Gertruda

62-200

Gniezno

18037.                

Katarzyna

64832

Niemcy

18038.                

Maciej

64832

Niemcy

18039.                

Robert

64832

Niemcy

18040.                

Janek

34-500

Zakopane

18041.                

Maria

34-470

Podczerwone

18042.                

Anna

34-470

Podczerwone

18043.                

Roman

34-440

Kluszkowce

18044.                

Helena

34-440

Kluszkowce

18045.                

Agnieszka

34-500

Zakopane

18046.                

Danuta

34-531

Małe Ciche

18047.                

Jadwiga

14-200

Iława

18048.                

s. Klara

63-500

Ostrzeszów

18049.                

s. Milena

63-500

Ostrzeszów

18050.                

Janina

21-040

Świdnik

18051.                

Krystyna

21-040

Świdnik

18052.                

Anna

21-040

Świdnik

18053.                

Mirosława

21-040

Świdnik

18054.                

Edyta

21-040

Świdnik

18055.                

Danuta

01-581

Warszawa

18056.                

Tomasz

01-581

Warszawa

18057.                

Zenona

01-779

Warszawa

18058.                

Irena

01-779

Warszawa

18059.                

Dariusz

01-779

Warszawa

18060.                

Halina

01-581

Warszawa

18061.                

Anna

01-851

Warszawa

18062.                

Stefania

01-780

Warszawa

18063.                

Anna

01-786

Warszawa

18064.                

Marianna

01-756

Warszawa

18065.                

Anna

01-786

Warszawa

18066.                

Maria

01-786

Warszawa

18067.                

Halina

01-581

Warszawa

18068.                

Barbara

01-771

Warszawa

18069.                

Anna

01-595

Warszawa

18070.                

Jadwiga

01-779

Warszawa

18071.                

Teresa

01-770

Warszawa

18072.                

Jadwiga

01-756

Warszawa

18073.                

Grażyna

01-756

Warszawa

18074.                

Bożenna

01-771

Warszawa

18075.                

Zofia

01-786

Warszawa

18076.                

ks. Krystian

01-784

Warszawa

18077.                

Renata

00-001

Warszawa

18078.                

Franciszek

00-001

Warszawa

18079.                

Rozalia

00-001

Warszawa

18080.                

Danuta

08-110

Siedlce

18081.                

Mieczysław

08-110

Siedlce

18082.                

Józef

34-500

Zakopane

18083.                

Barbara

41-219

Sosnowiec

18084.                

Maria

30-818

Kraków

18085.                

Teresa

43-430

Skoczów

18086.                

Anna

43-430

Skoczów

18087.                

Elżbieta

43-430

Skoczów

18088.                

Kazimierz

43-430

Skoczów

18089.                

Krystyna

43-430

Skoczów

18090.                

Maria

43-430

Skoczów

18091.                

Helena

43-430

Skoczów

18092.                

Anna /mama/

43-430

Skoczów

18093.                

Anna /córka/

43-430

Skoczów

18094.                

Anna /wnuczka/

43-430

Skoczów

18095.                

Stefania

43-430

Skoczów

18096.                

Marianna

43-430

Skoczów

18097.                

Franciszek

43-430

Skoczów

18098.                

Aniela

43-430

Skoczów

18099.                

Marysia

43-430

Skoczów

18100.                

Elżbieta

43-430

Skoczów

 

18101.              

Irena

43-430

Skoczów

18102.              

Barbara

43-430

Skoczów

18103.              

Teresa

43-430

Skoczów

18104.              

Jadwiga

43-430

Skoczów

18105.              

Danuta

43-430

Skoczów

18106.              

Leszek

43-430

Skoczów

18107.              

Anna

43-430

Skoczów

18108.              

Agnieszka

21-426

Wola Mysłowska

18109.              

Danuta

21-426

Wola Mysłowska

18110.              

Maria

68-120

Konin Żagański

18111.              

Jolanta

63-620

Laski

18112.              

Agnieszka

12-220

Karwica

18113.              

Agnieszka

15-771

Białystok

18114.              

Ewa

16-150

Suchowola

18115.              

Magdalena

15-224

Białystok

18116.              

Maciej

15-066

Białystok

18117.              

Weronika

S72 7FN

Grimethorpe - Wielka Brytania

18118.              

ks. Robert

15-869

Białystok

18119.              

Monika

15-756

Białystok

18120.              

Piotr

15-561

Białystok

18121.              

Patrycja

15-066

Białystok

18122.              

Elżbieta Maria

15-814

Białystok

18123.              

Anna

15-312

Białystok

18124.              

Irena

15-707

Białystok

18125.              

Rafał

15-135

Białystok

18126.              

Aneta

15-683

Białystok

18127.              

Jan Józef

15-207

Białystok

18128.              

Elżbieta

15-007

Białystok

18129.              

Bogusława

15-337

Białystok

18130.              

Barbara

17-200

Hajnówka

18131.              

Karolina

19-206

Rajgród

18132.              

Adam

15-662

Białystok

18133.              

Ewa

15-707

Białystok

18134.              

Danuta

15-743

Białystok

18135.              

Anna

15-701

Białystok

18136.              

Radek

15-763

Białystok

18137.              

Elżbieta

15-662

Białystok

18138.              

Daniel

16-070

Choroszcz

18139.              

Joanna

15-763

Białystok

18140.              

Patrycja

15-082

Białystok

18141.              

Beata

15-111

Białystok

18142.              

Wioletta

15-445

Białystok

18143.              

Karolina

19-120

Knyszyn

18144.              

Janina

15-722

Białystok

18145.              

Danuta

15-027

Białystok

18146.              

Elżbieta

15-572

Białystok

18147.              

Halina

16-010

Wasilków

18148.              

Ewa

15-668

Białystok

18149.              

Marek

15-668

Białystok

18150.              

Halina

15-7O6

Białystok

18151.              

Barbara

15-701

Białystok

18152.              

Dariusz

15-707

Białystok

18153.              

Krystyna

15-743

Białystok

18154.              

Małgorzata

15-666

Białystok

18155.              

Aleksandra

18-106

Juraszki - Turośń Kościelna

18156.              

Alicja

15-111

Białystok

18157.              

Katarzyna

15-336

Białystok

18158.              

Ewa

19-120

Knyszyn

18159.              

Elżbieta

15-756

Białystok

18160.              

Stanisław

15-756

Białystok

18161.              

Małgorzata

15 -756

Białystok

18162.              

Piotr

19-400

Olecko

18163.              

Alicja

15536

Białystok

18164.              

Grażyna

15-666

Białystok

18165.              

Agnieszka

TW3 1XW

Londyn – Wielka Brytania

18166.              

Justyna

W3 8ED

Londyn – Wielka Brytania

18167.              

Teresa

Tw3 2JN

London – Wielka Brytania

18168.              

Barbara

15-881

Białystok

18169.              

Małgorzata

15 -135

Białystok

18170.              

Kinga

Se9 2sb

Londyn – Wielka Brytania

18171.              

Rafał

15-054

Białystok

18172.              

Elżbieta

15-361

Białystok

18173.              

Wiesława

15-706

Białystok

18174.              

Michał

15-327

Białystok

18175.              

Antoni

15-869

Białystok

18176.              

Angela

15-878

Białystok

18177.              

Wojtuś

15-879

Białystok

18178.              

ADAM

15-750

Białystok

18179.              

Aniela

15-161

Białystok

18180.              

EWA

15-740

Białystok

18181.              

Andrzej

15-740

Białystok

18182.              

Anna

15-709

Białystok

18183.              

DANUTA

15-743

Białystok

18184.              

Daniel

15-642

Białystok

18185.              

Sara

11-700

Mrągowo

18186.              

TOMEK

15706

Białystok

18187.              

Ewa

15-748

Białystok

18188.              

Tereska oraz Magdalena

TW4 5QF

Londyn – Wielka Brytania

18189.              

Dorota

J7N 1Z9

Mirabel, Quebec - Kanada

18190.              

Bożena

18-400

Łomża

18191.              

Kacper

15-354

Białystok

18192.              

Joanna

15-868

Białystok

18193.              

Małgorzata

98-200

Sieradz

18194.              

Agata

15-687

Białystok

18195.              

Paweł

11-230

Bisztynek

18196.              

Noemi Karolina

82100

Benevento - Włochy

18197.              

Urszula

15-338

Białystok

18198.              

Agnieszka

15-054

Białystok

18199.              

Przemysław

15-352

Białystok

18200.              

Grażyna

15-345

Białystok

18201.              

Beata

15-345

Białystok

18202.              

Wojtek

15-345

Białystok

18203.              

Magdalena

16-205

Nowy Dwór

18204.              

Luiza

21-040

Świdnik

18205.              

Anna

15-171

Białystok

18206.              

Joanna

15-751

Białystok

18207.              

Anna

15-338

Białystok

18208.              

Dorota

15-684

Białystok

18209.              

Małgorzata

15-349

Białystok

18210.              

Paulina

15-666

Białystok

18211.              

Maria

98-200

Sieradz

18212.              

Wiesław

15-756

Białystok

18213.              

Tomasz

16-100

Sokółka

18214.              

Joanna

16-010

Wasilków

18215.              

Wanda

15=756

Białystok

18216.              

Agnieszka

16-070

Choroszcz

18217.              

Anna

15-689

Białystok

18218.              

Iza

15-870

Białystok

18219.              

Marlena

15-198

Białystok

18220.              

Barbara

15-864

Białystok

18221.              

Beata

46-100

Namysłów

18222.              

Andrzej

62-300

Września

18223.              

Andrzej

62-300

Września

18224.              

Halina

15-337

Białystok

18225.              

Jolanta

09-411

Biała

18226.              

Celina

15-644

Białystok

18227.              

Helena

15-207

Białystok

18228.              

Jolanta

05-250

Radzymin

18229.              

Elżbieta

15-440

Białystok

18230.              

Katarzyna

15-227

Białystok

18231.              

Krzysztof

15-101

Białystok

18232.              

Mariola

14-140

Miłomłyn

18233.              

Halina

62-100

Wągrowiec

18234.              

Zenon

64-100

Leszno

18235.              

Teresa

15-057

Białystok

18236.              

Alicja

15-156

Białystok

18237.              

Bernadeta

88-400

Żnin

18238.              

Małgorzata

05-080

Laski

18239.              

Alicja

15-167

Białystok

18240.              

Katarzyna

15-337

Białystok

18241.              

Regina

21-560

Międzyrzec Podlaski

18242.              

Jadwiga

15-820

Białystok

18243.              

Barbara

15-757

Białystok

18244.              

Jolanta

87-300

Brodnica

18245.              

Katarzyna

15-337

Białystok

18246.              

Irena

68-100

Żagań

18247.              

Michał

97-400

Bełchatów

18248.              

Bolesław

34-432

Łopuszna

18249.              

Barbara

15-657

Białystok

18250.              

Helena

15-665

Białystok

18251.              

Halina

15-869

Białystok

18252.              

Anna

68-100

Żagań

18253.              

Marzena

34-500

Zakopane

18254.              

Katarzyna

34-532

Czarna Góra

18255.              

Mateusz

34-532

Czarna Góra

18256.              

Dorota

35-324

Rzeszów

18257.              

Małgorzata

15-101

Białystok

18258.              

Magdalena

18-100

Uhowo

18259.              

Beata

40-748

Katowice

18260.              

Ewa

26-200

Końskie

18261.              

Józef

42-200

Częstochowa

18262.              

Barbara

34-521

Bustryk

18263.              

Krystyna

15-751

Białystok

18264.              

Małgorzata

34-521

Ząb

18265.              

Helena

11-430

Korsze

18266.              

Małgorzata

15-771

Białystok

18267.              

Bogusia

15-687

Białystok

18268.              

Janina

EH7  4 BT

Edinburgh - Szkocja

18269.              

ZENOBIA

31-315

Kraków

18270.              

Marta

34-500

Zakopane

18271.              

Krystyna

54 - 150

Wrocław

18272.              

Monika

32-731

Żegocina

18273.              

Christof

49808

Lingen - Niemcy

18274.              

Beata

15-102

Białystok

18275.              

Elżbieta

15-743

Białystok

18276.              

Marzena

91301

Los Angeles - USA

18277.              

Tomasz

88-420

Lubcz

18278.              

Dorota

88-420

Lubcz

18279.              

Mats

88-420

Lubcz

18280.              

Ks. Tomasz

88-420

Lubcz

18281.              

Beata

37-300

Leżajsk

18282.              

Agnieszka

20-045

Lublin

18283.              

Bożena

34-521

Ząb

18284.              

Agnieszka

41-907

Bytom

18285.              

Jolanta

28-100

Busko Zdrój

18286.              

Teresa

44-268

Jastrzębie-Zdrój

18287.              

Ks. Michał Twarużek

60139

Glendale Heights USA

18288.              

Bogusław

62-200

Gniezno

18289.              

Maria

62-200

Gniezno

18290.              

Aneta

CV34 5EU

Warwick - Anglia

18291.              

Dariusz

CV34 5EU

Warwick - Anglia

18292.              

Julia

CV6 5EE

Coventry,- Anglia

18293.              

Henryk

37-740

Bircza

18294.              

Barbara

37-740

Bircza

18295.              

Krystyna

34- 500

Zakopane

18296.              

Ania

02-698

Warszawa

18297.              

Ks. Aleksander

26-340

Drzewica

18298.              

Tadeusz

92-402

Łódź

18299.              

Barbara

32-700

Bochnia

18300.              

Kazimierz

32-700

Bochnia

18301.              

Michał

05-850

Ożarów Mazowiecki

18302.              

Wiesława

93-202

Łódź

18303.              

Elżbieta

93-249

Łódź

18304.              

Witold

08-400

Miętne

18305.              

Darek

62-200

Gniezno

18306.              

Anna

62-200

Gniezno

18307.              

Dorota

92-414

Łódź

18308.              

Marlena

62-200

Gniezno

18309.              

Urszula

62-200

Gniezno

18310.              

Kazimiera

15-204

Białystok

18311.              

Monika

05-805

Otrębusy

18312.              

Urszula

15-102

Białystok

18313.              

Jolanta

21-107

Wola Sernicka

18314.              

Maria

76-200

Bierkowo

18315.              

Beata

33-340

Stary Sącz

18316.              

Justyna

43-330

Hecznarowice

18317.              

Iwona

27-530

Ożarów

18318.              

Ewelina

05-200

Wołomin

18319.              

Barbara

41-219

Sosnowiec

18320.              

Marcin

34-400

Nowy Targ

18321.              

Janina

32-090

Słomniki

18322.              

Paweł

83-400

Kościerzyna

18323.              

Katarzyna

97-400

Bełchatów

18324.              

Ewa

09-500

Gostynin

18325.              

Monika

32-300

Olkusz

18326.              

Ewa

09-500

Gostynin

18327.              

Ewa

32-090

Słomniki

18328.              

Jolanta

1220

Wiedeń

18329.              

Marlena

64-603

Ludomy

18330.              

Marzena

64-600

Oborniki

18331.              

Anna

B2Y 3W7

Dartmouth, Nova Scotia - Canada

18332.              

Halina

18-400

Łomża

18333.              

s. Marcjanna

63-500

Ostrzeszów

18334.              

s. Gaudia

63-500

Ostrzeszów

18335.              

Andrzej Berowiec

LL139GY

Wrexham – Wielka Brytania

18336.              

Sebastian

46-300

Wachowice

18337.              

Małgorzata

34-511

Kościelisko

18338.              

Małgorzata

15-171

Białystok

18339.              

Stanisław

34-480

Orawka

18340.              

Beata

01-581

Warszawa

18341.              

Lidia

62-200

Gniezno

18342.              

Tadeusz

01-864

Warszawa

18343.              

Justyna

60-185

Skórzewo

18344.              

Anna

02-784

Warszawa

18345.              

Grażyna

05-870

Błonie

18346.              

Helena

34-500

Zakopane

18347.              

Stanisław

34-500

Zakopane

18348.              

Krystyna

B4A3Y7

Halifax – Wilka Brytania

18349.              

Mariusz

80-680

Gdańsk

18350.              

Anna

37-550

Radymno

18351.              

Anna

09-400

Płock

18352.              

Marcin

00-872

Warszawa

18353.              

Mateusz

96-325

Kuklówka Radziejowicka

18354.              

Joanna

45- 641

Opole

18355.              

Bogusława

15-337

Białystok

18356.              

Barbara

15-345

Białystok

18357.              

Stanisława

34-500

Zakopane

18358.              

Joanna

83-300

Kartuzy

18359.              

Grażyna

80-297

Banino

18360.              

s. Anna Maria

63 - 500

Ostrzeszów

18361.              

Natalia

18-100

Uhowo

18362.              

Dorota

16-001

Kleosin

18363.              

Agnieszka

03-687

Warszawa

18364.              

Małgorzata

50436

Wrocław

18365.              

Agnieszka

32-090

Słomniki

18366.              

Ks. Mirosław

40-415

Katowice

18367.              

Wojciech

62-200

Gniezno

18368.              

Helena

96-515

Teresin

18369.              

Emilia

63-600

Kępno Mały Buczek

18370.              

Wiesława

21-040

Świdnik

18371.              

Małgorzata

34-511

Kościelisko

18372.              

Tadeusz

71534

Szczecin

18373.              

Tadeusz

74-202

Bielice

18374.              

Adam

07-130

Łochów

18375.              

Henryk

32-300

Olkusz

18376.              

Józef

82-300

Elbląg

18377.              

Agnieszka

72-015

Police

18378.              

Grażyna

30-014

Kraków

18379.              

Anna

55-050

Sobótka

18380.              

Maria

59-220

Legnica

18381.              

Beata

08-130

Kotuń

18382.              

Halina

L7L4N4

Burlington - Canada

18383.              

Andrzej

32-200

Miechów

18384.              

s. Teresa

26-420

Nowe Miasto nad Pilicą

18385.              

Barbara

15-337

Białystok

18386.              

Teresa

85-796

Bydgoszcz

18387.              

Teresa

99-200

Poddębice

18388.              

Anna

32-500

Chrzanów

18389.              

Lucyna

34-400

Nowy Targ

18390.              

Wiesława

15-644

Białystok

18391.              

Paweł

26-004

Bieliny

18392.              

Agnieszka

05-510

Konstancin-Jeziorna

18393.              

Ewa

15-345

Białystok

18394.              

Anna

15-345

Białystok

18395.              

Beata

433-44

Partille - Szwecja

18396.              

Monika

38-247

Ołpiny

18397.              

Grażyna Anna

16-400

Suwałki

18398.              

Katarzyna

61-575

Poznań

18399.              

Małgorzata

24-100

Puławy

18400.              

Józefa

31-152

Kraków

18401.              

Aneta

04-045

Warszawa

18402.              

Wanda M

95627

Esparto, California - USA

18403.              

Katarzyna

15-669

Białystok

18404.              

Barbara

15-674

Białystok

18405.              

Marzena

28-100

Busko Zdrój

18406.              

Justyna

16-070

Złotoria

18407.              

Maria

31-425

Kraków

18408.              

Witek

07-415

Olszewo Borki

18409.              

Katarzyna

03-287

Warszawa

18410.              

Karina

Eh5 1df

Edynburg

18411.              

Anna

EH22 5DB

Mayfield - Szkocja

18412.              

Sylwia

EH8 8HJ

Edynburg - Szkocja

18413.              

Iwona

50 -329

Wrocław

18414.              

Sebastian

Eh546sj

Livingston

18415.              

Danuta

35-303

Rzeszów

18416.              

Olga

Eh5 1nz

Edynburg - Szkocja

18417.              

Weronika Plotka

83-300

Kartuzy

18418.              

Milena

EH5 1FH

Edynburg - Szkocja

18419.              

Anna

EH17 7DF

EDINBURGH

18420.              

Wanda

59-220

Legnica

18421.              

Małgorzata

EH5 2QD

Edynburg - Szkocja

18422.              

Grażyna

15-481

Białystok

18423.              

Agnieszka

42-208

Częstochowa

18424.              

Izabela

02-798

Warszawa

18425.              

Dariusz

00-001

Warszawa

18426.              

Teresa

91-358

Łódź

18427.              

Danuta

59-220

Legnica

18428.              

Blanka

03-287

Warszawa

18429.              

Jolanta

21-107

Serniki

18430.              

Robert

99-100

Łęczyca

18431.              

Jarek

08-101

Siedlce

18432.              

Anna

95-015

Głowno

18433.              

Elżbieta

77-430

Krajenka

18434.              

Hania

65-562

Zielona Góra

18435.              

Katarzyna

43-100

Tychy

18436.              

Bogusław

15-662

Białystok

18437.              

Małgorzata

32-089

Wielka Wieś

18438.              

Małgorzata

08-110

Siedlce

18439.              

Krystyna

08-110

Siedlce

18440.              

Rafał

41-106

Siemianowice Śląskie

18441.              

Celina

34-620

Jodłownik

18442.              

Barbara

15-757

Białystok

18443.              

Irena

34-500

Zakopane

18444.              

Katarzyna

21-400

łuków

18445.              

Aleksandra

62-002

Suchy Las

18446.              

Elżbieta

08-110

Siedlce

18447.              

Adam

33-100

Tarnów

18448.              

MARIA

8110

Siedlce

18449.              

Dorota

34-721

Raba Wyżna

18450.              

Irena

42207

Częstochowa

18451.              

Wanda

08-110

Siedlce

18452.              

Krzysztof

SP3 6EW

Hindon - Wielka Brytania

18453.              

Agnieszka

EH7 5TE

Edynburg - Szkocja

18454.              

Małgorzata

92-446

Łódź

18455.              

Mateusz

62-004

Poznań

18456.              

Jarosław

54-210

Wrocław

18457.              

Anna

34-500

Zakopane

18458.              

Anna

08-110

Siedlce

18459.              

Marianna

08-101

Siedlce

18460.              

Elżbieta

85-862

Bydgoszcz

18461.              

Anna

85-862

Bydgoszcz

18462.              

Robert

39-322

Rzemień

18463.              

Dorota

92210

Saint-Cloud

 - Francja

18464.              

Halina

62-028

Koziegłowy

18465.              

Mariusz

Włodarczyk

Bielsko-Biała

18466.              

Malgorzata

92-446

Łódź

18467.              

Mariusz Bochenek

dn4 5bn

Doncaster – Wilka Brytania

18468.              

Natalia

213711

Wiazzie, Białoruś

18469.              

Ewa

08-110

Siedlce

18470.              

Bogumiła

08-110

Siedlce

18471.              

Danuta

61-655

Poznań

18472.              

Józef

42-207

Częstochowa

18473.              

Elżbieta

08-110

Siedlce

18474.              

Aleksandra

43-300

Bielsko Biała

18475.              

Irena

59-220

Legnica

18476.              

Agnieszka

32-090

Smroków

18477.              

Małgorzata

59-216

Kunice

18478.              

Jerzy

43-382

Bielsko-Biała

18479.              

Henia

09-400

Płock

18480.              

Ewa

42-700

Lubliniec

18481.              

AGNIESZKA

42-217

Częstochowa

18482.              

Maria

62-561

Slesin

18483.              

Agnieszka

41-100

Siemianowice Śląskie

18484.              

Jacek

05-500

Piaseczno

18485.              

Małgorzata

64-920

Piła

18486.              

Iwona

39-460

Nowa Dęba

18487.              

Alicja

23-400

Biłgoraj

18488.              

Mariusz

19-111

Krypno Kościelne

18489.              

Leon

43-400

Cieszyn

18490.              

Agata

58640

Iserlohn - Niemcy

18491.              

Alina

41-103

Siemianowice Śląskie

18492.              

Jarek

41-103

Siemianowice Śląskie

18493.              

Maciej

58-5333

Mysłakowice

18494.              

Agnieszka

85-220

Bydgoszcz

18495.              

Wojciech

15-101

Białystok

18496.              

Barbara

33-340

Stary Sącz

18497.              

Wiesława

33-340

Stary Sącz

18498.              

Paulina

23-114

Jabłonna - Majątek

18499.              

Anna

33-340

Stary Sącz

18500.              

Magdalena

33-340

Stary Sącz

18501.              

Agnieszka

33-340

Stary Sącz

18502.              

Irena

76-200

Słupsk

18503.              

Henryka

05-220

Zielonka

18504.              

Maciej

65-552

Zielona Góra

18505.              

Piotr

18-400

Łomża

18506.              

Monika

22-145

Dubienka

18507.              

Grażyna

21-500

Biała Podlaska

18508.              

Iwona

52-225

Wrocław

18509.              

Danuta

11-400

Kętrzyn

18510.              

Felicyta

63-800

Gostyń

18511.              

AGATA

34-600

Limanowa

18512.              

Radosław

55-200

Oława

18513.              

Irena

03-257

Warszawa

18514.              

Renata

85-795

Bydgoszcz

18515.              

Alicja

14-202

Iława

18516.              

Violetta

88-420

Rogowo

18517.              

Aleksandra

41-100

Siemianowice Śląskie

18518.              

Bożena

30252

Halmstad

18519.              

Maria

302 20

Halmstad - Szwecja

18520.              

Aleksandra

78-630

Człopa

18521.              

Maria

S 35250

VÄXJÖ - Szwecja

18522.              

Małgorzata

63 .-800

Gostyń

18523.              

Hanna

62-064

Plewiska

18524.              

Barbara

20-301

Lublin

18525.              

August

71-004

Szczecin

18526.              

Klemens

38-534

Załuż

18527.              

Jadwiga

39-310

Radomyśl Wielki

18528.              

Grzegorz

92-432

Łódź

18529.              

Jarosław

18-300

Zambrów

18530.              

Maria

62-800

Kalisz

18531.              

Bożena

34-125

Sułkowice

18532.              

Joanna

76-200

Słupsk

18533.              

Halina

63-112

Szołdry

18534.              

Henryk

71-794

Szczecin

18535.              

Pola

76-200

Słupsk

18536.              

Ks. Krzysztof Kóska

32-420

Jaroszówka - Parafia MB Fatimskiej

18537.              

Danuta

23-400 Biłgoraj

Dąbrowica

18538.              

Beata

46-250

Wołczyn

18539.              

Krzysztof

09-400

Płock

18540.              

Kasia

60-432

Poznań

18541.              

Ewa

04-476

Warszawa

18542.              

Anna

67-112

Siedlisko

18543.              

Maria

67-112

Siedlisko

18544.              

Grazyna

2118

Johannesburg - Afryka Południowa

18545.              

Leszek

2118

Johannesburg - Afryka Południowa

18546.              

Maria

36-213

Jabłonicy Polska

18547.              

Barbara Pogorzelska

03-388

Warszawa

18548.              

Małgorzata

85-340

Bydgoszcz

18549.              

Barbara

89 -600 Chojnice

Chojnice Polska

18550.              

Anna

62-200

Gniezno

18551.              

Barbara

26-300

Opoczno

18552.              

Stanisława

05-502

Bobrowiec

18553.              

Ireneusz

49-300

Brzeg

18554.              

Barbara

64-510

Wronki

18555.              

Alina

21-136

Kunów

18556.              

Lucyna

39-200

Dębica

18557.              

Wanda

BS94BW

Bristol – Wielka Brytania

18558.              

Sławek

80-807

Gdańsk

18559.              

Maria

30-818

Kraków

18560.              

Beata

62-800

Kalisz

18561.              

Lucyna

39-200

Dębica

18562.              

Barbara

43-100

Tychy

18563.              

Beata

41-103

Siemianowice Śląskie

18564.              

Agnieszka

LN6 7RQ

Lincoln – Wilka Brytania

18565.              

Konrad

08-130

Kotuń

18566.              

Jadwiga

32-830

Wojnicz

18567.              

Zofia

43-438

Brenna

18568.              

Alina

39-230

Brzostek

18569.              

Mariola

32-000

Olkusz

18570.              

Bogumiła

78-400

Szczecinek

18571.              

Zygmunt Józef

59-300

Lubin

18572.              

Małgorzata

51-180

Krzyżanowice

18573.              

Teresa

04-072

Warszawa

18574.              

Anna

33-100

Tarnów

18575.              

Teodozja

32-300

Olkusz

18576.              

Elżbieta

40 - 131

Katowice

18577.              

Joanna

40 - 131

Katowice

18578.              

Marianna

32-300

Olkusz

18579.              

Jolanta

81-424

Gdynia

18580.              

Sylwester

61-680

Poznań

18581.              

Ewa

01-461

Warszawa

18582.              

Agnieszka

29-100

Kurzelów

18583.              

Jadwiga

42-216

Częstochowa

18584.              

Maria

02-796

Warszawa

18585.              

Anna  Stróżewska

96 - 200

Rawa  Mazowiecka

18586.              

Adam

84-300

Lębork

18587.              

Teresa

64-410

Sieraków

18588.              

Małgorzata

02-796

Warszawa

18589.              

Danuta

88-320

Jeziorki

18590.              

Danuta

88-320

Jeziorki

18591.              

Jolanta

43-100

Tychy

18592.              

Krzysztof

38-303

Dominikowice

18593.              

Lucyna

08-110

Siedlce

18594.              

Halina

08-110

Siedlce

18595.              

Anna

43-470

Istebna

18596.              

Anna

02-796

Warszawa

18597.              

Henryka

43-603

Jaworzno

18598.              

Teresa

21-400

Łuków

18599.              

Sławomir

80-375

Gdańsk

18600.              

Dagmara

43-226

Częstochowa

18601.              

Agnieszka

91-496

Łódź

18602.              

Mariusz

20-560

Lublin

18603.              

Jolanta

59-630

Mirsk

18604.              

Teresa

14 - 500

Braniewo

18605.              

Bernadetta

39-200

Dębica

18606.              

Dorota

05-092

Łomianki

18607.              

Helena

71-037

Szczecin

18608.              

Wioleta

39-200

Dębica

18609.              

Agnieszka

39-200

Dębica

18610.              

Dorota

62-069

Dąbrówka

18611.              

Małgosia

61-249

Poznań

18612.              

Irena

64-320

Buk

18613.              

Jacek

43-600

Jaworzno

18614.              

Marcin

15-370

Białystok

18615.              

Waldemar

15-370

Białystok

18616.              

Bernadeta

21-570

Dołha

18617.              

Ewa

39-200

Dębica

18618.              

Urszula

39-200

Dębica

18619.              

Cecylia

62-064

Plewiska

18620.              

Stanisław

62-064

Plewiska

18621.              

Magdalena

62-064

Plewiska

18622.              

Wiesława

21-500

Biała Podlaska

18623.              

Dominik

EH484BZ

Bathgate – Wielka Brytania

18624.              

Krzysztof

02-797

Warszawa

18625.              

Daniel

78-500

Rydzewo k. Drawska Pom.

18626.              

Mirosław

43-100

Tychy

18627.              

Katarzyna

6310

Beaulieu sur Mer - Francja

18628.              

Agnieszka

08-110

Siedlce

18629.              

Janina

08-110

Siedlce

18630.              

Leokadia

39-200

Dębica

18631.              

Jola

02-793

Warszawa

18632.              

Ewa

61-249

Poznań

18633.              

Maria

39-200

Dębica

18634.              

Jerzy

39-200

Dębica

18635.              

Elżbieta

63-200

Cielcza

18636.              

Elżbieta

31-809

Kraków

18637.              

Elżbieta

39-200

Dębica

18638.              

Maria i Józef

39-200

Dębica

18639.              

Agnieszka

11-500

Giżycko

18640.              

Kinga

41-800

Zabrze

18641.              

Agnieszka

01-100

Warszawa

18642.              

Iwona

87-100

Toruń

18643.              

Krystyna

01-913

Warszawa

18644.              

Małgosia

M3H2J5

Toronto - Kanada

18645.              

Alina

02-793

Warszawa

18646.              

Łukasz

63-700

Krotoszyn

18647.              

Lidia

98-277

Szczesie

18648.              

Paweł

18-400

Łomża

18649.              

Małgorzata

39-200

Dębica

18650.              

Marek

50-539

Wrocław

18651.              

Paweł

53-138

Wrocław

18652.              

Lilla

53-138

Wrocław

18653.              

Andrzej

50-134

Wrocław

18654.              

Czesława

46-250

Wołczyn

18655.              

Gabriela

01-248

Kraków

18656.              

Stanisława

71-032

Szczecin

18657.              

Bożena

71-043

Szczecin

18658.              

Gienia

43-100

Tychy

18659.              

Izabella

70-003

Szczecin

18660.              

Anna

86-050

Solec Kujawski

18661.              

Hanna

87-100

TORUŃ

18662.              

Jacek

60491

Homer Glen, IL - USA

18663.              

br. Leszek OFM

98-300

Wieluń

18664.              

Irena

43-178

Ornontowice

18665.              

Robert

56-400

Oleśnica

18666.              

Ania

05-420

Józefów

18667.              

Piotr

20-605

Lublin

18668.              

Jan Vianney

40-760

Katowice

18669.              

Lucyna

49-330

Łosiów

18670.              

Marija

88000

Uzhgorod, Ukraine

18671.              

Grażyna

71-133

Szczecin

18672.              

Barbara

63-900

Rawicz

18673.              

Maria

63-900

Rawicz

18674.              

Łukasz

31-704

Kraków

18675.              

Sebastian

09-410

Płock

18676.              

Krystyna

49-300

Brzeg

18677.              

Jakub

08-500

Ryki

18678.              

s. Domicilla

09-400

Płock

18679.              

Bogumiła

03-285

Warszawa

18680.              

Elżbieta

19-200

Grajewo

18681.              

Maria

39-200

Dębica

18682.              

Regina

62-030

Luboń

18683.              

Ks. Marcin

07-410

Ostrołęka

18684.              

Krystyna

20-542

Lublin

18685.              

Bernardeta

32-300

Olkusz

18686.              

Genowefa

32-300

Olkusz

18687.              

Józef

32-300

Olkusz

18688.              

Siostry Adoratorki

34-511

Kościelisko

18689.              

Elżbieta

62-200

Gniezno

18690.              

Anna

43-609

Jaworzno

18691.              

Elżbieta

33-114

Rzuchowa

18692.              

Bożena

64-510

Wronki

18693.              

Wilhelma

33-100

Tarnów

18694.              

Anna

34-511

Kościelisko

18695.              

Mirosław

63-130

Chrząstowo

18696.              

Anna

20-052

Lublin

18697.              

Szymon

34-371

Soblówka

18698.              

Iwona

03-982

Warszawa

18699.              

Joanna

88-400

Żnin

18700.              

Maria

7405

Kinnelon, NJ - USA

18701.              

Gabriela

05-822

Milanówek

18702.              

Marek Dariusz

43-300

Bielsko-Biała

18703.              

Janina

13-100

Nidzica

18704.              

Halina

46-200

Kluczbork

18705.              

Jadwiga

43-100

Tychy

18706.              

Jolanta

15-743

Białystok

18707.              

Stanisława

32-540

Trzebinia

18708.              

Natalia

80-402

Gdańsk

18709.              

Małgorzata

03-408

Warszawa

18710.              

Barbara

27-600

Sandomierz

18711.              

Joanna

34-511

Kościelisko

18712.              

Kasia

00-519

Warszawa

18713.              

Andrzej

59-970

Zawidów

18714.              

Lucyna

41-219

Sosnowiec

18715.              

Anna

37-560

Pruchnik

18716.              

Dorota

69168

Wiesloch - Niemcy

18717.              

Barbara

58-585

Piechowice

18718.              

Jacek

93-279

Łódź

18719.              

Elżbieta

80-402

Gdańsk

18720.              

Andrzej

23-305

Otrocz

18721.              

Krystyna

60367

Norrkoping - Szwecja

18722.              

Mieczysława

87-100

Toruń

18723.              

Zdzisław

37-403

Pysznica

18724.              

Jan

04-939

Warszawa

18725.              

Daniel

80-402

Gdańsk

18726.              

Julianna

9402

Płock

18727.              

Marek Dariusz

43-300

Bielsko-Biała

18728.              

Dariusz

42-600

Tarnowskie Góry

18729.              

Isabella

22529

Hamburg - Niemcy

18730.              

Mieczysława

28-330

Wodzisław

18731.              

Eugenia

41-710

Ruda śląska

18732.              

Elżbieta

03-318

Warszawa

18733.              

Renata

96-100

Skierniewice

18734.              

Aniela

66-016

Zielona Góra

18735.              

Anna

80-112

Gdańsk

18736.              

Andrzej

32-650

Kety

18737.              

Justyna

87-800

Włocławek

18738.              

Teresa

80-809

Gdańsk

18739.              

Danuta

87-100

Toruń

18740.              

Stanisław

34-443

Sromowce Niżne

18741.              

Justyna

20-135

Lublin

18742.              

Wiesława

20-135

Lublin

18743.              

Jola

43-190

Mikołów

18744.              

Ewelina

71-030

Szczecin

18745.              

Barbara

o4-709

Warszawa

18746.              

Anna

02-495

Warszawa

18747.              

Aleksandra

82-300

Elbląg

18748.              

Marek

62-800

Kalisz

18749.              

Ewa

33-100

Tarnów

18750.              

Krystyna

61-647

Poznań

18751.              

Sabina

42-310

Żarki

18752.              

Jerzy

35-201

Rzeszów

18753.              

Piotr

36-062

Zaczernie

18754.              

Barbara

59-900

Zgorzelec

18755.              

Bożena

20-337

Lublin

18756.              

Jolanta

94-054

Łódź

18757.              

Tomasz

05-850

Ożarów Mazowiecki

18758.              

Jolanta

04-789

Warszawa

18759.              

Waldemar

37-700

Przemyśl

18760.              

Stanisława

56300

Milicz

18761.              

Dorota

68-200

Żary

18762.              

Katarzyna

05-082

Koczargi Nowe

18763.              

Agnieszka

88-400

Żnin

18764.              

Marek

57-550

Stronie Śląskie

18765.              

Cecylia

72-100

Goleniów

18766.              

Wacław

20-337

Lublin

18767.              

Anna

26-300

Opoczno

18768.              

Jerzy

30-658

Kraków

18769.              

Teresa

33-100

Tarnów

18770.              

ks. Władysław

80-283

Gdańsk

18771.              

Teresa

85-435

Bydgoszcz

18772.              

Małgorzata

62-100

Wągrowiec

18773.              

Jan

39100

Bolzano - Włochy

18774.              

Henryka

35-506

Rzeszów

18775.              

Bożena

97-505

Blok Dobryszyce

18776.              

Kazimiera

43-391

Mazańcowice

18777.              

Andrzej

08-331

Kurowice

18778.              

Danuta

56-400

Oleśnica

18779.              

Marek

39-300

Mielec

18780.              

Zdzisław

44-194

Knurów

18781.              

s. Danuta

03-111

Warszawa

18782.              

Marek

07-207

Nowy Lubiel

18783.              

Grażyna

72-200

Nowogard

18784.              

Paweł

53-440

Wrocław

18785.              

Halina

84-300

Lębork

18786.              

Jolanta

22-230

Wola-Uhruska

18787.              

Zofia

72-600

Świnoujście

18788.              

Marek

21-040

Świdnik

18789.              

Barbara

64-810

Zelgniewo

18790.              

Jarosław

26-600

Radom

18791.              

Elżbieta

39-300

Mielec

18792.              

Paulina

42530

Dąbrowa Górnicza

18793.              

Alicja

66-200

Świebodzin

18794.              

Iwona

92-431

Łódź

18795.              

Danuta

30014

Kraków

18796.              

Marek

82-310

Bogaczewo

18797.              

Brygida

43-186

Orzesze

18798.              

Maria

60004

Arlington Hts - USA

18799.              

Jolanta

7062

Plainfield NJ  USA

18800.              

Maria

34-300

Żywiec

 

18801.                

Małgorzata

33-100

Tarnów

18802.                

Robert

73-110

Stargard

18803.                

Edward

37-700

Przemyśl

18804.                

Monika

19-200

Grajewo

18805.                

Elżbieta

02-793

Warszawa

18806.                

Jadwiga

81-767

Sopot

18807.                

Grażyna

26-640

Skaryszew

18808.                

Józef

50-338

Wrocław

18809.                

Maria

90027

Los Angeles - USA

18810.                

Ilonka

87-100

Toruń

18811.                

Dariusz

87-100

Toruń

18812.                

Agnieszka

87-100

Toruń

18813.                

Sebastian

37-450

Stalowa Wola

18814.                

Małgorzata

43-211

Piasek

18815.                

Jerzy

55200

Oława

18816.                

Bożena

43-211

Piasek

18817.                

Renata

60437

Frankfurt

18818.                

Maria

60-687

Poznań

18819.                

Janusz

63073

Offenbach - Niemcy

18820.                

Aleksandra

63067

Offenbach - Niemcy

18821.                

Alina

22-400

Zamość

18822.                

Maria

31-532

Kraków

18823.                

Maria

04-642

Warszawa

18824.                

Mirosław

96-513

Kornelin

18825.                

Katarzyna

02-643

Warszawa

18826.                

Zofia

37-523

Radawa

18827.                

Żaneta

80-033

Gdańsk-Orunia

18828.                

Maria Małgorzata

62-080

Tarnowo Podgórne

18829.                

Józef

62-080

Tarnowo Podgórne

18830.                

Agnieszka

34-240

Jordanów

18831.                

Basia

55200

Oława

18832.                

Marek

15-674

Białystok

18833.                

Stanisław

68-200

Żary

18834.                

Elżbieta

71-502

Szczecin

18835.                

Danuta

02-793

Warszawa

18836.                

s. Franciszka

72 - 605

Świnoujście

18837.                

Leszek

81-601

Gdynia - Chwarzno

18838.                

Lucyna

33-342

Barcice

18839.                

Maria

33-342

Barcice

18840.                

Elżbieta

87-100

Toruń

18841.                

Lucyna

32-14

Dąbrowa

18842.                

Dorota

59-800

Lubań

18843.                

Alina

09-400

Płock

18844.                

Monika

33-100

Tarnów

18845.                

Andrzej

91213

Łódź

18846.                

Teresa

02-202

Warszawa

18847.                

Teresa

55-200

Oława

18848.                

Piotr

63-130

Mchy

18849.                

Agnieszka

63-130

Książ Wielkopolski

18850.                

Ks. Stanisław

63-130

Mchy

18851.                

Zofia

58-530

Kowary

18852.                

Aneta

70-896

Szczecin

18853.                

Monika

21-505

Janów Podlaski

18854.                

Anita

39-200

Dębica

18855.                

Bernadeta

36-020

Hermanowa

18856.                

Artur

39-200

Dębica

18857.                

Artur

41-200

sosnowiec

18858.                

Krystyna

39-200

Dębica

18859.                

Anna

70-435

Szczecin

18860.                

Renata

65-381

Zielona Góra

18861.                

Łukasz

11-042

Giedajty

18862.                

Franciszek

81  - 404

Gdynia

18863.                

Barbara

81-415

Gdynia

18864.                

Olga

42320

Ogorzelnik

18865.                

Bogumiła

42-320

Niegowa

18866.                

Romana

21040

Świdnik

18867.                

Halina

21040

Świdnik

18868.                

Bożena

28803

Alcala de Henares - Hiszpania

18869.                

Marek

05-430

Stara Wieś

18870.                

Beata

49-300

Brzeg

18871.                

Małgorzata

38-300

Gorlice

18872.                

Adam

39-200

Dębica

18873.                

Daniela

83 - 230

Smętowo Graniczne

18874.                

Przemysław

05-400

Otwock

18875.                

Grzegorz

42-713

Kochcice

18876.                

Kinga

39-220

Pilzno

18877.                

Krystyna

78-600

Wałcz

18878.                

Teresa

78-600

Wałcz

18879.                

Władysława

78-600

Wałcz

18880.                

Genia

78-600

Wałcz

18881.                

Regina

78-600

Wałcz

18882.                

Ewa

78-600

Wałcz

18883.                

Karolina

PA237UJ

TOWARD - Szkocja

18884.                

Wiktoria

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18885.                

Roxana

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18886.                

Faustyna

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18887.                

Jakub

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18888.                

Beata

40-424

Katowice

18889.                

Lucyna

32-300

Olkusz

18890.                

ks. Zbigniew

09-472

Miszewko Strzałkowskie

18891.                

Piotr

38-460 Jedlicze

Jaszczew 318

18892.                

Hanna

BT808HR

Cookstown – Irlandia Północna

18893.                

Ewa

02-759

Warszawa

18894.                

Róża

02-758

Warszawa

18895.                

Halina

02-934

Warszawa

18896.                

Krystyna

02-758

Warszawa

18897.                

Barbara

02-763

Warszawa

18898.                

Izabela

02-758

Warszawa

18899.                

Marianna

02-759

Warszawa

18900.                

Zofia

02-759

Warszawa

       

18901.

Halina

80-809

Gdańsk

18902.

 Hanna  05-400 Śródborów

18903.

Joanna 25-343 Kielce

18904.

Halina 60-779 Poznań

18905.

Leszek 60-779 Poznań

18906.

Gabriela 01-190 Warszawa

18907.

Sylwia 15-875 Białystok

18908.

ks. Mariusz 05-850 Ołtarzew

18909.

Halina 39-200 Dębica

18910.

Zofia 39-200 Dębica

18911.

Wiesława 23-204 Kraśnik

18912.

Wacława 42-200 Częstochowa

18913.

Wanda 60-688 Poznań

18914.

Danuta 62-028 Koziegłowy

18915.

Mirosława 22-100 Chełm

18916.

Janusz 22-100 Chełm

18917.

Natalia 22-100 Chełm

18918.

Piotr 22-100 Chełm

18919.

Oliwia 22-100 Chełm

18920.

Iwona 22-100 Chełm

18921.

Roman 22-100 Chełm

18922.

Kacper 22-100 Chełm

18923.

Amelia 22-100 Chełm

18924.

Genowefa 22-100 Chełm

18925.

Dawid 22-100 Chełm

18926.

Teresa 37-500 Jarosław

18927.

Grzegorz PA2 9AJ Paisley - Szkocja

18928.

Tadeusz 32-090 Słomniki

18929.

Luiza 74-311 Różańsko

18930.

Iwona 32-090 Słomniki

 

26431.              

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich: nauczyciele i uczniowie

7500 osób

42-200

Częstochowa

26432.              

s. Agnieszka

32-400

Myślenice

26433.              

Anna

34-600

Limanowa

26434.              

Marian

34-600

Limanowa

26435.              

Janina

65-268

Zielona Góra

26436.              

Małgorzata

65-001

Zielona Góra

26437.              

Anna

65-001

Zielona Góra

26438.              

Anna

65-001

Zielona Góra

26439.              

Danuta

65-001

Zielona Góra

26440.              

Teresa

65-001

Zielona Góra

26441.              

Wiesława

65-001

Zielona Góra

26442.              

Anna

65-001

Zielona Góra

26443.              

Maria

65-001

Zielona Góra

26444.              

Mariola

65-001

Zielona Góra

26445.              

Antonina

65-001

Zielona Góra

26446.              

Krystyna

65-001

Zielona Góra

26447.              

Maria

66-015

Przylep

26448.              

Malwina

34-500

Zakopane

26449.              

Wojciech

34-500

Zakopane

26450.              

Małgorzata

37-500

Jarosław

26451.              

Rafał

CM73RZ

Braintree - Wielka Brytania

26452.              

Kazimierz

68-200

Żary

26453.              

Beata

34-124

Klecza Dolna

26454.              

Jan

35-503

Rzeszów

26455.              

Antoni

16-060

Rzepniki

26456.              

Paulina

36-003

Przewrotne

26457.              

Lech

15-014

Białystok

26458.              

ks. Sławomir

05-850

Ołtarzew

26459.              

Sydonia

44-251

Rybnik-Boguszowice

26460.              

Wiesława

35-111

Rzeszów

26461.              

Danuta

59-900

Zgorzelec

26462.              

Danuta

39-200

Dębica

26463.              

Kinga

80798

Monachium - Niemcy

26464.              

Robert

37-403

Pysznica

26465.              

Elżbieta

33-100

Tarnów

26466.              

Mariola

39-200

Dębica

26467.              

Małgorzata

87-148

Łysomice

26468.              

Barbara

44-295

Lyski

26469.              

Maria

231201

Ostrowiec - Białoruś

26470.              

Barbara

59-220

Legnica

26471.              

Krystyna

39-100

Ropczyce

26472.              

Józefa

39-200

Dębica

26473.              

Ludmiła

65-945

Zielona Góra

26474.              

Beata

95-015

Głowno

26475.              

Ines

28047

Madryt – Hiszpania

26476.              

Renata

25-819

Kielce

26477.              

Marzena

87-100

Toruń

26478.              

Michalina

33-170

Zabłędza

26479.              

Fryderyk Zbigniew

33-170

Karwodrza

26480.              

Kamila

30-519

Kraków

26481.              

Marek

T3M0Z5

Calgary - Canada

26482.              

Maria

24-220

Niedrzwica Duża

26483.              

Barbara

73-110

Stargard

26484.              

Janusz

42-200

Częstochowa

26485.              

Grzegorz

06-430

Marusy

26486.              

Antonina

39-400

Tarnobrzeg

26487.              

Janina

33-200

Dąbrowa Tarnowska

26488.              

Grażyna

39-200

Dębica

26489.              

Heniu

66-200

Świebodzin

26490.              

Danuta

66-200

Świebodzin

26491.              

Maria

01-786

Warszawa

26492.              

Mirosława

 

Phoenix - Arizona - USA

26493.              

Irena

11-400

Kętrzyn

26494.              

Tadeusz

11-400

Kętrzyn

26495.              

Rafał

07-100

Borzychy

26496.              

Halina

43-225

wola

26497.              

Genowefa

34-350

Cisiec

26498.              

s. Edmunda

34-511

Kościelisko

26499.              

s. Gerarda

34-511

Kościelisko

26500.              

Joanna

35-113

Rzeszów

26501.              

Magdalena

59-300

Osiek

26502.              

Patrycja

59-300

Czerniec

26503.              

Małgorzata

6630

Rødding - Dania

26504.              

Elżbieta

48268

Greven - Niemcy

26505.              

Maria

95-061

Dmosin

26506.              

Karolina

62-300

Września

26507.              

Karolina

02-679

Warszawa

26508.              

Anna

26-200

Końskie

26509.              

Magda

58507

Lüdenscheid - Niemcy

26510.              

Maria

86-260

Unislaw

26511.              

Kasia

64846

Gross – Zimmern - Niemcy

26512.              

Aga

39-200

Dębica

26513.              

Marcin

41-710

Ruda Śląska

26514.              

Magdalena

28-500

Kazimierza Wielka

26515.              

Marek

46-113

Wilków

26516.              

Maciej

6630

Rødding - Dania

26517.              

Barbara

73-110

Stargard

26518.              

Urszula

23-107

Piotrowice

26519.              

Halina

39-400

Tarnobrzeg

26520.              

Janina

41-710

Ruda Śląska

26521.              

Paweł

59-300

Lubin

26522.              

Maciej

44-203

Rybnik

26523.              

s. Angelika

33-100

Tarnów

26524.              

s. Kinga

33-100

Tarnów

26525.              

s. Rut

33-100

Tarnów

26526.              

s. Józefa

33-100

Tarnów

26527.              

s. Patrycja

33-100

Tarnów

26528.              

s. Emanuela

33-100

Tarnów

26529.              

Irena

34-500

Zakopane

26530.              

Józef

34-500

Zakopane

26531.              

Magdalena

TW4 5QF

Londyn – Wielka Brytania

26532.              

Zuzanna

6630

Rødding - Dania

26533.              

Elżbieta

78-531

Wielboki

26534.              

Małgorzata

56-400

Oleśnica

26535.              

Anna

21-570

Dołha

26536.              

Regina

43-300

Bielsko-Biała

26537.              

Monika

43-300

Bielsko-Biała

26538.              

Teresa

03-562

Warszawa

26539.              

Stanisława

03-536

Warszawa

26540.              

Jadwiga

03-543

Warszawa

26541.              

Danuta

03-543

Warszawa

26542.              

Irena

03-550

Warszawa

26543.              

Jadwiga

03-550

Warszawa

26544.              

Janina

03-580

Warszawa

26545.              

Anna

03-510

Warszawa

26546.              

Daniela

03-538

Warszawa

26547.              

Jadwiga

03-507

Warszawa

26548.              

Wanda

03-507

Warszawa

26549.              

Elżbieta

03-550

Warszawa

26550.              

Helena

03-523

Warszawa

26551.              

Zofia

03-571

Warszawa

26552.              

Anna

39-100

Ropczyce

26553.              

Maria

08-110

Siedlce

26554.              

Beata

B44 0TA

Birmingham - Wielka Brytania

26555.              

S. Agnes

34-500

Zakopane

26556.              

Teresa

02-792

Warszawa

26557.              

Marlena

30-611

Kraków

26558.              

Arek

G3 7SD

Paisley - Szkocja

26559.              

Włodzimierz

01-310

Warszawa

26560.              

Jan, Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej przy parafii M.B. Szkaplerznej

33-200

Dąbrowa Tarnowska

26561.              

Bogusława

39-200

Dębica

26562.              

Kamila

06-500

Mława

26563.              

Danuta

05-520

Słomczyn

26564.              

Lucyna

36- 220

Jasienica Rosielna

26565.              

Małgorzata

2610

Wilrijk, Antwerpia - Belgia

26566.              

Wanda

75-701

Koszalin

26567.              

Barbara

92-531

Łódź

26568.              

Elżbieta

49-100

Niemodlin

26569.              

Dorota

30-014

Kraków

26570.              

Ryszard

30-014

Kraków

26571.              

Karolina

30-014

Kraków

26572.              

Andrzej

34-500

Zakopane

26573.              

Małgorzata

34-500

Zakopane

26574.              

Ewa

34-404

Klikuszowa

26575.              

Dorota

34-511

Kościelisko

26576.              

Błażej

99-300

Kutno

26577.              

Damian

38-350

Bobowa

26578.              

s. Chrystiana

40 -149

Katowice

26579.              

Józefa

39-200

Dębica

26580.              

Krzysztof

05-220

Zielonka

26581.              

Zbigniew

44-113

Gliwice

26582.              

Marcin

91-006

Łódź

26583.              

Grzegorz

37-121

Husów

26584.              

Zofia

64-300

Nowy Tomyśl

26585.              

Janina

66-200

Świebodzin

26586.              

Jadwiga

34-472

Piekielnik

26587.              

Krystyna

55-002

Kamieniec Wrocławski

26588.              

Ewa

42-202

Częstochowa

26589.              

Jarek

42-202

Częstochowa

26590.              

Roksana

95 – 070

Aleksandrów Łódzki

26591.              

Iwona

83- 400

Kościerzyna

26592.              

Adrianna

3530

Houthalen - Belgia

26593.              

Aneta

43-195

Mikołów

26594.              

Beata

01-950

Warszawa

26595.              

Zdzisława

62-400

Słupca Słupca

26596.              

Sabina

38-350

Bobowa

26597.              

Piotr

83-324

Brodnica Dolna

26598.              

Maria

83-324

Brodnica Dolna

26599.              

Agnieszka

26-021

Mójcza

26600.              

Dorota

T12 EHD4,

Co. Cork Passage West - Irlandia

26601.              

Marlena

78-449

Borne Sulinowo

26602.              

Jacek

41-902

Bytom

26603.              

Mariola

81673 

Monachium - Niemcy

26604.              

Rafał

29-120

Kluczewsko

26605.              

Paulina

33-395

Chełmiec

26606.              

Małgorzata

14-100

Ostróda

26607.              

Izabela

60634

Chicago - USA

26608.              

Pasimba

21-400

Łuków

26609.              

Renata

26-340

Drzewica

26610.              

Kamil

34 432

Łopuszna

26611.              

Iza

99-335

Witonia

26612.              

Wiesława

91 496

Łódź

26613.              

Krystyna

44-100

Gliwice

26614.              

Dariusz

71-220

Szczecin

26615.              

Sylwia

41-103

Siemianowice Śląskie

26616.              

Małgorzata

15 - 461

Białystok

26617.              

Magdalena

15 - 461

Białystok

26618.              

Irena

34-500

Zakopane

26619.              

Teresa

15-153

Białystok

26620.              

Damian

38-350

Bobowa

26621.              

Janina

39-200

Dębica

26622.              

Mirosław

04-308

Warszawa

26623.              

Agnieszka

80-299

Gdańsk

26624.              

Elżbieta

32-015

Stanisławice

26625.              

Mirosława

15-748

Białystok

26626.              

Teresa

71-737

Szczecin

26627.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

34-124

Barwałd Dolny

26628.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

14-407

Bielica

26629.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

98-335

Bieniec

26630.              

Punkt Przedszkolny SPSK

98-335

Bieniec

26631.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

42-133

Bieżeń

26632.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

31-120

Brzezinka

26633.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

98-277

Chajew

26634.              

Punkt Przedszkolny SPSK

98-277

Chajew

26635.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

98-360

Chojny

26636.              

Przedszkole SPSK

98-360

Chojny

26637.              

Publiczne LO SPSK

34-470

Czarny Dunajec

26638.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

62-874

Czempisz

26639.              

Gimnazjum SPSK

98-320

Czernice

26640.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

98-320

Czernice

26641.              

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna SPSK

34-407

Czerwienne

26642.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

34-407

Czerwienne

26643.              

Przedszkole SPSK

34-407

Czerwienne

26644.              

Szkoła Specjalna SPSK

34-407

Czerwienne

26645.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

42-207

Częstochowa

26646.              

Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna SPSK

42-407

Częstochowa

26647.              

Katolicka Szkoła Specjalna SPSK

42-407

Częstochowa

26648.              

Katolickie LO Specjalne SPSK

44-407

Częstochowa

26649.              

Publiczka Szkoła Podstawowa SPSK

42-407

Częstochowa

26650.              

Katolickie LO SPSK

42-218

Częstochowa

26651.              

Niepubliczne Przedszkole SPSK

42-200

Częstochowa

26652.              

Publiczne Gimnazjum / Technikum SPSK

42-200

Częstochowa

26653.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

41-300

Dąbrowa Górnicza

26654.              

Katolickie LO SPSK

41-300

Dąbrowa Górnicza

26655.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

46-113

Dębnik

26656.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK

98-320

Drobnice

26657.              

Punkt Przedszkolny SPSK

98-320

Drobnice

26658.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

82-300

Elbląg

26659.              

Publiczne Gimnazjum SPSK

82-300

Elbląg

26660.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

63-522

Głuszyna

26661.              

Punkt Przedszkolny SPSK

63-522

Głuszyna

26662.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK

83-140

Gogolewo

26663.              

Przedszkole SPSK

97-371

Gomulin

26664.              

Liceum Ogólnokształcące SPSK

87-320

Górzno

26665.              

Internat SPSK

87-320

Górzno

26666.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

49-100

Niemodlin

26667.              

Punkt Przedszkolny SPSK

87-321

Grążawy

26668.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

11-034

Gryźliny

26669.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

98-235

Jesionna

26670.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

98-300

Kadłub

26671.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

97-330

Klementynów

26672.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

42-100

Kłobuck

26673.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

34-233

Kurów

26674.              

Katolickie LO SPSK

99-300

Kutno

26675.              

Technikum SPSK

99-300

Kutno

26676.              

Publiczne Gimnazjum SPSKS

99-300

Kutno

26677.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

42-200

Lgota

26678.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

88-180

Lisewo Kościelne

26679.              

Punkt Przedszkolny SPSK

88-420

Lubcz

26680.              

Punkt Przedszkolny SPSK

97-340

Lubień

26681.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

32-830

Łopoń

26682.              

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I St. SPSK

93-262

Łódź

26683.              

Katolicka Szkoła Podstawowa S

93-262

Łódź

26684.              

Katolickie Gimnazjum

93-262

Łódź

26685.              

Katolickie LO SPSK

93-262

Łódź

26686.              

Szkoła Podstawowa SPSK

32-220

Maków Podhalański

26687.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

49-314

Michałowice

26688.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

49-332

Michałów

26689.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

87-320

Miesiączkowo

26690.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

88-420

Mięcierzyn

26691.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

32-830

Milówka

26692.              

Punkt Przedszkolny

87-800

Modzerowo

26693.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

87-800

Modzerowo

26694.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

42-350

Mysłów

26695.              

Przedszkole SPSK

48-314

Nowaki

26696.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

48-314

Nowaki

26697.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

07-132

Ogrodniki

26698.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

11-015

Olsztynek

26699.              

Przedszkole SPSK

45-055

Opole

26700.              

Katolickie LO SPSK

45-361

Opole

26701.              

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSKS

45-361

Opole

26702.              

Publiczne Katolickie Gimnazjum SPSK

45-361

Opole

26703.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

34-233

Pewelka

26704.              

Przedszkole SPSK

97-300

Piotrków Trybunalski

26705.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

97-300

Piotrków Trybunalski

26706.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

98-277

Trzcinka

26707.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSKS

62-652

Pniewo

26708.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

34-100

Ponikiew

26709.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

63-505

Przytocznica

26710.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

42-231

Rybna

26711.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

86-170

Rychława

26712.              

Przedszkole SPSK

34-331

Rychwałdek

26713.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

34-331

Rychwałdek

26714.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

87-705

Siniarzewo

26715.              

Punkt Przedszkolny SPSK

11-040

Smolajny

26716.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

11-040

Smolajny

26717.              

Przedszkole SPSK

34-105

Stanisław Górny

26718.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

34-105

Stanisław Górny

26719.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

57-220

Starczówek

26720.              

Przedszkole nr 2 SPSK

34-407

Stare Bystre

26721.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

34-407

Stare Bystre

26722.              

Przedszkole nr 1 SPSK

34-407

Stare Bystre

26723.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

34-407

Stare Bystre

26724.              

Technikum SPSK

34-407

Stare Bystre

26725.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

98-324

Strugi

26726.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

63-505

Torzeniec

26727.              

Punkt Przedszkolny SPSK

98-277

Trzcinka

26728.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

83-140

Tymawa

26729.              

Punkt Przedszkolny SPSK

87-809

Warząchewka Polska

26730.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

87-809

Warząchewka Polska

26731.              

Katolickie LO SPSK

98-300

Wieluń

26732.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

98-300

Wieluń

26733.              

Technikum SPSK

98-300

Wieluń

26734.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSKS

99-300

Wierzbie

26735.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

46-320

Wierzbie

26736.              

Publiczne Gimnazjum SPSK

46-320

Wierzbie

26737.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

42-350

Winowno

26738.              

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSKS

38-543

Wisłok Wielki

26739.              

Punkt Przedszkolny SPSK

38-543

Wisłok Wielki

26740.              

Przedszkole SPSK

12-230

Wlewsk

26741.              

Przedszkole SPSK

97-371

Wola Krzysztoporska

26742.              

Szkoła Podstawowa SPSKS

62-650

Wólka Czepowa

26743.              

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSKS

42-400

Zawiercie

26744.              

Katolickie LO SPSK

42-200

Zawiercie

26745.              

Małgorzata

23-204

Kraśnik

26746.              

Katarzyna

36-047

Niechobrz

26747.              

Antoni

22 - 510

Uchanie

26748.              

Halina

32-250

Tczyca

26749.              

Krystyna

32-700

Bochnia

26750.              

Mieczysław

32-700

Bochnia

26751.              

Janina

85-711

Bydgoszcz

26752.              

Andrzej

34-521

Jarosze

26753.              

Maria

34-424

Bańska Wyżna

26754.              

Janina

34-521

Bustryk

26755.              

Andrzej

34-521

Bustryk

26756.              

Zbigniew

85-124

Bydgoszcz

26757.              

Dominik

44-113

Gliwice

26758.              

Mariusz

31-723

Kraków

26759.              

Iwona

20-247

Lublin

26760.              

Anna

33-101

Tarnów

26761.              

Irena

82-500

Kwidzyn

26762.              

Grażyna

33-380

Krynica Zdrój

26763.              

Zofia

10-295

Olsztyn

26764.              

Iwona

20-140

Lublin

26765.              

Grażyna

15-868

Białystok

26766.              

Krystyna

44-200

Rybnik

26767.              

Barbara

99-100

Łęczyca

26768.              

Wanda

16 075

Zawady

26769.              

Krystyna

73-150

Łobez

26770.              

Małgorzata

31-722

Kraków

26771.              

Lucyna

15-869

Białystok

26772.              

Kazimiera

17-120

Brańsk

26773.              

Halina

38-400

Krosno

26774.              

Krystyna

80-307

Gdańsk

26775.              

Barbara

36-051

Górno

26776.              

Irena

21-200

Parczew

26777.              

Jerzy

45-055

Opole

26778.              

Julia

63-421

Topola Wielka

26779.              

Barbara

38-100

Dobrzechów

26780.              

Dariusz

47-253

CISEK

26781.              

Maria

23-204

Kraśnik

26782.              

Maria

30-611

Krakow

26783.              

Jadwiga

15-794

Białystok

26784.              

Mirosława

34-100

Wadowice

26785.              

Iwona

34-100

Wadowice

26786.              

Katarzyna

80-826

Gdańsk

26787.              

Joanna

08-500

Ryki

26788.              

Teresa

21-580

Wisznice

26789.              

Maria

21-580

Wisznice

26790.              

Teresa

21-580

Wisznice

26791.              

Janina

21-580

Wisznice

26792.              

Anna

21-580

Wisznice

26793.              

Eugenia

21-580

Wisznice

26794.              

Teresa

21-580

Wisznice

26795.              

Krystyna

21-580

Wisznice

26796.              

Irena

21-580

Wisznice

26797.              

Ewa

21-580

Wisznice

26798.              

Anna

21-580

Wisznice

26799.              

Kazimiera

21-580

Wisznice

26800.              

Barbara

21-580

Wisznice

26801.              

Barbara

21-580

Wisznice

26802.              

Zofia

27-400

Ostrowiec św.

26803.              

Zbigniew

24-100

Puławy

26804.              

Emilia

82-400

Sztum

26805.              

Alfreda

62-065

Grodzisk Wielkopolski

26806.              

Maria

19-300

Ełk

26807.              

Mirosława

25-541

Kielce

26808.              

Jacek

32-065

Krzeszowice

26809.              

Bożena

87-140

Chełmża

26810.              

Maria

33-300

Nowy Sącz

26811.              

Tatiana

33-300

Nowy Sącz

26812.              

Emilia

33-300

Nowy Sącz

26813.              

Andrzej

47-411

Gamów

26814.              

Małgorzata

34-500

Zakopane

26815.              

Maria

28-100

Busko-Zdrój

 

26816.                

Amalia

34-604

Stronie

26817.                

Stanisława

34-530

Bukowina Tatrzańska

26818.                

Helena

34-530

Bukowina Tatrzańska

26819.                

Irena

18-220

Czyżew

26820.                

Regina

03-357

Warszawa

26821.                

Wanda

31-228

Kraków

26822.                

Ewa

04-730

Warszawa

26823.                

Maria

08-124

Mokobody

26824.                

Weronika

88-180

Złotniki Kujawskie

26825.                

Halina

23-420

Tarnogród

26826.                

Katarzyna

31-223

Kraków

26827.                

Paulina

16-002

Dobrzyniewo Fabryczne

26828.                

Wojciech

05-080

Laski

26829.                

Justynka

96-214

Komorów

26830.                

Karol

05-850

Ożarów Mazowiecki

26831.                

Barbara

33-200

Dąbrowa Tarnowska

26832.                

Aurelia

44-295

Lyski

26833.                

Magdalena

38-340

Biecz

26834.                

Kazimiera

74-400

Kamień Pomorski

26835.                

Stanisława

23-204

Kraśnik

26836.                

Krzysztof

17-100

Bielsk Podlaski

26837.                

Ewa

33-300

Nowy Sącz

26838.                

ks. Zbigniew

48-300

Nysa

26839.                

Janina

15-007

Białystok

26840.                

Anna

44-100

Gliwice

26841.                

Wiesława

20-801

Lublin

26842.                

Marta

36-071

Trzciana

26843.                

Zenona

58-200

Dzierżoniów

26844.                

Tadeusz

57-300

Kłodzko

26845.                

Krystyna

44-213

Książenice

26846.                

Małgorzata

15-950

Białystok

26847.                

Redakcja Naszego Dziennika

04-476

Warszawa

26848.                

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

34-500

Zakopane

26849.                

Echo Maryi Królowej Pokoju

31-419

Kraków

26850.                

Krystyna

34-424

Bańska Niżna

26851.                

Anna

33-100

Tarnów

26852.                

Mariana

010 01

Żylina - Słowacja

26853.                

Józef

32-500

Chrzanów

26854.                

Krystyna

32-500

Chrzanów

26855.                

Ewa

15-684

Białystok

26856.                

Mariola

89-100

Nakło n/Notecią

26857.                

Elżbieta

39-200

Dębica

26858.                

Kamila

70-781

Szczecin

 

Nr zgłoszenia

Razem zapisanych

Imię

Miejscowość

Kod pocztowy

2444.  

26 859

Wiesława

Lublin

20-801

2445.  

26 860

Marian

Zgorzelec

59-900

2446.  

 

Elżbieta

Piaseczno

05-500

2447.  

 

Bożena

Wińsko

56-160

2448.  

 

Jadwiga

Barcin

88-190

2449.  

 

Maria

Koprzywnica

27-660

2450.  

 

Irena

Białystok

15-757

2451.  

 

Maria

Zakopane

34-500

2452.  

 

Stefan

Zakopane

34-500

2453.  

 

Urszula

Brodnica

87-300

2454.  

 

Adam

Piastów

05-820

2455.  

26 870

Marzena

Ostrołęka

07-409

2456.  

 

Halina

Kraśnik

23-204

2457.  

 

Teresa

Kraśnik

23-204

2458.  

 

Wiesława

Kraśnik

23-204

2459.  

 

Zofia

Kraśnik

23-204

2460.  

 

Katarzyna

Kraśnik

23-204

2461.  

 

Zofia

Kraśnik

23-204

2462.  

 

Joanna

Lubartów

21-100

2463.  

 

Mariusz

Białystok

15-066

2464.  

 

Teresa

Lubartów

21-100

2465.  

26 880

Zofia

Nowa Wola

21-107

2466.  

 

Marian

Nowa Wola

21-107

2467.  

 

Teresa

Lubartów

21-100

2468.  

 

Grażyna

Lubartów

21-100

2469.  

 

Halina

Lubartów

21-100

2470.  

 

Halina

Lubartów

21-100

2471.  

 

Stanisława

Lubartów

21-100

2472.  

 

Barbara

Lubartów

21-100

2473.  

 

Janina

Lubartów

21-100

2474.  

 

Lucyna

Lubartów

21-100

2475.  

26 890

Elżbieta

Lubartów

21-100

2476.  

 

Genowefa

Lubartów

21-100

2477.  

 

Krystyna

Nowa Wola

21-107

2478.  

 

Maria

Nowa Wola

21-107

2479.  

 

Krystyna

Nowa Wola

21-107

2480.  

 

Teresa

Nowa Wola

21-107

2481.  

 

Agata

Nowa Wola

21-107

2482.  

 

Irena

Nowa Wola

21-107

2483.  

 

Krystyna

Nowa Wola

21-107

2484.  

 

Maria

Nowa Wola

21-107

2485.  

26 900

Stanisława

Nowa Wola

21-107

2486.  

 

Maria

Nowa Wola

21-107

2487.  

 

ks. Paweł

Serniki

21-107

2488.  

 

Wiesława

Kazimierz

21-120

2489.  

 

Danuta

Lubartów

21-100

2490.  

 

Maria

Karsibór

78-609

2491.  

 

Zofia

Chełmiec

33-395

2492.  

 

Marian

Chełmiec

33-395

2493.  

 

Joanna

Bańska Niżna

34-424

2494.  

 

Jolanta

Sosnówka

58-564

2495.  

26 910

Artur

Leopoldów

08-500

2496.  

 

Halina

Wilkowice

43-365

2497.  

 

Katarzyna

Wilkowice

43-365

2498.  

 

Hanna

Ząbki

05-091

2499.  

 

Dawid

Stryszawa

34-205

2500.  

 

Alicja

Stryszawa

34-205

2501.  

 

Juliusz

Biała Podlaska

21-500

2502.  

 

Hanna

Ryki

08-500

2503.  

 

Renata

Szczecin

70-781

2504.  

 

Małgorzata

Nakło nad Notecią

89-100

2505.  

26 920

Stanisława

Knurów

44-193

2506.  

 

Radosław

Knurów

44-193

2507.  

 

Kazimierz

Knurów

44-193

2508.  

 

Barbara

Gdańsk

80-299

2509.  

 

Zofia

Stalowa Wola

37-450

2510.  

 

Iwona

Naklo nad Notecią

89-100

2511.  

 

Hanna

Poznań

61-450

2512.  

 

Bogumiła

Gdynia

81-573

2513.  

 

Agnieszka

Lubaszcz

89-100

2514.  

 

Anna

Łódź

91-865

2515.  

26 930

Wiesław

Białystok

15-250

2516.  

 

Aneta

Baranów

63-604

2517.  

 

Janina

Bukowno

32-332

2518.  

 

Franciszek

Biecz

38-340

2519.  

 

Bernadetta

Biecz

38-340

2520.  

 

Lucyna

Chrzanów

32-500

2521.  

 

Rafał

Warszawa

02-776

2522.  

 

Stanisław

Kraków

31-867

2523.  

 

Krystyna

Kraków

31-867

2524.  

 

Brunon

Kępno

63-600

2525.  

26 940

Jolanta

Kępno

63-600

2526.  

 

Józefa

Grodziec

46-040

2527.  

 

s. Janina

Warszawa

00-355

2528.  

 

Agnieszka

Wejherowo

84-200

2529.  

 

Stanisława

Kraków

30-835

2530.  

 

Jolanta

Wieliczka

32-020

2531.  

 

Alfreda

Gryfino

74-100

2532.  

 

Edward

Gryfino

74-100

2533.  

 

Genowefa

Mońki

19-100

2534.  

 

Teresa

Białystok

15-642

2535.  

26 950

Teresa

Dzierżążno

83-332

2536.  

27 000

Parafia św. Jana Pawła II

Nieustający Różaniec 50 osób

Siedlce

08-110

2537.  

27 200

Parafia św. Jana Pawła II

Koła Różańcowe – 200 osób

Siedlce

08-110

2538.  

27 260

Parafia św. Jana Pawła II

Apostolat Złota Róża – 60 osób

Siedlce

08-110

2539.  

 

Maria

Siedlce

08-110

2540.  

 

Grzegorz

Siedlce

08-110

2541.  

 

Barbara

Siedlce

08-110

2542.  

 

Halina

Siedlce

08-110

2543.  

 

Alina

Siedlce

08-110

2544.  

 

Teresa

Siedlce

08-110

2545.  

 

Marianna

Siedlce

08-110

2546.  

 

Olga

Siedlce

08-110

2547.  

 

Anna

Siedlce

08-110

2548.  

27 270

Barbara

Siedlce

08-110

2549.  

 

Danuta

Siedlce

08-110

2550.  

 

Helena

Siedlce

08-110

2551.  

 

Wrona

Siedlce

08-110

2552.  

 

Urszula

Siedlce

08-110

2553.  

 

Krystyna

Siedlce

08-110

2554.  

 

Halina

Siedlce

08-110

2555.  

 

Anna

Siedlce

08-110

2556.  

 

Julia

Siedlce

08-110

2557.  

 

Zenon

Siedlce

08-110

2558.  

27 280

Anna

Siedlce

08-110

2559.  

 

Teresa

Siedlce

08-110

2560.  

 

Klara

Siedlce

08-110

2561.  

 

Zofia

Siedlce

08-110

2562.  

 

Ryszard

Siedlce

08-110

2563.  

 

Katarzyna

Siedlce

08-110

2564.  

 

Marianna

Siedlce

08-110

2565.  

 

Alicja

Siedlce

08-110

2566.  

 

Halina

Siedlce

08-110

2567.  

 

Henryk

Siedlce

08-110

2568.  

27 290

Andrzej

Siedlce

08-110

2569.  

 

Janina

Siedlce

08-110

2570.  

 

Cecylia

Siedlce

08-110

2571.  

 

Iwona

Siedlce

08-110

2572.  

 

Grzegorz

Siedlce

08-110

2573.  

 

Teresa

Siedlce

08-110

2574.  

 

Dariusz

Siedlce

08-110

2575.  

 

Radomska

Siedlce

08-110

2576.  

 

Dariusz

Siedlce

08-110

2577.  

 

A. Milotti

Siedlce

08-110

2578.  

27 300

Miela

Siedlce

08-110

2579.  

 

Radomyska

Siedlce

08-110

2580.  

 

Ewa

Siedlce

08-110

2581.  

 

Wiesława

Siedlce

08-110

2582.  

 

Anna

Siedlce

08-110

2583.  

 

Agnieszka

Siedlce

08-110

2584.  

 

Bochawska

Siedlce

08-110

2585.  

 

Bobryk

Siedlce

08-110

2586.  

 

Monika

Siedlce

08-110

2587.  

 

Helena

Siedlce

08-110

2588.  

27 310

Regina

Siedlce

08-110

2589.  

 

Janina

Siedlce

08-110

2590.  

 

Krystyna

Siedlce

08-110

2591.  

 

Ewa

Siedlce

08-110

2592.  

 

Krystyna

Siedlce

08-110

2593.  

 

Barbara

Siedlce

08-110

2594.  

 

Marianna

Siedlce

08-110

2595.  

 

Lucyna

Siedlce

08-110

2596.  

 

Władysław

Siedlce

08-110

2597.  

 

Waldemar

Siedlce

08-110

2598.  

27 320

Krystyna

Siedlce

08-110

2599.  

 

Stanisław

Siedlce

08-110

2600.  

 

Wiesław

Siedlce

08-110

2601.  

 

Elżbieta

Siedlce

08-110

2602.  

 

Krystyna

Siedlce

08-110

2603.  

 

Teresa Barbara

Siedlce

08-110

2604.  

 

Helena

Siedlce

08-110

2605.  

 

Szymecka

Siedlce

08-110

2606.  

 

Katarzyna

Siedlce

08-110

2607.  

 

Cecylia

Siedlce

08-110

2608.  

27 330

Wiesława

Siedlce

08-110

2609.  

 

Mieczysław

Siedlce

08-110

2610.  

 

Barbara

Siedlce

08-110

2611.  

 

Halina

Siedlce

08-110

2612.  

 

Halina

Siedlce

08-110

2613.  

 

Małgorzata

Siedlce

08-110

2614.  

 

Agnieszka

Siedlce

08-110

2615.  

 

Wrona

Siedlce

08-110

2616.  

 

Bronisław

Siedlce

08-110

2617.  

 

Mirosława

Siedlce

08-110

2618.  

27 340

Stanisława

Siedlce

08-110

2619.  

 

Menala

Siedlce

08-110

2620.  

 

Jadwiga

Siedlce

08-110

2621.  

 

Bogumiła

Siedlce

08-110

2622.  

 

Marzena

Siedlce

08-110

2623.  

 

Krystyna

Siedlce

08-110

2624.  

 

Barbara

Siedlce

08-110

2625.  

 

Tadeusz Czesław

warszawa

02-777

2626.  

 

Andrzej

Paczków

48-370

2627.  

 

Krystyna

Głogów

67-200

2628.  

27 350

Henryka

Białystok

15-556

2629.  

 

Irena Marianna

Łódź

94-044

2630.  

 

Teresa

Węgrów

07-100

2631.  

 

Maria

Kraków

30-611

2632.  

 

Stanisława

Kraków

30-611

2633.  

 

Wojciech

Kraków

30-611

2634.  

 

Piotr

Kraków

30-611

2635.  

 

Barbara

Wieliczki

19-404

2636.  

 

Zofia

Kobyłka

05-230

2637.  

 

Krystyna

Warszawa

02-044

2638.  

 

Ewa

warszawa

03-928

2639.  

27 360

Zofia

Warszawa

00-707

2640.  

 

Hanna

Warszawa

04-175

2641.  

 

Jadwiga

Warszawa

04-175

2642.  

 

Kazimiera

Warszawa

03-740

2643.  

 

Halina

Warszawa

03-936

2644.  

 

Zuzanna

Warszawa

03-922

2645.  

 

Zofia

Warszawa

04-366

2646.  

 

Marta

Warszawa

04-479

2647.  

 

Celina

Warszawa

02-018

2648.  

 

Janina

Warszawa

02-018

2649.  

27 370

Regina

Warszawa

02-018

2650.  

 

Helena

Warszawa

02-018

2651.  

 

Krystyna

Warszawa

04-349

2652.  

 

Józefa

Warszawa

03-977

2653.  

 

Krystyna

Warszawa

03-834

2654.  

 

Jolanta

Warszawa

01-175

2655.  

 

Halina

Warszawa

03-409

2656.  

 

Barbara

Warszawa

00-910

2657.  

 

Joanna

Legionowo

05-119

2658.  

 

Barbara

Warszawa

03-523

2659.  

27 380

Stefania Barbara

Warszawa

03-742

2660.  

 

Bożena

Warszawa

04-535

2661.  

 

Jadwiga

Warszawa

00-810

2662.  

 

Teresa

Sulejówek

05-070

2663.  

 

Viktoria

Warszawa

02-958

2664.  

 

Anna

Bieniewice

05-870

2665.  

 

Antoni

Bieniewice

05-870

2666.  

 

Zofia

Warszawa

03-914

2667.  

 

Teresa

Otwock

05-402

2668.  

 

Anna

Wesoła

05-075

2669.  

27 390

Wanda

Warszawa

03-801

2670.  

 

Iwona

Warszawa

03-731

2671.  

 

Maria

Warszawa

01-401

2672.  

 

Ewa

Warszawa

03-812

2673.  

 

Marianna

Warszawa

03-226

2674.  

 

Sylwia

Warszawa

05-075

2675.  

 

Wiesława

Warszawa

05-075

2676.  

 

Teresa

Warszawa

03-982

2677.  

 

Bożena

Warszawa

03-550

2678.  

 

Stanisław

Warszawa

03-550

 

Nr zgłoszenia

Razem zapisanych

Imię

Miejscowość

Kod pocztowy

2679.             

27 400

Stanisław

Warszawa

03-550

2680.             

 

Danuta

Warszawa

03-984

2681.             

 

Małgorzata

Warszawa

03-226

2682.             

 

Janina

Warszawa

03-352

2683.             

 

Józefa

Warszawa

03-352

2684.             

 

Jadwiga

Warszawa

03-226

2685.             

 

Maria

Konstancin Jeziorna

05-520

2686.             

 

Halina Teresa

Warszawa

04-359

2687.             

 

Elwira

Cegłów

05-319

2688.             

 

Magdalena

Cegłów

05-319

2689.             

27 410

Barbara

Warszawa

00-808

2690.             

 

Stefania

Warszawa

03-689

2691.             

 

Barbara

Warszawa

00-808

2692.             

 

Teresa

Warszawa

03-740

2693.             

 

Jolanta

Borzymówka

96-513

2694.             

 

Jacek

Borzymówka

96-513

2695.             

 

Parafia Wieczerzy Pańskiej

Lublin

20-803

2696.             

 

Maria

Warszawa

02-123

2697.             

 

Maria

Bielsko-Biała

43-300

2698.             

 

Danuta

Piszczac

21-660

2699.             

27 420

Teresa

Miedzyrzec Podlaski

21-530

2700.             

 

Kazimiera

Olkowice

59-103

2701.             

 

Halina

Sosnowiec

41-200

2702.             

 

Maria

Terespol

23-407

2703.             

 

Agata

Łosice

08-200

2704.             

 

Marianna

Mińsk Mazowiecki

05-300

2705.             

 

Krystyna

Gliwice

44-100

2706.             

 

Zbigniew

Iwanowice Dworskie

32-095

2707.             

 

Aniela

Iwanowice Dworskie

32-095

2708.             

 

Elżbieta

Kwidzyn

82-500

2709.             

27 430

Barbara

Wrocław

53-031

2710.             

 

Seweryn

Pieszyce

58-250

2711.             

 

Jolanta

Białystok

15-868

2712.             

 

Jozef

Wampersdorf - Austria

2485

2713.             

 

Anna

Cybinka

69-108

2714.             

 

Teresa

Ryki

08-500

2715.             

 

Maria

Ruda Śląska

41-707

2716.             

 

Krystyna

Bielsk Podlaski

17-100

2717.             

 

Urszula

Kraśnik

23-204

2718.             

 

Anna

Limanowa

34-600

2719.             

27 440

Irena

Nowe Miasteczko

67-124

2720.             

 

Helena

Międzychód

64-400

2721.             

 

Stanisław

Międzychód

64-400

2722.             

 

Anna

Poznań

60-681

2723.             

 

Helena Irena

Zakopane

34-500

2724.             

 

Anastazja

Wieliczka

32-020

2725.             

 

Jolanta

Wieliczka

32-020

2726.             

 

Teresa

Wieliczka

32-020

2727.             

 

Zofia

Grajów

32-020

2728.             

 

Bożena

Ząbki

05-091

2729.             

27 450

Anna

Myślenice

32-400

2730.             

 

Maria

Tereszpol

23-407

2731.             

 

Henryk

Dorohusk

22-175

2732.             

 

Dorota

Chełmno

86-200

2733.             

 

Piotr

Baligród

38-606

2734.             

 

Mariola

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

2735.             

 

Janina

Ostrówek

07-132

2736.             

 

Małgorzata

Ostrówek

07-132

2737.             

 

Jolanta

Ostrówek

07-132

2738.             

 

Janina

Ostrówek

07-132

2739.             

27 460

Elżbieta

Ostrówek

07-132

2740.             

 

Teresa

Ostrówek

07-132

2741.             

 

Zofia

Ostrówek

07-132

2742.             

 

Dorota

Ostrówek

07-132

2743.             

 

Ewa

Ostrówek

07-132

2744.             

 

Anna

Ostrówek

07-132

2745.             

 

Karolina

Ostrówek

07-132

2746.             

 

Regina

Ostrówek

07-132

2747.             

 

Krystyna

Ostrówek

07-132

2748.             

 

Teresa

Ostrówek

07-132

2749.             

27 470

Paweł

Ostrówek

07-132

2750.             

 

Alina

Łochów

07-130

2751.             

 

Elżbieta

Łochów

07-130

2752.             

 

Beata

Sadowne

07-140

2753.             

 

Anna

Ryki

08-500

2754.             

 

Joanna

Bytom

41-902

2755.             

 

Marianna

Toruń

87-100

2756.             

 

Edyta

Garwolin

08-400

2757.             

 

Janisława

Kalisz

62-800

2758.             

 

Irena

Grajewo

19-200

2759.             

27 480

ks. Piotr

Koszalin

75-817

2760.             

 

Jadwiga

Katowice

40-730

2761.             

 

Barbara

Garwolin

08-400

2762.             

 

Beata

Pobiedziska

62-010

2763.             

 

Beata

Kolno

18-500

2764.             

 

Władysława

Dębogórze

81-198

2765.             

 

s. Judyta

Dębica

39-200

2766.             

 

Weronika

Ruda Śląska

41-707

2767.             

 

Grażyna

Gliwice

44-100

2768.             

 

Wincenty

Korczów

23-400

2769.             

27 490

Ania

Plewiska

62-064

2770.             

 

Iwona

Toruń

87-100

2771.             

 

Anna

Konin

62-504

2772.             

 

Tamara

Karolewo

11-400

2773.             

 

Iwona Magdalena

Słupsk

76-200

2774.             

 

Barbara

Kostrzyn nad Odrą

66-470

2775.             

 

Anna

Gliwice

44-100

2776.             

 

Janina

Gliwice

44-100

2777.             

 

Jadwiga

Łódź

91-487

2778.             

 

Lucyna

Mielec

39-300

2779.             

27 500

Justynka

Komorów

96-214

2780.             

 

Alicja

Pełczyce

73-260

2781.             

 

Rita

Skoczów

43-430

2782.             

 

Alicja

Pełczyce

73-260

2783.             

 

Marcin

Pełczyce

73-260

2784.             

 

Stanisław

Mała Piaśnica

84-106

2785.             

 

Teresa

Wrocław

54-436

2786.             

 

Anna

Studzian

37-200

2787.             

 

Barbara

Poznań

60-682

2788.             

 

Władysława

Ciche

34-407

2789.             

27 510

Kazimierz

Ciche

34-407

2790.             

 

Alicja

Bytom

41-923

2791.             

 

Jan

Bytom

41-902

2792.             

 

Elżbieta

Bielsko Biała

43-300

2793.             

 

Bernadeta

Bielsko Biała

43-300

2794.             

 

Anna

Zakopane

34-500

2795.             

 

Marzena

Tulce

63-004

2796.             

 

Danuta

Skopanie

39-451

2797.             

 

S. Elżbieta

Wrocław

50-140

2798.             

 

Zofia

Józefów nad Wisłą

24-340

2799.             

27 520

Beata

Kraśnik

23-204

2800.             

 

Joanna

Pobiedziska - Bednary

62-010

2801.             

 

Daniel

Ciche

34-407

2802.             

 

Beata

Słomniki

32-090

2803.             

 

Marek

Słomniki

32-090

2804.             

 

Halina

Wiedeń – Austria

1210

2805.             

 

Zygmunt

Wiedeń – Austria

1210

2806.             

 

Małgorzata

Dąbrowa Tarnowska

33-200

2807.             

 

Maria

Stalowa Wola

37-450

2808.             

 

Zofia

Stalowa Wola

37-450

2809.             

27 530

Teresa

Białystok

15-156

2810.             

 

Maria

Gliwice

44-100

2811.             

 

Stefania

Zgierz

95-100

2812.             

 

Grzegorz

Poznań

61-131

2813.             

 

Lucyna

Wilkanowo

66-008

2814.             

 

Krystyna

Wrocław

53-614

2815.             

 

Damian

Wrocław

53-614

2816.             

 

Wanda

Kościelisko

34-511

2817.             

 

Narcyz

Kościelisko

34-511

2818.             

 

Alina

Jelenia Góra

58-560

2819.             

27 540

Teresa

Lublin

20-856

2820.             

 

Anna

Warszawa

03-982

2821.             

 

S. Blanka

Parchowo

77-124

2822.             

 

Aniela

Suchedniów

26-130

2823.             

 

Urszula

Gliwice

44-100

2824.             

 

Eugenia

Kraśnik

23-210

2825.             

 

Maria

Drelów

210570

2826.             

 

Mieczysława

Łazy

42-450

2827.             

 

Ewa

Pińczów

28-400

2828.             

 

Grażyna

Pińczów

28-400

2829.             

27 550

Alina

Przasnysz

06-300

2830.             

 

Anna

Gamów

47-411

2831.             

 

s. Leonia

Ozimek

46-040

2832.             

 

Paweł

Tychy

43-100

2833.             

 

Katarzyna

Toruń

87-100

2834.             

 

Wiesława

Białystok

15-617

2835.             

 

Andrzej

Wilno - Litwa

04-203

2836.             

 

Elżbieta

Lubiczów

05-082

2837.             

 

Barbara

Żabieniec

05-500

2838.             

 

Maria

Nowy Targ

34-400

2839.             

27 560

Danuta

Kraków

30-427

2840.             

 

Grażyna

Uchanie

22-510

2841.             

 

Marta

Uchanie

22-510

2842.             

 

Zofia

Białystok

15-670

2843.             

 

Cecylia

Białystok

15-337

2844.             

 

Zenobia

Białystok

15-337

2845.             

 

Regina

Białystok

15-337

2846.             

 

Honorata

Białystok

15-337

2847.             

 

Jadwiga

Białystok

15-399

2848.             

 

Krystyna

Białystok

15-672

2849.             

27 570

Daniel

Białystok

15-337

2850.             

 

Barbara

Białystok

15-337

2851.             

 

Barbara

Białystok

15-337

2852.             

 

Alicja

Białystok

15-337

2853.             

 

Leszek

Białystok

15-337

2854.             

 

Mieczysława

Białystok

15-345

2855.             

 

Eugenia

Białystok

15-349

2856.             

 

Anna

Białystok

15-345

2857.             

 

Adela

Białystok

15-337

2858.             

 

Kalina

Białystok

15-337

2859.             

27 580

Dariusz

Jordanów

34-240

2860.             

 

Izabela

Jordanów

34-240

2861.             

 

Barbara

Łambinowice

48-316

2862.             

 

Maria

Rybaki

83 -315

2863.             

 

Dariusz

Malanów

62-709

2864.             

 

Janina

Jadowniki

32-851

2865.             

 

Krystyna

Saarbrücken - Niemcy

66 130

2866.             

 

Elżbieta

Kleszczewo Kościerskie

83-206

2867.             

 

Maria

Racibórz

47-400

2868.             

 

Janina

Poznań

61-063

2869.             

27 590

Zofia

Sopot

81-821

2870.             

 

Artur

Jaworzno

43-600

2871.             

 

Jadwiga

Dębica

39-200

2872.             

 

Bożena

Wołomin

05-200

2873.             

 

Krystyna

Wołomin

05-200

2874.             

 

Krystyna

Wołomin

05-200

2875.             

 

Maria

Wołomin

05-200

2876.             

 

Urszula

Wołomin

05-200

2877.             

 

Krystyna

Wołomin

05-200

2878.             

 

Barbara

Wołomin

05-200

2879.             

27 600

Elżbieta

Wołomin

05-200

2880.             

 

Teresa

Wołomin

05-200

2881.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2882.             

 

Katarzyna

Wołomin

05-200

2883.             

 

Janina

Wołomin

05-200

2884.             

 

Bożena

Wołomin

05-200

2885.             

 

Janina

Wołomin

05-200

2886.             

 

Anna

Wołomin

05-200

2887.             

 

Henryka

Wołomin

05-200

2888.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2889.             

27 610

Jadwiga

Wołomin

05-200

2890.             

 

Urszula

Wołomin

05-200

2891.             

 

Teresa

Wołomin

05-200

2892.             

 

Jadwiga

Wołomin

05-200

2893.             

 

Marianna

Wołomin

05-200

2894.             

 

Jadwiga

Wołomin

05-200

2895.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2896.             

 

Maria

Wołomin

05-200

2897.             

 

Agata

Wołomin

05-200

2898.             

 

Zofia

Wołomin

05-200

2899.             

27 620

Teresa

Wołomin

05-200

2900.             

 

Anna

Wołomin

05-200

2901.             

 

Małgorzata z rodziną

Wołomin

05-200

2902.             

 

Emilia

Wołomin

05-200

2903.             

 

Maliszewska

Wołomin

05-200

2904.             

 

Gutowski

Wołomin

05-200

2905.             

 

Banaszek

Wołomin

05-200

2906.             

 

Kowalczyk

Wołomin

05-200

2907.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2908.             

 

Teresa

Wołomin

05-200

2909.             

27 630

Teresa

Wołomin

05-200

2910.             

 

Barbara

Wołomin

05-200

2911.             

 

Anna

Wołomin

05-200

2912.             

 

Krzysztof

Wołomin

05-200

2913.             

 

Dorota

Wołomin

05-200

2914.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2915.             

 

Krystyna

Wołomin

05-200

2916.             

 

Eugenia

Wołomin

05-200

2917.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2918.             

 

Teresa

Wołomin

05-200

2919.             

27 640

Stanisława

Wołomin

05-200

2920.             

 

Stanisław

Wołomin

05-200

2921.             

 

Agnieszka

Wołomin

05-200

2922.             

 

Alina

Wołomin

05-200

2923.             

 

Leszek

Wołomin

05-200

2924.             

 

Maria

Wołomin

05-200

2925.             

 

Elżbieta

Wołomin

05-200

2926.             

 

Maria

Wołomin

05-200

2927.             

 

Alicja

Wołomin

05-200

2928.             

 

Ryszarda

Wołomin

05-200

2929.             

27 650

Małgorzata

Wołomin

05-200

2930.             

 

Teresa

Nowy Sącz

33-300

2931.             

 

Mirosława

Łagów

66-220

2932.             

 

Zdzisława

Rudnik nad Sanem

37-420

2933.             

 

Danuta

Płock

09-402

2934.             

 

Katarzyna

Pruszków

05-800

2935.             

 

Wanda

05-850

Otrębusy

2936.             

 

Krzysztof

Paryż

88-400

2937.             

 

Cecylia

Kraśnik

23-200

2938.             

 

Zofia

Wągrowiec

62-100

2939.             

27 660

Julianna

Wągrowiec

62-100

2940.             

 

Jadwiga

Wągrowiec

62-100

2941.             

 

Beata

Wągrowiec

62-100

2942.             

 

Irena

Wągrowiec

62-100

2943.             

 

Teresa

Wągrowiec

62-100

2944.             

 

Wiesława

Wągrowiec

62-100

2945.             

 

Milena

Wągrowiec

62-100

2946.             

 

Grażyna

Wągrowiec

62-100

2947.             

 

Katarzyna

Wągrowiec

62-100

2948.             

 

Halina

Wągrowiec

62-100

2949.             

27 670

Renata

Wągrowiec

62-100

2950.             

 

Zenon

Wągrowiec

62-100

2951.             

 

Renata

Wągrowiec

62-100

2952.             

 

Wiesława

Wągrowiec

62-100

2953.             

 

Aleksandra

Wągrowiec

62-100

2954.             

 

Mieczysław

Wągrowiec

62-100

2955.             

 

Krzysztof

Wągrowiec

62-100

2956.             

 

Danuta

Wągrowiec

62-100

2957.             

 

Halina

Wągrowiec

62-100

2958.             

 

Jan

Wągrowiec

62-100

2959.             

27 680

Elżbieta

Wągrowiec

62-100

2960.             

 

Barbara

Wągrowiec

62-100

2961.             

 

Bożena

Wągrowiec

62-100

2962.             

 

Teodozja

Wągrowiec

62-100

2963.             

 

Maria

Wągrowiec

62-100

2964.             

 

Joanna

Wągrowiec

62-100

2965.             

 

Jolanta

Wągrowiec

62-100

2966.             

 

Jolanta

Wągrowiec

62-100

2967.             

 

Urszula

Wągrowiec

62-100

2968.             

 

Aleksandra

Wągrowiec

62-100

2969.             

27 690

Halina

Wągrowiec

62-100

2970.             

 

Lucyna

Wągrowiec

62-100

2971.             

 

Maria

Wągrowiec

62-100

2972.             

 

Czesława

Wągrowiec

62-100

2973.             

 

Wanda

Wągrowiec

62-100

2974.             

 

Janina

Wągrowiec

62-100

2975.             

 

Zofia

Wągrowiec

62-100

2976.             

 

Władysława

Wągrowiec

62-100

2977.             

 

Halina

Wągrowiec

62-100

2978.             

 

Irena

Wągrowiec

62-100

2979.             

27 700

Izabella

Wągrowiec

62-100

2980.             

 

Małgorzata

Wągrowiec

62-100

2981.             

 

Alicja

Wągrowiec

62-100

2982.             

 

Julianna

Wągrowiec

62-100

2983.             

 

Dorota

Raba Wyżna

34-721

2984.             

 

Joanna

Gorlice

38-300

2985.             

 

Franciszek

Gorlice

38-300

2986.             

 

Maria

Secemin

29-145

2987.             

 

Elżbieta

Żnin

88-400

2988.             

 

Anna

Rybnik

44-270

2989.             

27 710

Lidia

Katowice

40-058

2990.             

 

Anna

Białystok

15-687

2991.             

 

Sanktuarium MB Ludźmierskiej

Ludźmierz

34-471

2992.             

 

Ewa

Nowy Dworek

66-200

2993.             

 

Alina

Warszawa

02-495

2994.             

 

Honorata

Warszawa

02-496

2995.             

 

Jadwiga

Warszawa

02-495

2996.             

 

Elżbieta

Piastów

05-820

2997.             

 

Agnieszka

Warszawa

02-495

2998.             

 

Jadwiga

Lipno

87-600

2999.             

27 720

Irena

Warszawa

02-496

3000.             

 

Marianna

Warszawa

02-495

3001.             

 

Stanisława

Warszawa

02-495

3002.             

 

Aniela

Warszawa

02-495

3003.             

 

Ania

Warszawa

02-495

3004.             

 

Halina

Warszawa

02-495

3005.             

 

Alicja

Warszawa

02-495

3006.             

 

Mirosława

Warszawa

02-495

3007.             

 

Marianna

Warszawa

02-495

3008.             

 

Elżbieta

Warszawa

02-495

3009.             

27 730

Marta

Warszawa

05-250

3010.             

 

Marianna

Warszawa

02-495

3011.             

 

Felicja

Warszawa

02-495

3012.             

 

Ewa

Warszawa

02-495

3013.             

 

Marianna

Piastów

05-820

3014.             

 

Leokadia

Warszawa

02-495

3015.             

 

Janina

Warszawa

02-495

3016.             

 

Halina

Warszawa

02-495

3017.             

 

Natalia

Warszawa

02-495

3018.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3019.             

27 740

Iwona

Warszawa

02-496

3020.             

 

Agnieszka

Warszawa

02-495

3021.             

 

Grażyna

Warszawa

02-495

3022.             

 

Zofia

Jawczyce

05-850

3023.             

 

Marlena

Warszawa

01-164

3024.             

 

Bożena

Warszawa

02-495

3025.             

 

Jadwiga

Warszawa

02-495

3026.             

 

Stanisława

Warszawa

02-495

3027.             

 

Danuta

Warszawa

02-495

3028.             

 

Jadwiga

Warszawa

02-495

3029.             

27 750

Anna

Warszawa

02-495

3030.             

 

Danuta

Warszawa

02-495

3031.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3032.             

 

Maria

Warszawa

02-495

3033.             

 

Alicja

Warszawa

02-495

3034.             

 

Elwira

Warszawa

02-495

3035.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3036.             

 

Krystyna

Warszawa

02-496

3037.             

 

Anna

Piastów

05-820

3038.             

 

Elżbieta

Piastów

05-820

3039.             

27 760

Marianna

Warszawa

02-495

3040.             

 

Alicja

Warszawa

02-495

3041.             

 

Marianna

Warszawa

02-495

3042.             

 

Stanisława

Warszawa

02-495

3043.             

 

Natalia

Warszawa

02-495

3044.             

 

Robert

Warszawa

02-495

3045.             

 

Katarzyna

Warszawa

02-495

3046.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3047.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3048.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3049.             

27 770

Klara

Warszawa

02-495

3050.             

 

Aleksandra

Warszawa

02-495

3051.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3052.             

 

Jarosław

Warszawa

02-495

3053.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3054.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3055.             

 

Kazimiera

Warszawa

02-495

3056.             

 

Danuta

Warszawa

02-495

3057.             

 

Zofia

Nadarzyn

05-830

3058.             

 

Janina

Warszawa

02-496

3059.             

27 780

Maria

Warszawa

02-496

3060.             

 

Hubert

Warszawa

02-495

3061.             

 

Marianna

Warszawa

02-496

3062.             

 

Stefan

Warszawa

02-496

3063.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3064.             

 

Jadwiga

Piastów

05-820

3065.             

 

Marzena

Warszawa

02-495

3066.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3067.             

 

Danuta

Warszawa

02-495

3068.             

 

Grzegorz

Warszawa

02-495

3069.             

27 790

Monika

Sochaczew

96-500

3070.             

 

Katarzyna

Warszawa

01-337

3071.             

 

Izabela

Warszawa

02-495

3072.             

 

Elżbieta

Warszawa

02-495

3073.             

 

Krystyna

Warszawa

02-118

3074.             

 

Joanna

Warszawa

02-625

3075.             

 

Teresa

Warszawa

02-130

3076.             

 

Elżbieta

Piastów

05-820

3077.             

 

Lucyna

Piastów

05-820

3078.             

 

Danuta

Piastów

05-820

3079.             

27 800

Barbara

Piastów

05-820

3080.             

 

Ewa

Pruszków

05-800

3081.             

 

Bogusława

Warszawa

02-495

3082.             

 

Marianna

Warszawa

02-495

3083.             

 

Anna

Warszawa

02-564

3084.             

 

Mirosława

warszawa

02-904

3085.             

 

Władysław

Chorzów

41-500

3086.             

 

Anna

Sopot

81-881

3087.             

 

Aneta

Sarnaki

08-220

3088.             

 

Barbara

Wejherowo

84-200

3089.             

27 810

Edmund

Wejherowo

84-200

3090.             

 

Agnieszka

Sanniki

09-540

3091.             

 

Agata

Kraków

31-137

3092.             

 

Regina

Bydgoszcz

85-829

3093.             

 

Janina

Pińczów

28-400

3094.             

 

Maria

Gorzów Wielkopolski

66-400

3095.             

 

Barbara

Toruń

87-100

3096.             

 

Krystyna

Bydgoszcz

85-796

3097.             

 

Renata

Warszawa

02-641

3098.             

 

Beata

Łańcut

37-100

3099.             

27 820

Iza

Żary

68-200

3100.             

 

Mariusz

Zakliczyn

32-840

3101.             

 

Arkadiusz

Pszczyna

43-200

3102.             

 

Izabela

Czechowice-Dziedzice

43-502

3103.             

 

Ks. Oleg TChr

Mińsk - Białoruś

220055

3104.             

 

Anna

Warszawa

02-564

3105.             

 

Krzysztof

Łuczyce

32-010

3106.             

 

Wiesława

Białystok

15-706

3107.             

 

Barbara

Zawiercie

42-400

3108.             

 

Elżbieta

Toruń

87-100

3109.             

27 830

Zofia

Częstochowa

42-200

3110.             

 

Ewa

Częstochowa

42-200

3111.             

 

Lech

Bielsko-Biała

43-300

3112.             

 

Maria

Wójtowo

11-010

3113.             

 

Ilona

Chybie

43-520

3114.             

 

Agnieszka

Kościelisko

34-511

3115.             

 

Ewa

Hamburg - Niemcy

21031

3116.             

 

Antonio

Hamburg - Niemcy

21031

3117.             

 

Josef

Hamburg - Niemcy

21031

3118.             

 

Małgorzata

Lennik - Belgia

1750

3119.             

27 840

Teresa

Kazimierzówka

21-040

3120.             

 

Barbara

Świdnik

21-040

3121.             

 

Elżbieta

Kalinówka

21-040

3122.             

 

Krystyna

Świdnik

21-040

3123.             

 

Jadwiga

Świdnik

21-040

3124.             

 

Marzanna

Kalinówka

21-040

3125.             

 

Józef

Kazimierzówka

21-040

3126.             

 

Monika

Krępiec

21-007

3127.             

 

Patryk

Kazimierzówka

21-040

3128.             

 

Benedykt

Krępiec

21-007

3129.             

27 850

Teresa

Krępiec

21-007

3130.             

 

Marek

Kalinówka

21-040

3131.             

 

Janina

Wrocław

54-436

3132.             

 

Joanna

Wrocław

54-436

3133.             

 

Anna

Wrocław

50-011

3134.             

 

Helena

Czernica

55-003

3135.             

 

Alicja

Hecznarowice

43-330

3136.             

 

Stanisław

Grądy

33-221

3137.             

 

Agata

Siedlce

08-110

3138.             

 

Dominik

Maszków

32-095

3139.             

27 860

Marta

Lublin

20-620

3140.             

 

Ewa

Luboń

62-030

3141.             

 

Darek

Luboń

62-030

3142.             

 

Julia

Luboń

62-030

3143.             

 

Michał

Luboń

62-030

3144.             

 

Piotr

Luboń

62-030

3145.             

 

Agnieszka

Żelechów

08-430

3146.             

 

Wojciech Jerzy

Krynki

16-120

3147.             

 

Teresa

Radzionków

41-922

3148.             

 

Henryk

Radzionków

41-922

3149.             

27 870

Danuta

Jelcz-Laskowice

55-220

3150.             

 

Maria

Kraków

30-376

3151.             

 

Zbigniew

Sobków

28-305

3152.             

 

Ewa

Gdańsk

80-147

3153.             

 

Elżbieta

Gdańsk

80-464

3154.             

 

Aleksandra

Lublin

20-044

3155.             

 

Agata

Gliwice

44-100

3156.             

 

Hanna

Istebna

43-470

3157.             

 

Jerzy z rodziną

Istebna

43-470

3158.             

 

Janina z rodziną

Istebna

43-470

3159.             

27 880

Alicja

Kraśnik

23-208

3160.             

 

Elżbieta

Częstochowa

42-200

3161.             

 

Marcela

Tychy

43-100

3162.             

 

ks. Sebastian

Częstochowa

42-200

3163.             

 

Teresa

Zabłudów

16-060

3164.             

 

Elżbieta

Wrocław

53-642

3165.             

 

Arkadiusz

Częstochowa

42-200

3166.             

 

Monika

Częstochowa

42-200

3167.             

 

Zofia

Piaseczno

05-500

3168.             

 

Grażyna

Piaseczno

05-500

3169.             

27 890

Edward

Oleśnica

56-400

3170.             

 

Krystyna

Sobków

28-305

3171.             

 

Maria

Piaseczno

05-500

3172.             

 

Irena

Czeladź

41-250

3173.             

 

Elżbieta

Kraków

31-202

3174.             

 

Marcin

Malczyce

55-320

3175.             

 

Elżbieta

Kraków

31-432

3176.             

 

Maria

Nowy targ

34-400

3177.             

 

ks. Jan

Wieruszów

98-400

3178.             

 

Mirosława

Syców

56-500

3179.             

27 900

Janina

Ząb

34-521

3180.             

 

Zofia

Ząb

34-521

3181.             

 

Anna

Kanie Stacja

22-170

3182.             

 

Krystyna

Bełchatów

97-400

3183.             

 

Teresa

Opole

45-286

3184.             

 

Grażyna

Włoszczowa

29-100

3185.             

 

Elżbieta

Warszawa

02-495

3186.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3187.             

 

Helena

Warszawa

02-495

3188.             

 

Maria

Warszawa

02-427

3189.             

27 910

Teresa

Warszawa

02-495

3190.             

 

Janina

Warszawa

02-495

3191.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3192.             

 

Agnieszka

Warszawa

02-495

3193.             

 

Beata

Pruszków

05-800

3194.             

 

Marianna

Warszawa

02-494

3195.             

 

Małgorzata

Warszawa

02-496

3196.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3197.             

 

Andrzej

Warszawa

02-495

3198.             

 

Klementyna

Warszawa

02-495

3199.             

27 920

Antoni

Warszawa

02-495

3200.             

 

Ewa

Warszawa

02-495

3201.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3202.             

 

Lidia

Warszawa

00-713

3203.             

 

Elżbieta

Warszawa

02-495

3204.             

 

Wiesława

Warszawa

02-495

3205.             

 

Andrzej

Warszawa

02-495

3206.             

 

Maria

Warszawa

02-495

3207.             

 

Magdalena

Warszawa

02-495

3208.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3209.             

27 930

Marianna

Warszawa

02-495

3210.             

 

Andrzej

Warszawa

02-495

3211.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3212.             

 

Małgorzata

Sicienko

86-014

3213.             

 

Lucyna

Warszawa

02-495

3214.             

 

Natalia

Warszawa

02-495

3215.             

 

Mateusz

Warszawa

02-495

3216.             

 

Joanna

Warszawa

02-130

3217.             

 

Małgorzata

Warszawa

02-130

3218.             

 

Teresa

Warszawa

02-130

3219.             

27 940

Wojciech

Warszawa

02-130

3220.             

 

Zofia

Warszawa

02-432

3221.             

 

Kazimierz

Warszawa

02-432

3222.             

 

Bożena

Warszawa

02-495

3223.             

 

Wacław

Warszawa

02-495

3224.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3225.             

 

Małgorzata

Warszawa

02-496

3226.             

 

Kazimiera

Warszawa

02-495

3227.             

 

Zofia

Warszawa

02-495

3228.             

 

Maria

Pruszków

05-800

3229.             

27 950

Cecylia

Warszawa

02-495

3230.             

 

Irena

Warszawa

02-495

3231.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3232.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3233.             

 

Irena

Warszawa

02-496

3234.             

 

Andrzej

Warszawa

02-495

3235.             

 

Alicja

Warszawa

02-456

3236.             

 

Robert

Warszawa

02-495

3237.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3238.             

 

Bożena

Warszawa

02-495

3239.             

27 960

Teresa

Warszawa

02-495

3240.             

 

Małgorzata

Warszawa

02-495

3241.             

 

Sandra

Warszawa

02-496

3242.             

 

Halina

Przywidz

83-047

3243.             

 

Urszula

Warszawa

02-488

3244.             

 

Zdzisława

Opoczno

26-300

3245.             

 

Ewa

Piastów

05-820

3246.             

 

Elżbieta

Piastów

05-820

3247.             

 

Bogusław

Piastów

05-820

3248.             

 

Halina

Warszawa

02-495

3249.             

27 970

Renata

Warszawa

02-496

3250.             

 

Wanda

Warszawa

02-495

3251.             

 

Paweł

Warszawa

02-495

3252.             

 

Stanisław

Warszawa

02-495

3253.             

 

Elżbieta

Warszawa

02-495

3254.             

 

Katarzyna

Piastów

05-820

3255.             

 

Monika

Piastów

05-820

3256.             

 

Julian

Warszawa

02-496

3257.             

 

Bożena

Warszawa

02-495

3258.             

 

Małgorzata

Piastów

05-820

3259.             

27 980

Janina

Piastów

05-820

3260.             

 

Jan

Warszawa

02-495

3261.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3262.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3263.             

 

Elżbieta

Warszawa

02-495

3264.             

 

Helena

Warszawa

02-495

3265.             

 

S. Goretta

Warszawa

02-495

3266.             

 

Iwona

Warszawa

02-496

3267.             

 

Andrzej

Warszawa

02-136

3268.             

 

Emilia

Reguły

05-816

3269.             

27 990

Izabela

Warszawa

02-496

3270.             

 

Wojciech

Piastów

05-820

3271.             

 

Danuta

Piastów

05-820

3272.             

 

Agata

Warszawa

02-495

3273.             

 

Jolanta

Warszawa

02-495

3274.             

 

Marianna

Warszawa

02-495

3275.             

 

Barbara

Warszawa

02-495

3276.             

 

Maria

Reguły

05-816

3277.             

 

Sebastian

Reguły

05-816

3278.             

 

Lucyna

Warszawa

02-495

3279.             

28 000

Małgorzata

Warszawa

02-496

3280.             

 

Katarzyna

Warszawa

02-495

3281.             

 

Anna

Warszawa

02-495

3282.             

 

Dorota

Warszawa

02-482

3283.             

 

Jacek

Warszawa

02-482

3284.             

 

Izabela

Warszawa

02-495

3285.             

 

Józefa

Warszawa

02-495

3286.             

 

Krystyna

Warszawa

02-495

3287.             

 

Teresa

Warszawa

02-495

3288.             

 

Anna

Warszawa

02-496

3289.             

28 010

Jolanta

Pruszków

05-800

3290.             

 

Agnieszka

Warszawa

02-496

3291.             

 

Renata

Święcice

05-860

3292.             

 

Mirosława

Warszawa

02-934

3293.             

 

Bronisława

Lublin

20-618

3294.             

 

Zbigniew

Lublin

20-620

3295.             

 

Grażyna

Koło

62-600

3296.             

 

Czesław

Sieradz

98-200

3297.             

 

Barbara

Sieradz

98-200

3298.             

 

Katarzyna

Jaczów

67-200

3299.             

28 020

Renata Teresa

Białystok

15-102

3300.             

 

Teresa

Potok Górny

23-423

3301.             

 

Grażyna

Biłgoraj

23-400

3302.             

 

Barbara

Skawa

34-713

3303.             

 

Helena

Dąbrowa

62-070

3304.             

 

Maria

Wieliczka

32-020

3305.             

 

Halina

Poznań

60-408

3306.             

 

Kazimiera

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3307.             

 

Barbara

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3308.             

 

Barbara

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3309.             

28 030

Elżbieta

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3310.             

 

Elżbieta

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3311.             

 

Maria

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3312.             

 

Janina

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3313.             

 

Krystyna

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3314.             

 

Marta

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3315.             

 

Marianna

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3316.             

 

Stanisława

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3317.             

 

Kazimiera

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400

3318.             

 

Katarzyna

Mikołów

43-190

3319.             

28 040

Kamil

Łopuszna

33-432

3320.             

 

Monika

Józefów nad Wisłą

24-340

3321.             

 

Justyna

Tereszpol-Zaorenda

23-407

3322.             

 

Cezary

Białystok

15-687

3323.             

 

Alina

Kwidzyn

82-500

3324.             

 

Teresa

Chełm

22-100

3325.             

 

Kazimiera

Wrocław

54-129

3326.             

 

Danuta

Wrocław

54-129

3327.             

 

Irena

Wrocław

54-129

3328.             

 

Barbara

Wrocław

54-129

3329.             

28 050

Józefa

Wrocław

54-129

3330.             

 

Maria

Wrocław

54-129

3331.             

 

Daria

Wrocław

54-129

3332.             

 

Barbara

Wrocław

54-129

3333.             

 

Józefa

Wrocław

50-113

3334.             

 

Janina

Wrocław

54-129

3335.             

 

Teresa

Wrocław

54-130

3336.             

 

Regina

Wrocław

54-130

3337.             

 

Krystyna

Wrocław

54-129

3338.             

 

Weronika

Wrocław

54-130

3339.             

28 060

Janina

Wrocław

54-129

3340.             

 

Aleksander

Warszawa

04-362

3341.             

 

Zofia

Warszawa

01-114

3342.             

 

Ryszard

Warszawa

01-114

3343.             

 

Grzegorz

Warszawa

01-114

3344.             

 

Łucja

Warszawa

01-108

3345.             

 

Zofia

Warszawa

01-116

3346.             

 

Lucyna

Warszawa

01-112

3347.             

 

Iza

Warszawa

01-111

3348.             

 

Anna

Nowy Targ

34-400

3349.             

28 070

Stanisława

Nowy Targ

34-400

3350.             

 

Agnieszka

Nowy Targ

34-400

3351.             

 

Katarzyna

Nowy Targ

34-400

3352.             

 

Janusz

Nowy Targ

34-400

3353.             

 

Stanisław

Nowy Targ

34-400

3354.             

 

Adam

Nowy Targ

34-400

3355.             

 

ks. Zbigniew

Nowy Targ

34-400

3356.             

 

Krystyna

Nowy Targ

34-400

3357.             

 

Grażyna

Nowy Targ

34-400

3358.             

 

Agnieszka

Nowy Targ

34-400

3359.             

28 080

Joanna

Kacwin

34-441

3360.             

 

Halina Barbara

Chełm

22-100

3361.             

 

Teresa

Katowice

40-631

3362.             

 

Alicja

Olesno

46-300

3363.             

 

Maria

Jerzmanowice

32-048

3364.             

 

Elisabeth

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3365.             

 

Hildegard

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3366.             

 

Agnes

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3367.             

 

Julia

Sindelfingen - Niemcy

710 69

3368.             

 

Rozalie

Böblingen - Niemcy

710 34

3369.             

28 090

Jadwiga

Łódź

91-142

3370.             

 

Czesława

Sanok

38-500

3371.             

 

Katarzyna

Swarzędz

62-020

3372.             

 

Maria

Maków Podhalański

34-220

3373.             

 

Halina

Białystok

15-760

3374.             

 

Heinz

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3375.             

 

Sabina

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3376.             

 

Lucyna

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3377.             

 

Chrystine

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3378.             

 

Jochanna

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3379.             

28 100

Anna

Sindelfingen - Niemcy

710 67

3380.             

 

Maria

Gdańsk

80-371

3381.             

 

Bogna

Gdańsk

80-371

3382.             

 

Paweł

Gdańsk

80-371

3383.             

 

ks. Zygmunt

Lubrza

66-218

3384.             

 

Parafia św. Jana Chrzciciela

Lubrza

66-218

3385.             

 

Danuta

Bierawa

47-240

3386.             

 

Romana

Warszawa

01-355

3387.             

 

Irena

Gdańsk

80-268

3388.             

 

Janusz

Gdańsk

80-268

3389.             

28 110

Teresa

Zgierz

95-100

3390.             

 

Grażyna

Swojczany

32-250

3391.             

 

Teresa

Gdańsk

80-279

3392.             

 

Ilona

Łódź

91-496

3393.             

 

Danuta

Gdańsk

80-455

3394.             

 

Iwona

Gdańsk

80-268

3395.             

 

Marianna

Gdańsk

80-271

3396.             

 

Andrzej

Gdańsk

80-301

3397.             

 

Krystyna

Gdańsk

80-340

3398.             

 

Andrzej

Gdańsk

80-274

3399.             

28 120

Jadwiga

Gdańsk

80-271

3400.             

 

Bożena

Gdańsk

80-266

3401.             

 

Teresa

Gdańsk

80-271

3402.             

 

Maria

Gdańsk

80-289

3403.             

 

Stanisław

Gdańsk

80-104

3404.             

 

Halina

Gdańsk

80-333

3405.             

 

Regina

Bielkówko

83-050

3406.             

 

Barbara

Gdańsk

80-230

3407.             

 

Bogumiła

Gdańsk

80-360

3408.             

 

Andrzej

Gdańsk

80-300

3409.             

28 130

Alicja

Rumia

84-230

3410.             

 

Wojciech

Rumia

84-230

3411.             

 

Tadeusz

Gdańsk

80-268

3412.             

 

Krystyna

Gdańsk

80-268

3413.             

 

Maria

Sosnowiec

41-219

3414.             

 

Marta

Sosnowiec

41-219

3415.             

 

Krystyna

Sosnowiec

41-219

3416.             

 

Maria

Sosnowiec

41-219

3417.             

 

Janina

Sosnowiec

41-219

3418.             

 

Florian

Sosnowiec

41-219

3419.             

28 140

Iwona

Gdańsk

80-104

3420.             

 

Andrzej

Zebrzydowice

34-130

3421.             

 

Krystyna

Bydgoszcz

85-796

3422.             

 

Elżbieta

Bydgoszcz

85-796

3423.             

 

Janina

Wasilków

16-010

3424.             

 

Tadeusz

Wasilków

16-010

3425.             

 

Sabina

Warszawa

04-654

3426.             

 

Adrian

Kraków

31-058

3427.             

 

Danuta

Pszów

44-370

3428.             

 

Michał

Buczkowice

43-374

3429.             

28 150

Monika

Międzyrzec Podlaski

21-560

3430.             

 

Dariusz

Dolaszewo

64-930

3431.             

 

Krystyna

Białystok

15-202

3432.             

 

Barbara

Białystok

15-327

3433.             

 

Agnieszka

Nowodworce

16-010

3434.             

 

Krystyna

Białystok

15-642

3435.             

 

Anna

Białystok

15-281

3436.             

 

Bernadeta

Hasede - Niemcy

31180

3437.             

 

Katarzyna

Hildesheim - Niemcy

31139

3438.             

 

Kasia

Białystok

15-740

3439.             

28 160

Joanna

Sokółka

16-100

3440.             

 

Teresa

Sosnowiec

41-219

3441.             

 

Maria

Odolanów

63-431

3442.             

 

Teresa

Wrocław

54-129

3443.             

 

Maria

Wrocław

54-129

3444.             

 

Maria

Wrocław

54-130

3445.             

 

Czesław

Wrocław

54-438

3446.             

 

Joanna

Garwolin

08-400

3447.             

 

Alicja

Suwałki

16-400

3448.             

 

s. Helena

Łomża

18-400

3449.             

28 170

s. Barbara

Siedlce

08-110

3450.             

 

Bernardyna

Zambrów

18-300

3451.             

 

Maria

Poznań

61-383

3452.             

 

Elżbieta

Łódź

93-217

3453.             

 

Aleksandra

Jastrzębie

44-335

3454.             

 

Teresa

Opole

45-286

3455.             

 

s. M. Celza

Bielsko Biała

34-300

3456.             

 

Grażyna

Warszawa

02-106

3457.             

 

Mirosława

Warszawa

02-106

3458.             

 

Jadwiga

Warszawa

00-810

3459.             

28 180

Janina

Rypin

87-500

3460.             

 

Agnieszka

Wejherowo

84-200

3461.             

 

Maksymilian

Wejherowo

84-200

3462.             

 

Barbara

Wejherowo

84-200

3463.             

 

Anna

Wejherowo

84-200

3464.             

 

Witold

Wejherowo

84-200

3465.             

 

Wanda

Wejherowo

84-200

3466.             

 

Grażyna

Wejherowo

84-200

3467.             

 

Ludwik

Wejherowo

84-200

3468.             

 

Jadwiga

Wejherowo

84-200

3469.             

28 190

Danuta

Wejherowo

84-200

3470.             

 

Tadeusz

Wejherowo

84-200

3471.             

 

Aniela

Wejherowo

84-200

3472.             

 

Urszula

Wejherowo

84-200

3473.             

 

Jadwiga

Wejherowo

84-200

3474.             

 

Janina

Wejherowo

84-200

3475.             

 

Sylwia

Wejherowo

84-200

3476.             

 

Dorota

Wejherowo

84-200

3477.             

 

Teresa

Wejherowo

84-200

3478.             

 

Sabina

Wejherowo

84-200

3479.             

28 200

Ewa

Wejherowo

84-200

3480.             

 

Mirosław

Wejherowo

84-200

3481.             

 

Gabriela

Wejherowo

84-200

3482.             

 

Jadwiga

Wejherowo

84-200

3483.             

 

Janina

Wejherowo

84-200

3484.             

 

Teresa

Wejherowo

84-200

3485.             

 

Ewa

Wejherowo

84-200

3486.             

 

Barbara

Wejherowo

84-200

3487.             

 

Wanda

Wejherowo

84-200

3488.             

 

Anna

Wejherowo

84-200

3489.             

28 210

Elżbieta

Wejherowo

84-200

3490.             

 

Wioletta

Wejherowo

84-200

3491.