Sekretariat Fatimski zaprasza do włączenia się w dzieło

Krucjaty Jednej Intencji

będącej duchową kontynuacją Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

 

POBIERZ: LOGO KRUCJATY oraz PLAKAT KRUCJATY

FORMA ZGŁOSZENIA oraz LISTA PODEJMUJĄCYCH KRUCJATĘ 

 

 

 

Krucjata Jednej Intencji 

strona internetowa:   www.jednaintencja.pl

 

DO POBRANIA: LOGO KRUCJATY oraz PLAKAT KRUCJATY JEDNEJ INTENCJI

 

Sekretariat Fatimski

po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej

zaprasza do Krucjaty Jednej Intencji.

Swoją modlitwą możesz przyczynić się

by nadszedł triumf Niepokalanego Serca Maryi,

by nastał pokój na świecie, a tym samym możesz ocalisz całe narody.

Zależy to od TWOJEJ MODLITWY!

 

 

ŁĄCZY NAS JEDNA INTENCJA:
„By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

 

 

Kochani, jakże jest nas wielu kochających Maryję na całym świecie. Wyrazem tego są z pewnością Wasze listy, telefony, maile, które docierają do Sekretariatu Fatimskiego, a zwłaszcza Złota Księga Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która teraz jest już w Fatimie. W tych świadectwach jest wiele radości, ale również zatroskania, a nawet bólu. Pytacie i prosicie o wskazania, co dalej, co należy robić?


W Fatimie Nasza Matka ukazała nam Swe Niepokalane Serce prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. W wielu miejscach w Polsce i na świecie jednoczymy się we wspólnej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Czy jednak nasza odpowiedź jest pełna na wezwanie Fatimskiej Pani?


Wasze głosy i pytania sugerują, iż jeszcze w tym względzie wiele mamy do zrobienia. Dlatego też zapraszamy Każdego i Każdą z was do Krucjaty Jednej Intencji. Krucjaty, która jest zaproszeniem by połączyła nas w tym zatroskaniu, bólu czy radości modlitwa w jednej wspólnej INTENCJI: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.


Inspiracja tej duchowej inicjatywy ma swe również źródło w liście pasterskim Episkopatu Polski z 21 maja 2017 z racji 100. rocznicy objawień fatimskich. W którym czytamy: „Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”.


Krucjata Jednej Intencji do zaproszeniem do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJI. A zatem, jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce podejmując to, co dla nas jest możliwe i wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro duchowe – to co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną konkretna INTENCJĘ. Modlitwa – chociażby w formie westchnienia ku Bogu czy też aktu strzelistego, kiedykolwiek i gdziekolwiek, ale zawsze w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj post, podejmij jakikolwiek akt pokutny, czy dzieła miłosierdzia w tej jednej INTENCJI.


Kochany Bracie i Siostro, nie pytaj czy mam to uczynić każdego dnia, czy też raz w tygodniu, a może w miesiącu. Nie chodzi o ilość, nie ważne jest miejsce czy dzień tygodnia - chodzi by z serca uczynić to, co jest dla Ciebie w danym czasie możliwe, choćby to było maleńkie ziarenko dobra nawet raz w roku, ale z myślą o tej właśnie INTENCJI, którą sformułował sam Jezus, o czym mówiła Matka Boża w Fatimie.

Jeśli to możliwe, by dać świadectwo dla innych, jako umocnienie dla Każdego z nas nawzajem, prześlij swoje IMIĘ, podając MIEJSCOWOŚĆ z numerem kodu pocztowego z dopiskiem JEDNA INTENCJA. (Prześlij listownie na adres Sekretariatu Fatimskiego lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Krucjaty Jednej Intencji.

* W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.


* Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.


Bądźmy razem Kochani zjednoczeni jedną INTENCJĄ: : „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

NIECH NIEPOKALANE SERCE MARYI ZMIENI ŚWIAT!

 

 

 

 


 

1. Dlaczego: Krucjata jednej Intencji?


Aktualność wezwania Matki Bożej, które wciąż nie jest w pełni znane, jak również podjęte i realizowane.
„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”.
Benedykt XVI, Fatimie 13 maja 2010 r.


* Papieże Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek poświęcili zgodnie z prośbą Matki Bożej: świat, Kościół, Rosję, kapłanów. Różne kraje Europy i świata poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi. Polska dwukrotnie dokonała tego aktu poświęcenia w 1946 i 2017. Nierozerwalnie z aktem poświęcenia związane jest wynagrodzenie w wymiarze nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót. Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, wszystkie parafie, zostały poświęcone Sercu Maryi, czy jednak w takim samym powszechnym wymiarze jest praktykowane wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca? Wszyscy znamy odpowiedź i jesteśmy zatroskani o to, by było lepiej.
Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”.
List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich - 21 maja 2017


* Potrzeba nam wszystkim światła, pokory, otwartości serca na głos Boga, by czynić Jego wolę, a nie własną. Potrzeba nam również duchowej siły i zapału, by czas nie zagasił ognia w naszych sercach, by nie zwyciężyły ludzkie i czysto racjonalne recepty , jak ratować grzeszników, jak zabiegać o pokój na świecie. Taka postawa rodzi się na modlitwie, a zwłaszcza wspólnotowej.
„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”. Mt 18, 19

* Stawiając w nieskończoność pytania: dlaczego tak jest, a nie inaczej, nie zmienimy sytuacji, a tym bardziej świata. Czas zgiąć kolana i rozpocząć od modlitwy, gdyż od niej zawsze to, co dobre, się rozpoczyna. Aby otrzymać trzeba prosić, tego uczy nas Jezus w Ewangelii.
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” Mt, 7, 7-8.

 

 


 

2. Dlaczego taka intencja?


„Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”. Traktat, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

A co znajdujemy w treści Orędzia z Fatimy? „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.

* Identyczny jest cel, jaki przyświecał pisaniu Traktatu przez św. Ludwika i przesłaniu, jakie otrzymaliśmy przez Trójkę Fatimskich Pastuszków. Wolą Bożą jest, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone przez Maryję w Fatimie.
„Wobec tak wielkiego blasku Jej cnót pierwszym obowiązkiem tych, którzy w Matce Chrystusowej uznają doskonały wzór Kościoła, jest ściślejsze jednoczenie się z Nią w dziękowaniu Bogu Najwyższemu, który wielkich rzeczy dokonał w Maryi dla dobra całej ludzkości.
To jednak nie wystarczy. Inny jeszcze obowiązek ciąży na wszystkich Wiernych. Powinni mianowicie tę najwierniejszą Służebnicę Pańską otaczać żywym kultem chwały, wdzięczności i miłości, ponieważ według mądrych i łaskawych postanowień Bożych Jej dobrowolna zgoda i wielkoduszne współdziałanie z zamiarami Boga w dużej mierze przyczyniły się i ciągle się przyczyniają do zbawienia ludzi”. Paweł VI, Signum Magnum, p. 7.

* Niezwykła wymowa, jaka płynie ze słów św. Ludwika, wskazań Kościoła oraz pragnienia Bożego Serca, są dla nas drogowskazem. Wolą Boga jest, by Matka Jego Syna była bardziej znana i kochana. Czyż miłość względem Boga nie wyraża się w zachowywaniu Jego przykazań? A zatem, czyż nie jest czymś pięknym i koniecznym wyrazić również miłość do Matki poprzez wypełnienie Jej wskazań?

 

 


 

3. Dlaczego taka forma Krucjaty?


* Kierujemy się pragnieniem, by wypełnić wezwania Fatimskiej Pani, która wzywa do codziennej modlitwy różańcowej oraz do nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie spełnią te życzenia Maryi, nastanie pokój na świecie, Rosja się nawróci oraz nadejdzie triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. Jakże wielkie i cudowne to obietnice. Zauważmy jednak, iż zanim Pastuszkowie z Fatimy: Łucja, Hiacynta i Franciszek, otrzymali i podjęli z wielką żarliwością drogę ratowania grzeszników, wskazaną przez Piękną Panią z Nieba, przeszli drogę formacji pod kierunkiem Anioła Stróża Portugalii. Ta droga jest dla nas wskazaniem, nie możemy i my tego pominąć, jeśli chcemy uczestniczyć w planie, jaki nakreśla Matka Boża.
„Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:
- Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.
- Jak mamy się umartwiać? - zapytałam.
- Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.

* Nie możemy pominąć, czy też nie wykorzystać tego fundamentalnego wskazania, jakie dał Anioł Pastuszkom, przygotowując ich na spotkanie z Matką Boża. Skoro tego uczy Anioł, zatem jest to potrzebne, by właściwe odczytać treść wezwania Pani Fatimskiej. Z tej racji, by świat, Polska właściwe odczytały wskazania dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, trzeba również naszych codziennych ofiar, postu, umartwień, pokuty, z wszystkiego, co tylko jest możliwe. Anioł nie nakreśla Pastuszkom, ile razy dziennie, przez jaki okres czasu, co dokładnie winny robić danego dnia. Uczy postawy, nie litery prawa, lecz otwartego serca, aktów podejmowanych z miłością, ze świadomością bardzo konkretnej intencji.

* Stawiamy sobie wymagania nakreślone nie prawem, regułą, lecz sercem. Kieruje nami pragnienie, by uczynić to, co jest możliwe i nie zmarnować nawet najmniejszego okruszka dobra. Jakże często osoby samotne, niepełnosprawne, chore, starsze mają przekonanie, iż nic już nie mogą zrobić dla innych. Otóż dzięki świadomej intencji ich trud, cierpienie, samotność, ból mogą stać się bezcenną ofiarą, jak ofiara i cierpienie małej Hiacynty, za które dziękował podczas beatyfikacji w 2000 roku Jan Paweł II. Dziękował za jej modlitwę, która miała miejsce w czasie, kiedy jeszcze nie narodził się Karol Wojtyła. Jakże wiele tych skarbów jest w naszych rodzinach, domach, szpitalach, domach opieki.

* Czasem chciałoby się więcej, ale zastanówmy się, czy więcej zawsze ma większą wartość. Intencja i miłość mogą temu, co małe nadać wielką wartość. Oto, jak sam Jezus mówi do Siostry Łucji:
„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy. 

 

 


 

4. Dlaczego jedna intencja?


Jedna, konkretna intencja jako znak jedności. Jeśli chce się wszystkiego, można stracić wszystko. Jedna intencja, to czytelny drogowskaz, byśmy byli zjednoczeni, byśmy nie stracili z oczu sedna, tego, co istotne, jeśli pragniemy odpowiedzieć czynem na wskazania naszej Matki.
Jest nas wielka rzesza w Polsce i poza granicami, zatem abyśmy byli jedno, zwornikiem nie może być wielość; podobnie jak dla wielkiej armii konieczny jest jeden konkretny i spójny rozkaz.

 


 

5. Jak długo będzie trwała Krucjata jednej Intencji?


* Pragnieniem jest, by cała Polska w pierwsze soboty była zjednoczona przy Niepokalanym Sercu Matki. Cała, bo Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, my wszyscy zostaliśmy poświęceni i sami w parafiach czy rodzinach poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. My wszyscy zatem mamy obowiązek, wypełnienia zaciągniętych przez poświęcenie się Sercu Maryi, zobowiązań.
„Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwóchsetną rocznicę Ślubów Jana Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja,. ks. Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych zobowiązań”.
ks. A. Marchewka, Niepokalana wzywa do czynów, Tygodnik Katolicki Niedziela, 1946.
* Jak długo mamy trwać na modlitwie, podpowiada nam również sama treść Fatimskiego przesłania:
- aż nadejdzie pokój dla świata,
- aż Rosja się nawróci i jej błędy nie będą się rozlewać po świecie,
- aż nadejdzie triumf Niepokalanego serca Maryi.

 


 

6. Kto może się włączyć do Szturmu w jednej Intencji?


* Odpowiedź jest tylko jedna: KAŻDY! Każdy może czynić dobro; takimi stworzył nas Bóg. Zatem każdy, jeśli uczyni jakiekolwiek dobro i złączy je ze wskazaną intencją, ten tym samym zostaje włączony do Krucjaty. Każdy, kimkolwiek jest; każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem nie zauważone; złączone z intencją tworzy duchowy skarbiec Modlitwy, do którego ziarenko może dołożyć każdy, bez wyjątku.

* Hiacynta zazdrościła Łucji, iż ona może przyjmować Komunię św., a tym samym w pełni wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. Wielu z naszych bliźnich, wielu z nas, z różnych przyczyn nie może np. przystępować do Komunii św., a tym samym w pełni uczestniczyć w pierwszych sobotach miesiąca. Przez włączenie się w Krucjatę możemy jednak przyczynić się do tego, że nabożeństwo to będzie coraz bardziej powszechnie znane, jak również praktykowane. Tym samym każdy może mieć swój udział i przyczynić się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

 


 


7. Jakie obowiązki wynikają z włączenia się do Krucjaty jednej Intencji?


* Włączając się do Krucjaty jednej otwierasz serce, by pamiętając o Intencji uczynić jakiekolwiek dobro. W porządku serca nie mówimy o żadnej konkretnej modlitwie, czy też formie ofiary i pokuty. Nie mówimy o wymiarze dni tygodnia, czy konkretnej godzinie. Ważne, byś nosił w swym sercu wskazaną Intencję, byś o niej pamiętał i w dowolnym czasie i miejscu wypełnił ją dobrem: myślą, słowem lub czynem. Nie ma tu sztywnej miary; nie ma minimum, a tym bardziej maksimum. Każdy z nas może postanowić sobie coś innego, w innym wymiarze, w innym miejscu i okolicznościach, ale zawsze wzbudzając tę jedna konkretną INTENCJĘ: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

* Modląc się, by świat wypełnił wezwania Matki Bożej z Fatimy nie możemy zapomnieć, iż świat to również każdy z nas. Zatem ta konkretna Intencja, winna stać się również dla nas wyzwaniem na przyszłość w podjęciu czynem prośby Naszej Matki. Ufamy, iż wspólna modlitwa będzie źródłem siły dla innych, ale również i dla każdego z nas tworzących wspólnotę połączoną jedną INTENCJĄ.

 

 


 

8. Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Szturmu modlitewnego.


* W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.


* Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.

 


 

 

9. Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji - ważne!


Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji zwróć się do Maryi i powracaj w modlitwie do tych słów aktu poświecenia.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę - wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

 


 

10. LOGO Krucjaty Jednej Intencji

Sercem Krucjaty jest Jedna Intencja, która łączy nas we wspólnym dziele dla Maryi.

 

 

 11. Forma zgłoszenia. LISTA

Zgłoszenia można przesyłać:
* Każdego dnia i o każdej godzinie!
* Poprzez stronę internetową, listownie lub mailowo podając:

IMIĘ oraz MIEJSCOWOŚĆ z numerem kodu pocztowego - z dopiskiem Jedna Intencja.


Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane


e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    www.jednaintencja.pl - poprzez panel zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

imię

kod pocztowy

miejscowość

 

1)       

ks. Tadeusz

34-500

Zakopane

2)       

ks. Andrzej

34-500

Zakopane

3)       

ks. Marcin

34-500

Zakopane

4)       

ks. Krzysztof

34-500

Zakopane

5)       

Elżbieta

66-220

Łagów Lubuski

6)       

Rajmund

66-220

Łagów Lubuski

7)       

Grzegorz

05 - 400

Otwock

8)       

Monika

05 - 400

Otwock

9)       

Anna

05 - 400

Otwock

10)    

Piotr

05 - 400

Otwock

11)    

s. Elżbieta

31-409

Kraków

12)    

Katarzyna

42-200

Częstochowa

13)    

Zosia

42-200

Częstochowa

14)    

Maria

38-400

Sanok

15)    

Jacek

38-400

Sanok

16)    

Wojciech

34-500

Zakopane

17)    

s. Teresa

42-200

Częstochowa

18)    

Aleksandra

41-103

Siemianowice Śląskie

19)    

Aneta

15-157

Białystok

20)    

s. Maksymiliana

34-511

Kościelisko

21)    

Ryszard

30-420

Kraków - Łagiewniki

22)    

s. Elżbieta

62-200

Gniezno

23)    

Marzena

 31832 

Springe - NIEMCY

24)    

Mariusz

 31832 

Springe - NIEMCY

25)    

Maximilian

 31832 

Springe - NIEMCY

26)    

Samuel

 31832 

Springe - NIEMCY

27)    

Philipp-Pio

 31832 

Springe - NIEMCY

28)    

Waldemar

10-101

Olsztyn

29)    

s. Marta

32-005

Niepołomice

30)    

Rafał

30-384

Kraków

31)    

ks. Robert

15-702

Białystok

32)    

Mariusz

15-702

Białystok

33)    

Robert

34-500

Zakopane

34)    

Janina

03-254

Warszawa

35)    

ks. Paweł

34-500

Zakopane

36)    

ks. Andrzej

34-500

Zakopane

37)    

Agnieszka

15-790

Białystok

38)    

Marzena

39-400

Tarnobrzeg

39)    

kl. Jan

05-850)

Ołtarzew

40)    

Kasia

16- 070

Porosły

41)    

ks. Wiesław

26-600

Radom

42)    

ks. Mikołaj

 

Moskwa- ROSJA

43)    

Bogumiła

93-460

Łódź

44)    

Monika

15-349

Białystok

45)    

Marek Tadeusz

05-270

Marki

46)    

Maria

15-635

Klepacze

47)    

Witold

70-781

Szczecin

48)    

Monika

70-781

Szczecin

49)    

Jan

66-220

Łagów Lubuski

50)    

Damian

15-950

Białystok

51)    

Aleksandra

15-950

Białystok

52)    

Emilia

70-781

Szczecin

53)    

Anna

05-220

Zielonka

54)    

Eugeniusz

34-500

Zakopane

55)    

Janina

34-500

Zakopane

56)    

Edward

34-500

Zakopane

57)    

Alicja

34-500

Zakopane

58)    

Zofia

34-500

Zakopane

59)    

Andrzej

34-500

Zakopane

60)    

ks. Mieczysław

34-500

Zakopane

61)    

Agnieszka

15-707

Białystok

62)    

Piotr

15-561

Białystok

63)    

Marta

15-337

Białystok

64)    

Agnieszka

15-750

Białystok

65)    

Wioletta

15-445

Białystok

66)    

Elżbieta

15-703

Białystok

67)    

Elżbieta

66-220

Łagów Lubuski

68)    

Stanisław

66-220

Łagów Lubuski

69)    

Radek

15-763

Białystok

70)    

Jan Józef

15-207

Białystok

71)    

Elżbieta

15-007

Białystok

72)    

Lucyna

15-727

Białystok

73)    

Iwona

66-200

Świebodzin

74)    

Mirosław

66-200)

Świebodzin

75)    

Ewa

15-668

Białystok

76)    

Marek

15-668

Białystok

77)    

Paulina

15-879

Białystok

78)    

Alicja

15-111

Białystok

79)    

Jola

15-399

Białystok

80)    

Maria

35-503

Rzeszów

81)    

Czesław

35-503

Rzeszów

82)    

Ania

15-845

Białystok

83)    

Katarzyna

71-246

Szczecin

84)    

Grzegorz

71-246

Szczecin

85)    

Michał

70-781

Szczecin

86)    

Emilia

15-066

Białystok

87)    

Małgorzata

34-500

Zakopane

88)    

Wandzia

15-269

Białystok

89)    

Izabela

15-711

Białystok 

90)    

Piotr

15-750

Białystok

91)    

Małgorzata

15-750

Białystok

92)    

Marzena

15-351

Białystok

93)    

Ania

42-700

Lubliniec

94)    

Elżbieta

16-060

Zabłudów

95)    

Izabella

30-683

Kraków

96)    

Darek

15-707

Białystok

97)    

Joanna

15-727

Białystok

98)    

Elżbieta

15-349

Białystok

99)    

ks. Wojciech

34-500

Zakopane

100)                 

Monika

15-707

Białystok

 

101)                 

Maciej

15-349

Białystok

102)                 

Mateusz

34-511

Kościelisko

103)                 

Katarzyna

34-511

Kościelisko

104)                 

Anna

15-750

Białystok

105)                 

Aneta

16-002

Dobrzyniewo Duże

106)                 

Agnieszka

15-771

Białystok

107)                 

Małgorzata

15-793

Białystok

108)                 

Hubert

15-793

Białystok

109)                 

Krystyna

16-002

Dobrzyniewo

110)                 

Małgorzata

15-706

Białystok

111)                 

Gosia

15-007

Białystok

112)                 

Anna

15-756

Białystok

113)                 

Cezary

15-756

Białystok

114)                 

Romek,

15-007

Białystok

115)                 

Justyna

66-200

Świebodzin

116)                 

Maria

66-200

Świebodzin

117)                 

Agata

66-200

Świebodzin

118)                 

Maksymilian

66-200

Świebodzin

119)                 

Wioletta

66-200

Świebodzin

120)                 

Arkadiusz

66-200

Świebodzin

121)                 

Maciej

15-224

Białystok

122)                 

Magdalena

15-224

Białystok

123)                 

Ewa

15-748

Białystok

124)                 

Maria (sen.)

66-200

Łagów lubuski

125)                 

Mieczysława

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

126)                 

Karol

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

127)                 

Paulina

15-635

Klepacze

128)                 

s. Asyzja

00-720

Warszawa

129)                 

ks. Wacław

26-600

Radom

130)                 

Barbara

15-365

Białystok

131)                 

Dariusz

15-365

Białystok

132)                 

Patrycja

16-061

Juchnowiec Dolny

133)                 

Beata

15-668

Białystok

134)                 

Beata

15-461

Białystok

135)                 

Elżbieta

15 -662

Białystok

136)                 

Adam

15-662

Białystok

137)                 

Agnieszka

15-268

Białystok

138)                 

Agnieszka

15-673

Białystok

139)                 

Bogusława

34-500

Zakopane

140)                 

Aleksandra

15-345

Białystok

141)                 

Bogusia

15-687

Białystok

142)                 

Barbara

66-200

Świebodzin

143)                 

Marcin

66-200

Świebodzin

144)                 

Krystyna

15-481

Białystok

145)                 

Marianna

42-700

Lubliniec

146)                 

Krystyna

42-700

Lubliniec

147)                 

Elżbieta

15-137

Białystok

148)                 

Mirosław

15-137

Białystok

149)                 

Maria

15-714

Białystok

150)                 

Kazimiera

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

151)                 

Stanisław

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

152)                 

Krzysztof

19-111

Krypno

153)                 

Małgorzata

15-644

Białystok

154)                 

Joanna

15-727

Białystok

155)                 

s. Maria

34-500

Zakopane

156)                 

Mariusz

06414-000

Sao Paulo - Brazylia

157)                 

Halina

32-500

Kraków/Chrzanów

158)                 

Iwona

15-240

Białystok

159)                 

Lucyna

15-743

Białystok

160)                 

Danuta

15-215

Białystok

161)                 

Milena

15-003.

Białystok

162)                 

Justyna

15-711

Białystok

163)                 

Marta

15-774

Białystok

164)                 

Agata

19 - 111

Krypno

165)                 

Wioletta

15-706

Białystok

166)                 

Alicja

14-202

Iława

167)                 

Kamil

15-711

Białystok

168)                 

Adam

15-543

Białystok

169)                 

Jolanta

15-743

Białystok

170)                 

Jola

15-814

Białystok

171)                 

Darek

15-814

Białystok

172)                 

Elżbieta

16-050

Michałowo

173)                 

Antoni

16-050

Michałowo

174)                 

Irena

15-007

Białystok

175)                 

Joanna

15-814

Białystok

176)                 

Anna

15-875

Białystok

177)                 

Bożena

15-583

Białystok

178)                 

Krystyna

15-873

Białystok

179)                 

Jadwiga

15-814

Białystok

180)                 

Jadwiga

16-010

Jurowce

181)                 

Ryszard

15-814

Białystok

182)                 

Zofia

15-669

Białystok

183)                 

Anna

15-669

Białystok

184)                 

Anna

15-687

Białystok

185)                 

Iga

15-866

Białystok

186)                 

Zdzisław

15-711

Białystok

187)                 

Beata

15-706

Białystok

188)                 

Paweł

15-706

Białystok

189)                 

Magdalena

15-753

Białystok

190)                 

Ewa

15-723

Białystok

191)                 

Wanda

70 - 781

Szczecin

192)                 

Stefan

6584

Molenhoek - Holandia

193)                 

Ewa

15-605

Solniczki

194)                 

Alicja

15-638

Białystok

195)                 

Katarzyna

15-706

Białystok

196)                 

Grażyna

15-785

Białystok

197)                 

Barbara

15-714

Białystok

198)                 

Klaudia

HR2 6AD

Herefordshire - Anglia

199)                 

Andrzej

15-711

Białystok

200)                 

Rafał

15-399

Białystok

 

201)       

Ewelina

80-180

Gdańsk

202)       

Tomasz

80-180

Gdańsk

203)       

Janina

15-794

Białystok

204)       

Teresa

16-002

Dobrzyniewo Duże

205)       

Małgorzata

16-001

Kleosin

206)       

s. Urszula

62-800

Kalisz

207)       

Krzysztof

15-711

Białystok

208)       

Weronika

15-803

Białystok

209)       

Hanna

76-039

Stare Bielice

210)    

Maria

15-702

Białystok

211)    

Jadwiga

15-702

Białystok

212)    

Marzena

65-530

Zielona Góra

213)    

Teresa

15-714

Białystok

214)    

Halina

16-001

Kleosin

215)    

Lucyna

15-669

Białystok

216)    

Halina

15-674

Białystok

217)    

Elżbieta Iwona

15-869

Białystok

218)    

Janina

62-081

Przeźmierowo

219)    

Magdalena

05-270

Marki

220)    

ks. Rafał

66-200

Świebodzin

21)    

Renata

15-111

Białystok

22)    

Krzysztof

15-111

Białystok

223)    

Józef

15-644

Białystok

224)    

Mariola

15-345

Białystok

225)    

Dorota

15-345

Białystok

226)    

Ewa

19-120

Knyszyn

227)    

Bożena

15-274

Białystok

228)    

Małgorzata

04-761

Warszawa

229)    

Karolina

15-345

Białystok

230)    

Lucyna

15-337

Białystok

231)    

Danuta

15-277

Białystok

232)    

Ela

15-786

Białystok

233)    

Barbara

34-500

Zakopane

234)    

Anna

34-500

Zakopane

235)    

Józef

15-644

Białystok

236)    

Mariola

15-345

Białystok

237)    

Dorota

15-345

Białystok

238)    

 Agnieszka

 87-500 

 Rypin

239)

s. Faustyna

77-400

Złotów

240)

Helena

72-100

Goleniów

241)

Renata

08-300

Sokołów Podlaski

242)

Monika

15-057

Białystok

243)

Katarzyna

15-204

Białystok

244)

Beata

18-070

Krupniki

245)

Iwona

10-686

Olsztyn

246)

Teresa

15-763

Białystok

247)

Danuta

16-400

Suwałki

248)

Marcin

34-500

Zakopane

249)

Lucyna

15-727

Białystok

250)

Sylwia

53-622

Wrocław

251)

Renata

65-001

Zielona Góra

252)

Elżbieta

26-600

Radom

253)

Krystyna 54-153 Wrocław

254)

S. Dobromira 33-331 Biała Niżna

255)

Mariola 25469 Halstenbek – NIEMCY

256)

Cecylia Arizona USA

257)

Ryszard Arizona USA

258)

Katarzyna 15-472 Białystok

259)

Grzegorz 15-472 Białystok

260)

Barbara 15-553 Białystok

261)

Andrzej 15-553 Białystok

262)

Jakub 27-415 Kunów

263)

Lucyna 15-727 Białystok

264)

s. Noela 97-215 Inowłódz

265)

Patrycja 15-082 Białystok

266)

Joanna 15-763 Białystok

267)

Danuta 51-429 Wrocław

268)

Marek 66-220 Sieniawa

269)

Krystyna 66-220 Łagów

270)

Roman 66-220 Łagów

271)

Alicja 35-504 Rzeszów

272)

Zofia 35-504 Rzeszów

273)

Joanna 15-740 Białystok

274)

Wojciech 15-740 Białystok

275)

Elżbieta 16-020 Czarna Białostocka

276)

Krystyna 15-668 Białystok

277)

Wiesława 80-180 Gdańsk

278)

Alina 15-709 Białystok

279)

Bogusława 15-337 Białystok

280)

Krystyna 15-756 Białystok

281)

Czesław 15-756 Białystok

282)

Anna 62-200 Gniezno

283)

Małgorzata 39-200 Dębica

284)

Jacek 44-100 Gliwice

285)

Bożena 44-100 Gliwice

286)

 Mariola  83-260  Kaliska

287)

Tadeusz 05-091 Ząbki

288)

Małgorzata 26-420 Żdżary

289)

s. Julitta 34-500 Zakopane

290)

Grażyna 34-500 Zakopane

291)

Maria 34-500 Zakopane

292)

Janina 54-002 Wrocław

293)

Paula 01-864 Warszawa

294)

Magdalena 15-204 Białystok

295)

Teresa 15-157 Białystok

296)

Katarzyna 05-080 Koczargi Stare

297)

Robert 05-080 Koczargi Stare

298)

Joanna 15-345 Białystok

299)

Czesława 15-348 Białystok

300)

Stanisława 15-349 Białystok

 

301)       

Elżbieta

15-344

Białystok

302)       

Marian

15-722

Białystok

303)       

Zbigniew

15-349

Białystok

304)       

Alina

05-252

Lasków

305)       

Halina

98-355

Szczyty

306)       

Andrzej

62-200

Gniezno

307)       

Martyna

62-200

Gniezno

308)       

s. Tomasza

34-500

Zakopane

309)       

s. Łucja

34-500

Zakopane

310)    

Zofia

31-315

Kraków

311)    

Genowefa

98-358

Kol. Chorzew

312)    

Ewa

87-100

Toruń

313)    

Katarzyna

02-692

Warszawa

314)    

Natalia

213711

Vyaz'ye/Вязье

Białoruś

315)    

Alicja

15-349

Białystok

316)    

Elżbieta

15-399

Białystok

317)    

Ewa

15-399

Białystok

318)    

Regina

15-349

Białystok

319)    

Zofia

15-349

Białystok

320)    

Anna

15-672

Białystok

321)    

Agata

15-346

Białystok

322)    

Jan

15-349

Białystok

323)    

Waldemar

15-672

Białystok

324)    

Tadeusz

15-345

Białystok

325)    

Bogdan

15-337

Białystok

326)    

Władysław

15-337

Białystok

327)    

Halina

15-337

Białystok

328)    

Małgorzata

15-349

Białystok

329)    

Agnieszka

15-349

Białystok

330)    

Anna

15-337

Białystok

331)    

Monika

15-349

Białystok

332)    

Karolina

16-100

Sokółka

333)    

Monika

16-010

Wasilków

334)    

Barbara

16-200

Dąbrowa Białostocka

335)    

Elżbieta

15-337

Białystok

336)    

Bogusława

15-337

Białystok

337)    

Marianna

15-337

Białystok

338)    

Dorota

15-337

Białystok

339)    

Grażyna

15-337

Białystok

340)    

Irena

15-337

Białystok

341)    

Halina

15-337

Białystok

342)    

Maria

15-339

Białystok

343)    

Małgorzata

15-337

Białystok

344)    

Krzysztof

15-673

Białystok

345)    

Piotr

15-345

Białystok

346)    

Elżbieta

05-270

Marki

347)    

Ewa

05-270

Marki

348)    

Agnieszka

05-270

Marki

349)    

Sławomir

05-270

Marki

350)    

Agnieszka

05-270

Marki

351)    

Romualda

05-270

Marki

352)    

Marianna

05-270

Marki

353)    

Grażyna

05-270

Marki

354)    

Danuta

05-270

Marki

355)    

Teresa

05-270

Marki

356)    

Czesław

05-270

Marki

357)    

Janina

05-270

Marki

358)    

Lidia

05-270

Marki

359)    

Jadwiga

05-270

Marki

360)    

Wacława

05-270

Marki

361)    

Elżbieta

05-270

Marki

362)    

Wacław

05-270

Marki

363)    

Teresa

05-270

Marki

364)    

Marianna

05-270

Marki

365)    

Maria

05-270

Marki

366)    

Magdalena

05-270

Marki

367)    

Mikołaj

05-270

Marki

368)    

Maja

05-270

Marki

369)    

Kuba

05-270

Marki

370)    

Dorota

05-270

Marki

371)    

Krzysztof

05-270

Marki

372)    

Kazimierz

05-270

Marki

73)    

Kamila

05-270

Marki

374)    

Kozdzij

05-270

Marki

375)    

Wanda

05-270

Marki

376)    

Anastazja

05-270

Marki

377)    

Szymon

05-270

Marki

378)    

Maria

05-270

Marki

379)    

Irena

05-270

Marki

380)    

Marianna

05-270

Marki

381)    

Halina

05-270

Marki

382)    

Honorata

05-270

Marki

383)    

Teresa

05-270

Marki

384)    

Krystyna

05-270

Marki

385)    

Agnieszka

05-270

Marki

386)    

Marianna

05-270

Marki

387)    

Marian

05-270

Marki

388)    

Krystyna

05-270

Marki

389)    

Czesława

05-270

Marki

390)    

Katarzyna

05-270

Marki

391)    

Stenia

05-270

Marki

392)    

Bogusława

05-270

Marki

393)    

Agata

05-270

Marki

394)    

Danuta

05-270

Marki

395)    

Zuzanna

05-270

Marki

396)    

Marianna

05-270

Marki

397)    

Jadwiga

05-270

Marki

398)    

Teresa

05-270

Marki

399)    

Mirosława

05-270

Marki

400)                 

Czesława

05-270

Marki

 

401)       

Daria

05-270

Marki

402)       

Barbara

05-270

Marki

403)       

Joanna

05-270

Marki

404)       

Patryk

05-270

Marki

405)       

Marcin

05-270

Marki

406)       

Janina

05-270

Marki

407)       

Teresa

05-270

Marki

408)       

Marianna

05-270

Marki

409)       

Ewa

05-270

Marki

410)    

Anna

05-270

Marki

411)    

Zofia

05-270

Marki

412)    

Elżbieta

05-270

Marki

413)    

Stanisława

05-270

Marki

414)    

Barbara

05-270

Marki

415)    

Emilia

98-332

Rząśnia

416)    

Grażyna

98-330

Pajęczno

417)    

Stanisława

34-521

Ząb Jarosze

418)    

Dorota

34-400

Nowy Targ

419)    

Barbara

34-400

Nowy Targ

420)    

Siostra Ewa

34-500

Zakopane

421)    

Marianna

15-523

Grabówka

422)    

Jadwiga

44-285

Pogrzebień

423)    

Maria

83-130

Pelplin

424)    

Ludwika

39-100

Ropczyce

425)    

Maria

39-100

Ropczyce

426)    

Teresa

44-268

Jastrzębie Zdrój

427)    

Barbara

15-669

Białystok

428)    

Zofia

26-420

Zdżary

429)    

Helena

34-521

Ząb

430)    

Maria

34-521

Ząb

431)    

Maria

37-740

37-740

432)    

Ludwik

37-740

37-740

433)    

Anna

05-311

Dębie Wielkie

434)    

Anna

34-500

Zakopane

435)    

Zofia

34-500

Zakopane

436)    

Halina

82-300

Elbląg

37)    

Siostra

 

Kraków

438)    

Siostra

 

Kraków

439)    

Siostra

 

Kraków

440)    

Siostra

 

Kraków

441)    

Siostra

 

Kraków

442)    

Siostra

 

Kraków

443)    

Siostra

 

Kraków

444)    

Siostra

 

Kraków

445)    

Siostra

 

Kraków

446)    

Siostra

 

Kraków

447)    

Siostra

 

Kraków

448)    

Siostra

 

Kraków

449)    

Siostra

 

Kraków

450)    

Siostra

 

Kraków

451)    

Siostra

 

Kraków

452)    

Siostra

 

Kraków

453)    

Siostra

 

Kraków

454)    

Siostra

 

Kraków

455)    

Siostra

 

Kraków

456)    

Siostra

 

Kraków

457)    

Siostra

 

Kraków

458)    

Siostra

 

Kraków

459)    

Siostra

 

Kraków

460)    

Siostra

 

Kraków

461)    

Siostra

 

Kraków

462)    

Siostra

 

Kraków

463)    

Siostra

 

Kraków

464)    

Siostra

 

Kraków

465)    

Siostra

 

Kraków

466)    

Siostra

 

Kraków

467)    

Siostra

 

Kraków

468)    

Siostra

 

Kraków

469)    

Siostra

 

Kraków

470)    

Siostra

 

Kraków

471)    

Siostra

 

Kraków

472)    

Siostra

 

Kraków

473)    

Siostra

 

Kraków

474)    

Siostra

 

Kraków

475)    

Siostra

 

Kraków

476)    

Siostra

 

Kraków

477)    

Siostra

 

Kraków

478)    

Siostra

 

Kraków

479)    

Siostra

 

Kraków

480)    

Siostra

 

Kraków

481)    

Siostra

 

Kraków

482)    

Siostra

 

Kraków

483)    

Siostra

 

Kraków

484)    

Siostra

 

Kraków

485)    

Siostra

 

Kraków

486)    

Siostra

 

Kraków

487)    

Siostra

 

Kraków

488)    

Siostra

 

Kraków

489)    

Siostra

 

Kraków

490)    

Siostra

 

Kraków

491)    

Siostra

 

Kraków

492)    

Siostra

 

Kraków

493)    

Siostra

 

Kraków

494)    

Siostra

 

Kraków

495)    

Siostra

 

Kraków

496)    

Siostra

 

Kraków

497)    

Tadeusz

64-100

Leszno

498)    

Dorota

64-100

Leszno

499)    

Maria

64-100

Leszno

500)                 

Halina

64-100

Leszno

 

501)       

Krystyna

64-100

Leszno

502)       

Barbara

64-100

Leszno

503)       

Janina

64-100

Leszno

504)       

Alicja

64-100

Leszno

505)       

Danuta

64-100

Leszno

506)       

Maria

64-100

Leszno

507)       

Henryk

64-100

Leszno

508)       

Grażyna

64-100

Leszno

509)       

Ludwika

64-100

Leszno

510)    

Ela

64-100

Leszno

511)    

Gienia

64-100

Leszno

512)    

Zygmunt

64-010

Krzywiń

513)    

Irena

97-225

Ujazd

514)    

Ewa

97-225

Ujazd

515)    

Piotr

97-225

Ujazd

516)    

Małgorzata

97-225

Ujazd

517)    

Katarzyna

33-132

Niedomice

518)    

Zofia

31-443

Kraków

519)    

Maria

31-443

Kraków

520)    

Zofia

32-090

Słomniki

521)    

Dorota

32-090

Miłocice

522)    

Andrzej

32-095

Biskupice

523)    

Regina

32-095

Iwanowice

524)    

Irena

32-095

Celiny

525)    

Anna

32-095

Celiny

526)    

Iwona

32-095

Sieciechowice

527)    

Irena

32-090

Słomniki

528)    

Zofia

32-095

Celiny

529)    

Maria

32-095

Sieciechowice

530)    

Janina

32-095

Poskwitów

531)    

Józefa

32-095

Iwanowice

532)    

Zofia

32-095

Biskupice

533)    

Janina

32-090

Zagaje Smrokowskie

534)    

Teresa

32-010

Goszcza

535)    

Bogusława

32-090

Polanowice

536)    

Helena

32-095

Biskupice

537)    

Anna

32-095

Krasieniec

538)    

Karolina

32-095

Krasieniec

539)    

Ewa

32-090

Kępa

540)    

Janina

32-095

Krasieniec

541)    

Maria

32-090

Kępa

542)    

Maria

32-090

Kępa

543)    

Bożena

32-090

Słomniki

544)    

Anna Maria

32-090

Słomniki

545)    

Romualda

32-090

Prandocin Wysiołek

546)    

Danuta

34-500

Zakopane

547)    

Krystyna

34-500

Zakopane

548)    

Janusz

37-740

Stara Bircza

549)    

Dorota

32-090

Januszowice

550)    

Daniela

62-081

Przeźmierowo

551)    

Małgorzata

32-090

Kacice

552)    

Ania

15-370

Białystok

553)    

Teresa

31-467

Kraków

554)    

Grażyna

30-014

Kraków

555)    

Elżbieta

01-737

Warszawa

556)    

Krystyna

57-220

Ziębice

557)    

Małgorzata

05-270

Marki

558)    

Tomasz

05-120

Legionowo

559)    

Igor

08-130

Kotuń

560)    

Teresa

08-443

Dziecinów

561)    

Aleksandra

05-270

Marki

562)    

Alicja

05-270

Marki

563)    

Teresa

05-270

Marki

564)    

Bogusława

05-270

Marki

565)    

Basia

05-270

Marki

566)    

Basia

05-270

Marki

567)    

Marcin

05-270

Marki

568)    

Małgorzata

05-270

Marki

569)    

Wiesław

05-270

Marki

570)    

Urszula

05-270

Marki

571)    

Krystyna

05-270

Marki

572)    

Bożena

05-270

Marki

573)    

Danuta

05-270

Marki

574)    

Teresa

05-270

Marki

575)    

Mieczysław

05-270

Marki

576)    

Gabriela

05-270

Marki

577)    

Zofia

05-270

Marki

578)    

Czesława

05-270

Marki

579)    

Jadwiga

05-270

Marki

580)    

Helena

05-270

Marki

581)    

Marek

05-270

Marki

582)    

Wojciech

05-270

Marki

583)    

Bogusława

05-220

Zielonka

584)    

Stanisław

07-130

Łochów

585)    

Daniela

07-130

Łochów

586)    

Barbara

07-130

Łochów

587)    

Maria

14-120

Dąbrówna

588)    

Hanna

03-922

Warszawa

589)    

Danuta

07-202

Wyszków

590)    

Agnieszka

05-270

Marki

591)    

Hanna

05-270

Marki

592)    

Teresa

05-270

Marki

593)    

Stanisława

05-270

Marki

594)    

Michał

05-270

Marki

595)    

Małgorzata

05-230

Kobyłka

596)    

Joanna

05-270

Marki

597)    

Grażyna

05-270

Marki

598)    

Teresa

05-270

Marki

599)    

Leokadia

05-270

Marki

600)                 

Gertruda

05-270

Marki

 

601)       

Maria

03-203

Warszawa

602)       

Mirosława

05-120

Legionowo

603)       

Wanda

05-270

Marki

604)       

Edward

38-400

Sanok

605)       

Urszula

38-400

Sanok

606)       

Jolanta

38-400

Sanok

607)       

Małgorzata

38-400

Sanok

608)       

Zofia

38-400

Sanok

609)       

Iwona

38-400

Sanok

610)    

Urszula

38-400

Sanok

611)    

Andrzej

38-400

Sanok

612)    

Anna

38-400

Sanok

613)    

Leopolda

38-400

Sanok

614)    

Maria

38-400

Sanok

615)    

Zygmunt

38-400

Sanok

616)    

Katarzyna

38-400

Sanok

617)    

Krzysztof

38-400

Sanok

618)    

Anna

38-400

Sanok

619)    

Wspólnota Odnowy w Duchu Św.

38-400

Sanok

620)    

Henryka

95-082

Dobroń

621)    

Władysława

95-200

Pabianice

622)    

Danuta

95-200

Pabianice

623)    

Teresa

44-268

Jastrzębie Zdrój

624)    

Jadwiga

54-152

Wrocław

625)    

Alicja

02-764

Warszawa

626)    

Elżbieta

02-904

Warszawa

627)    

Halina

42-200

Częstochowa

628)    

Danuta

37-740

Bircza

629)    

Krystyna

54-150

Wrocław

630)    

Anna

66-220

Łagów

631)    

s. Lojola

99-210

Uniejów

632)    

Maria

34-620

Jodłownik

633)    

Żywy Różaniec diec. Drohiczyńskiej

16500 osób

17-312

Drohiczyn

17132)         

Eugenia

22-200

Włodawa

17133)         

Alicja

22-200

Włodawa

17134)         

Marianna

22-200

Włodawa

17135)         

Janina

22-200

Włodawa

17136)         

Andrzej

22-200

Włodawa

17137)         

Jadwiga

22-200

Włodawa

17138)         

Katarzyna

22-200

Włodawa

17139)         

Stanisława

22-200

Włodawa

17140)         

Marianna

22-200

Włodawa

17141)         

Janina

22-200

Włodawa

17142)         

Agnieszka

22-200

Włodawa

17143)         

Alina

22-200

Włodawa

17144)         

Janina

22-200

Włodawa

17145)         

Janina

22-200

Włodawa

17146)         

Krystyna

22-200

Włodawa

17147)         

Maria

22-200

Włodawa

17148)         

Franciszkański Zakon Świeckich

43-430

Skoczów

17149)         

Czesława

43-430

Skoczów

17150)         

Józef

43-430

Skoczów

17151)         

Bronisław

43-430

Skoczów

17152)         

Agata

43-430

Skoczów

17153)         

Elżbieta

43-430

Skoczów

17154)         

Teresa

43-430

Skoczów

17155)         

Barbara

43-430

Skoczów

17156)         

Mirosław

43-430

Skoczów

17157)         

Dominik

43-430

Skoczów

17158)         

Irena

43-430

Skoczów

17159)         

Halina

43-430

Skoczów

17160)         

Ryszard

43-430

Skoczów

17161)         

Piotr

43-430

Skoczów

17162)         

Ewa

43-430

Skoczów

17163)         

Wilhelm

43-430

Skoczów

17164)         

Mirosława

80-169

Gdańsk

17165)         

Marianna

42-208

Częstochowa

17166)         

Mirosława

34-322

Rychwałd

17167)         

Ewa

34-500

Zakopane

17168)         

Lucyna

34-500

Zakopane

17169)         

Marcin

34-500

Zakopane

17170)         

Józefa

34-500

Zakopane

17171)         

Daniel

34-500

Zakopane

17172)         

Paulina

34-500

Zakopane

17173)         

Marcin

34-500

Zakopane

17174)         

Klemens

34-500

Zakopane

17175)         

Jakub

34-500

Zakopane

17176)         

Daria

99-340

Krośniewice

17177)         

Maria

47-440

Górki Śląskie

17178)         

Joanna

01-493

Warszawa

17179)         

Marta

01-493

Warszawa

17180)         

Mikołaj

01-493

Warszawa

17181)         

Michał

01-493

Warszawa

17182)         

Agnieszka

37-740

Bircza

17183)         

Anna

37-740

Stara Bircza

17184)         

Irena

37-740

Stara Bircza

17185)         

Danuta

61-683

Poznań

17186)         

Bernadetta

34-500

Zakopane

17187)         

Ania

35-314

Rzeszów

17188)         

s. Ancilla

08-110

Siedlce

17189)         

Marianna

03-456

Warszawa

17190)         

Elżbieta

01-032

Warszawa

17191)         

Andrzej

42-700

Lubliniec

17192)         

Agata

6411 JD

Heerlen Holandia

17193)         

Halina

28-512

Morawiany

17194)         

Aleksandra

42-700

Lubliniec

17195)         

Janina

60-101

Poznań

17196)         

Maria

85-021

Bydgoszcz

17197)         

Halina

85-021

Bydgoszcz

17198)         

Łucja

77-400

Radawnica

17199)         

Urszula

77-400

Radawnica

17200)         

S. Ceza

43-300

Bielsko-Biała

 

 

17201)         

Danuta

14-202

Iława

17202)         

Danuta

08-110

Siedlce

17203)         

Nadzieja

16-010

Wasilków

17204)         

Małgorzata

21-002

Jastków

17205)         

Wojciech

 

Kraków

17206)         

Barbara

 

Jędrzejów

17207)         

Łukasz

 

Jędrzejów

17208)         

Małgorzata

36-200

Stara Wieś

17209)         

Paweł

36-200

Stara Wieś

17210)         

Maria

34-600

Mordarka

17211)         

Aleksander

34-600

Mordarka

17212)         

Barbara

34-600

Mordarka

17213)         

Józef

34-600

Mordarka

17214)         

Barbara

42-160

Zajączki Pierwsze

17215)         

Bogusław

42-160

Zajączki Pierwsze

17216)         

Józef

34-500

Zakopane

17217)         

Lidia

34-220

Maków Podhalański

17218)         

Rafał

34-220

Maków Podhalański

17219)         

Natalia

85-862

Bydgoszcz

17220)         

Ewelina

85-862

Bydgoszcz

17221)         

Adrian

85-862

Bydgoszcz

17222)         

Anna

85-862

Bydgoszcz

17223)         

Jadwiga

33-101

Tarnów

17224)         

Sebastian

33-101

Tarnów

17244)         

Koło Żywego Różańca Paraf. Garnizonowa

08-110

Siedlce

17264)         

Wspólnota Bractwa Różańcowego Paraf. Garnizonowa

08-110

Siedlce

17265)         

Mieczysław

08-110

Siedlce

17266)         

Barbara

08-110

Siedlce

17267)         

Teresa

08-110

Siedlce

17268)         

Regina

08-110

Siedlce

17269)         

Ewa

08-110

Siedlce

17270)         

Maria

08-110

Siedlce

17271)         

Halina

08-110

Siedlce

17272)         

Stanisław

08-110

Siedlce

17273)         

Krystyna

08-110

Siedlce

17274)         

Zofia

08-110

Siedlce

17275)         

Elżbieta

08-110

Siedlce

17276)         

Barbara

08-110

Siedlce

17277)         

Emilia

08-110

Siedlce

17278)         

Maria

08-110

Siedlce

17279)         

Aniela

08-110

Siedlce

17280)         

Bogusia

08-110

Siedlce

17281)         

Biedruna

08-110

Siedlce

17282)         

Bogusława

08-110

Iganie Nowe

17283)         

Krystyna

08-110

Wołyńce

17284)         

Maria

08-110

Siedlce

17285)         

Ewa

08-110

Siedlce

17286)         

Halina

08-110

Siedlce

17287)         

Jadwiga

08-110

Paduchy

17288)         

Halina

08-110

Siedlce

17289)         

Stanisława

08-110

Siedlce

17290)         

Krystyna

08-110

Siedlce

17291)         

Barbara

08-110

Siedlce

17292)         

Zofia

08-110

Siedlce

17293)         

Teresa

08-110

Siedlce

17294)         

Mirosława

08-110

Siedlce

17295)         

Barbara

08-110

Siedlce

17296)         

Elżbieta

08-110

Siedlce

17297)         

Zofia

08-110

Siedlce

17298)         

Stanisława

08-110

Siedlce

17299)         

Józefa

08-110

Siedlce

17300)         

Alina

08-110

Siedlce

 

17301)        

Danuta

05-126

Stanisławów Pierwszy

17302)         

Ewa

05-270

Marki

17303)         

Anna

05-270

Marki

17304)         

Aniela

05-270

Marki

17305)         

Jadwiga

05-270

Marki

17306)         

Marzena

05-270

Marki

17307)         

Paweł

05-270

Marki

17308)         

Lilla

05-270

Marki

17309)         

Agata

05-270

Marki

17310)         

Wiesława

05-270

Marki

17311)         

Bożena

05-270

Marki

17312)         

Elżbieta

05-270

Marki

17313)         

Jadwiga

05-270

Marki

17314)         

Elżbieta

05-270

Marki

17315)         

Anna

05-270

Marki

17316)         

Jacek

05-270

Marki

17317)         

Ewa

05-270

Marki

17318)         

Krystyna

05-270

Marki

17319)         

Stefania

05-100

Nowy Dwór Maz.

17320)         

Mirka

05-270

Marki

172321)         

Paulina

05-100

Nowy Dwór Maz.

17322)         

Alina

05-270

Marki

17323)

Janina

32-300

Olkusz

17324)

ks. Czesław

03-802

Warszawa

17325)

Elżbieta

32-300

Olkusz

17326)

Danuta

 

Warszawa

17327)

ks. Tadeusz

63-421

Janków Przygodzki

17328)

Genowefa

77-430

Krajenka

17329)

Maria

34-500

Zakopane

17330)

Janina

30-014

Kraków

17331)

Kazimierz

39-200

Dębica

17332)

Wiesława

39-200

Dębica

17333)

Krystyna

30-033

Kraków

17334)

 Iwona  15-756 Białystok

17335)

Jolanta 15-756 Białystok

 

DO CZASU ZAKOŃCZENIA PRAC ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ Krucjaty Jednej Intencji

w tabeli na stronie Sekretariatu Fatimskiego nie ma zgłoszeń, które napłynęły poprzez panel zgłoszeniowy na stronie:  www.jednaintencja.pl

 

 

 

 

 

EN    FR    DE    PT    BY    RU   UA   NO

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej