ZGŁOSZENIA

oraz

KSIĘGA PODEJMUJĄCYCH KRUCJATĘ

 

strona internetowa:   www.jednaintencja.pl

 

DO POBRANIA: LOGO KRUCJATY oraz PLAKAT KRUCJATY JEDNEJ INTENCJI

 

 

 

 

Sekretariat Fatimski

po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej

zaprasza do Krucjaty Jednej Intencji.

Swoją modlitwą możesz przyczynić się

by nadszedł triumf Niepokalanego Serca Maryi,

by nastał pokój na świecie, a tym samym możesz ocalisz całe narody.

Zależy to od TWOJEJ MODLITWY!

 

 

ŁĄCZY NAS JEDNA INTENCJA:
„By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

 

 

Kochani, jakże jest nas wielu kochających Maryję na całym świecie. Wyrazem tego są z pewnością Wasze listy, telefony, maile, które docierają do Sekretariatu Fatimskiego, a zwłaszcza Złota Księga Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która teraz jest już w Fatimie. W tych świadectwach jest wiele radości, ale również zatroskania, a nawet bólu. Pytacie i prosicie o wskazania, co dalej, co należy robić?


W Fatimie Nasza Matka ukazała nam Swe Niepokalane Serce prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. W wielu miejscach w Polsce i na świecie jednoczymy się we wspólnej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Czy jednak nasza odpowiedź jest pełna na wezwanie Fatimskiej Pani?


Wasze głosy i pytania sugerują, iż jeszcze w tym względzie wiele mamy do zrobienia. Dlatego też zapraszamy Każdego i Każdą z was do Krucjaty Jednej Intencji. Krucjaty, która jest zaproszeniem by połączyła nas w tym zatroskaniu, bólu czy radości modlitwa w jednej wspólnej INTENCJI: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.


Inspiracja tej duchowej inicjatywy ma swe również źródło w liście pasterskim Episkopatu Polski z 21 maja 2017 z racji 100. rocznicy objawień fatimskich. W którym czytamy: „Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”.


Krucjata Jednej Intencji jest zaproszeniem do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJI. A zatem, jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce podejmując to, co dla nas jest możliwe i wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro duchowe – to co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną konkretna INTENCJĘ. Modlitwa – chociażby w formie westchnienia ku Bogu czy też aktu strzelistego, kiedykolwiek i gdziekolwiek, ale zawsze w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj post, podejmij jakikolwiek akt pokutny, czy dzieła miłosierdzia w tej jednej INTENCJI.


Kochany Bracie i Siostro, nie pytaj czy mam to uczynić każdego dnia, czy też raz w tygodniu, a może w miesiącu. Nie chodzi o ilość, nie ważne jest miejsce czy dzień tygodnia - chodzi by z serca uczynić to, co jest dla Ciebie w danym czasie możliwe, choćby to było maleńkie ziarenko dobra nawet raz w roku, ale z myślą o tej właśnie INTENCJI, którą sformułował sam Jezus, o czym mówiła Matka Boża w Fatimie.

Jeśli to możliwe, by dać świadectwo dla innych, jako umocnienie dla Każdego z nas nawzajem, prześlij swoje IMIĘ, podając MIEJSCOWOŚĆ z numerem kodu pocztowego z dopiskiem JEDNA INTENCJA. (Prześlij listownie na adres Sekretariatu Fatimskiego lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Krucjaty Jednej Intencji.

* W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.


* Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.


Bądźmy razem Kochani zjednoczeni jedną INTENCJĄ: : „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

NIECH NIEPOKALANE SERCE MARYI ZMIENI ŚWIAT!

 

  

 

 


 

1. Dlaczego: Krucjata jednej Intencji?


Aktualność wezwania Matki Bożej, które wciąż nie jest w pełni znane, jak również podjęte i realizowane.
„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”.
Benedykt XVI, Fatimie 13 maja 2010 r.


* Papieże Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek poświęcili zgodnie z prośbą Matki Bożej: świat, Kościół, Rosję, kapłanów. Różne kraje Europy i świata poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi. Polska dwukrotnie dokonała tego aktu poświęcenia w 1946 i 2017. Nierozerwalnie z aktem poświęcenia związane jest wynagrodzenie w wymiarze nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót. Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, wszystkie parafie, zostały poświęcone Sercu Maryi, czy jednak w takim samym powszechnym wymiarze jest praktykowane wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca? Wszyscy znamy odpowiedź i jesteśmy zatroskani o to, by było lepiej.
Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”.
List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich - 21 maja 2017


* Potrzeba nam wszystkim światła, pokory, otwartości serca na głos Boga, by czynić Jego wolę, a nie własną. Potrzeba nam również duchowej siły i zapału, by czas nie zagasił ognia w naszych sercach, by nie zwyciężyły ludzkie i czysto racjonalne recepty , jak ratować grzeszników, jak zabiegać o pokój na świecie. Taka postawa rodzi się na modlitwie, a zwłaszcza wspólnotowej.
„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”. Mt 18, 19

* Stawiając w nieskończoność pytania: dlaczego tak jest, a nie inaczej, nie zmienimy sytuacji, a tym bardziej świata. Czas zgiąć kolana i rozpocząć od modlitwy, gdyż od niej zawsze to, co dobre, się rozpoczyna. Aby otrzymać trzeba prosić, tego uczy nas Jezus w Ewangelii.
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” Mt, 7, 7-8.

 

 


 

2. Dlaczego taka intencja?


„Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”. Traktat, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

A co znajdujemy w treści Orędzia z Fatimy? „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.

* Identyczny jest cel, jaki przyświecał pisaniu Traktatu przez św. Ludwika i przesłaniu, jakie otrzymaliśmy przez Trójkę Fatimskich Pastuszków. Wolą Bożą jest, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone przez Maryję w Fatimie.
„Wobec tak wielkiego blasku Jej cnót pierwszym obowiązkiem tych, którzy w Matce Chrystusowej uznają doskonały wzór Kościoła, jest ściślejsze jednoczenie się z Nią w dziękowaniu Bogu Najwyższemu, który wielkich rzeczy dokonał w Maryi dla dobra całej ludzkości.
To jednak nie wystarczy. Inny jeszcze obowiązek ciąży na wszystkich Wiernych. Powinni mianowicie tę najwierniejszą Służebnicę Pańską otaczać żywym kultem chwały, wdzięczności i miłości, ponieważ według mądrych i łaskawych postanowień Bożych Jej dobrowolna zgoda i wielkoduszne współdziałanie z zamiarami Boga w dużej mierze przyczyniły się i ciągle się przyczyniają do zbawienia ludzi”. Paweł VI, Signum Magnum, p. 7.

* Niezwykła wymowa, jaka płynie ze słów św. Ludwika, wskazań Kościoła oraz pragnienia Bożego Serca, są dla nas drogowskazem. Wolą Boga jest, by Matka Jego Syna była bardziej znana i kochana. Czyż miłość względem Boga nie wyraża się w zachowywaniu Jego przykazań? A zatem, czyż nie jest czymś pięknym i koniecznym wyrazić również miłość do Matki poprzez wypełnienie Jej wskazań?

 

 


 

3. Dlaczego taka forma Krucjaty?


* Kierujemy się pragnieniem, by wypełnić wezwania Fatimskiej Pani, która wzywa do codziennej modlitwy różańcowej oraz do nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie spełnią te życzenia Maryi, nastanie pokój na świecie, Rosja się nawróci oraz nadejdzie triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. Jakże wielkie i cudowne to obietnice. Zauważmy jednak, iż zanim Pastuszkowie z Fatimy: Łucja, Hiacynta i Franciszek, otrzymali i podjęli z wielką żarliwością drogę ratowania grzeszników, wskazaną przez Piękną Panią z Nieba, przeszli drogę formacji pod kierunkiem Anioła Stróża Portugalii. Ta droga jest dla nas wskazaniem, nie możemy i my tego pominąć, jeśli chcemy uczestniczyć w planie, jaki nakreśla Matka Boża.
„Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:
- Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.
- Jak mamy się umartwiać? - zapytałam.
- Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.

* Nie możemy pominąć, czy też nie wykorzystać tego fundamentalnego wskazania, jakie dał Anioł Pastuszkom, przygotowując ich na spotkanie z Matką Boża. Skoro tego uczy Anioł, zatem jest to potrzebne, by właściwe odczytać treść wezwania Pani Fatimskiej. Z tej racji, by świat, Polska właściwe odczytały wskazania dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, trzeba również naszych codziennych ofiar, postu, umartwień, pokuty, z wszystkiego, co tylko jest możliwe. Anioł nie nakreśla Pastuszkom, ile razy dziennie, przez jaki okres czasu, co dokładnie winny robić danego dnia. Uczy postawy, nie litery prawa, lecz otwartego serca, aktów podejmowanych z miłością, ze świadomością bardzo konkretnej intencji.

* Stawiamy sobie wymagania nakreślone nie prawem, regułą, lecz sercem. Kieruje nami pragnienie, by uczynić to, co jest możliwe i nie zmarnować nawet najmniejszego okruszka dobra. Jakże często osoby samotne, niepełnosprawne, chore, starsze mają przekonanie, iż nic już nie mogą zrobić dla innych. Otóż dzięki świadomej intencji ich trud, cierpienie, samotność, ból mogą stać się bezcenną ofiarą, jak ofiara i cierpienie małej Hiacynty, za które dziękował podczas beatyfikacji w 2000 roku Jan Paweł II. Dziękował za jej modlitwę, która miała miejsce w czasie, kiedy jeszcze nie narodził się Karol Wojtyła. Jakże wiele tych skarbów jest w naszych rodzinach, domach, szpitalach, domach opieki.

* Czasem chciałoby się więcej, ale zastanówmy się, czy więcej zawsze ma większą wartość. Intencja i miłość mogą temu, co małe nadać wielką wartość. Oto, jak sam Jezus mówi do Siostry Łucji:
„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.
Wspomnienia S. Łucji z Fatimy. 

 

 


 

4. Dlaczego jedna intencja?


Jedna, konkretna intencja jako znak jedności. Jeśli chce się wszystkiego, można stracić wszystko. Jedna intencja, to czytelny drogowskaz, byśmy byli zjednoczeni, byśmy nie stracili z oczu sedna, tego, co istotne, jeśli pragniemy odpowiedzieć czynem na wskazania naszej Matki.
Jest nas wielka rzesza w Polsce i poza granicami, zatem abyśmy byli jedno, zwornikiem nie może być wielość; podobnie jak dla wielkiej armii konieczny jest jeden konkretny i spójny rozkaz.

 


 

5. Jak długo będzie trwała Krucjata jednej Intencji?


* Pragnieniem jest, by cała Polska w pierwsze soboty była zjednoczona przy Niepokalanym Sercu Matki. Cała, bo Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, my wszyscy zostaliśmy poświęceni i sami w parafiach czy rodzinach poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. My wszyscy zatem mamy obowiązek, wypełnienia zaciągniętych przez poświęcenie się Sercu Maryi, zobowiązań.
„Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwóchsetną rocznicę Ślubów Jana Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja,. ks. Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych zobowiązań”.
ks. A. Marchewka, Niepokalana wzywa do czynów, Tygodnik Katolicki Niedziela, 1946.
* Jak długo mamy trwać na modlitwie, podpowiada nam również sama treść Fatimskiego przesłania:
- aż nadejdzie pokój dla świata,
- aż Rosja się nawróci i jej błędy nie będą się rozlewać po świecie,
- aż nadejdzie triumf Niepokalanego serca Maryi.

 


 

6. Kto może się włączyć do Szturmu w jednej Intencji?


* Odpowiedź jest tylko jedna: KAŻDY! Każdy może czynić dobro; takimi stworzył nas Bóg. Zatem każdy, jeśli uczyni jakiekolwiek dobro i złączy je ze wskazaną intencją, ten tym samym zostaje włączony do Krucjaty. Każdy, kimkolwiek jest; każde dobro, chociażby najmniejsze i przez nikogo poza Bogiem nie zauważone; złączone z intencją tworzy duchowy skarbiec Modlitwy, do którego ziarenko może dołożyć każdy, bez wyjątku.

* Hiacynta zazdrościła Łucji, iż ona może przyjmować Komunię św., a tym samym w pełni wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. Wielu z naszych bliźnich, wielu z nas, z różnych przyczyn nie może np. przystępować do Komunii św., a tym samym w pełni uczestniczyć w pierwszych sobotach miesiąca. Przez włączenie się w Krucjatę możemy jednak przyczynić się do tego, że nabożeństwo to będzie coraz bardziej powszechnie znane, jak również praktykowane. Tym samym każdy może mieć swój udział i przyczynić się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

 


 


7. Jakie obowiązki wynikają z włączenia się do Krucjaty jednej Intencji?


* Włączając się do Krucjaty jednej otwierasz serce, by pamiętając o Intencji uczynić jakiekolwiek dobro. W porządku serca nie mówimy o żadnej konkretnej modlitwie, czy też formie ofiary i pokuty. Nie mówimy o wymiarze dni tygodnia, czy konkretnej godzinie. Ważne, byś nosił w swym sercu wskazaną Intencję, byś o niej pamiętał i w dowolnym czasie i miejscu wypełnił ją dobrem: myślą, słowem lub czynem. Nie ma tu sztywnej miary; nie ma minimum, a tym bardziej maksimum. Każdy z nas może postanowić sobie coś innego, w innym wymiarze, w innym miejscu i okolicznościach, ale zawsze wzbudzając tę jedna konkretną INTENCJĘ: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

* Modląc się, by świat wypełnił wezwania Matki Bożej z Fatimy nie możemy zapomnieć, iż świat to również każdy z nas. Zatem ta konkretna Intencja, winna stać się również dla nas wyzwaniem na przyszłość w podjęciu czynem prośby Naszej Matki. Ufamy, iż wspólna modlitwa będzie źródłem siły dla innych, ale również i dla każdego z nas tworzących wspólnotę połączoną jedną INTENCJĄ.

 

 


 

8. Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Szturmu modlitewnego.


* W intencji każdego z Was w pierwsze soboty miesiąca, przez cały rok, będzie sprawowana Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.


* Ponadto, pod koniec każdego roku, lista wszystkich osób podejmujących Modlitewny Szturm w jednej Intencji zostanie złożona u stóp figury Matki Bożej w Fatimie w Kaplicy Objawień i odprawiona zostanie w ich intencji Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.

 


 

 

9. Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji - ważne!


Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji zwróć się do Maryi i powracaj w modlitwie do tych słów aktu poświecenia.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę - wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

 


 

10. LOGO Krucjaty Jednej Intencji

Sercem Krucjaty jest Jedna Intencja, która łączy nas we wspólnym dziele dla Maryi.

 

 

 11. Forma zgłoszenia. KSIĘGA KRUCJATY

Zgłoszenia można przesyłać:
* Każdego dnia i o każdej godzinie!
* Poprzez stronę internetową, listownie lub mailowo podając:

IMIĘ oraz MIEJSCOWOŚĆ z numerem kodu pocztowego - z dopiskiem Jedna Intencja.


Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane


e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    www.jednaintencja.pl - poprzez panel zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

imię

kod pocztowy

miejscowość

 

1)       

ks. Tadeusz

34-500

Zakopane

2)       

ks. Andrzej

34-500

Zakopane

3)       

ks. Marcin

34-500

Zakopane

4)       

ks. Krzysztof

34-500

Zakopane

5)       

Elżbieta

66-220

Łagów Lubuski

6)       

Rajmund

66-220

Łagów Lubuski

7)       

Grzegorz

05 - 400

Otwock

8)       

Monika

05 - 400

Otwock

9)       

Anna

05 - 400

Otwock

10)    

Piotr

05 - 400

Otwock

11)    

s. Elżbieta

31-409

Kraków

12)    

Katarzyna

42-200

Częstochowa

13)    

Zosia

42-200

Częstochowa

14)    

Maria

38-400

Sanok

15)    

Jacek

38-400

Sanok

16)    

Wojciech

34-500

Zakopane

17)    

s. Teresa

42-200

Częstochowa

18)    

Aleksandra

41-103

Siemianowice Śląskie

19)    

Aneta

15-157

Białystok

20)    

s. Maksymiliana

34-511

Kościelisko

21)    

Ryszard

30-420

Kraków - Łagiewniki

22)    

s. Elżbieta

62-200

Gniezno

23)    

Marzena

 31832 

Springe - NIEMCY

24)    

Mariusz

 31832 

Springe - NIEMCY

25)    

Maximilian

 31832 

Springe - NIEMCY

26)    

Samuel

 31832 

Springe - NIEMCY

27)    

Philipp-Pio

 31832 

Springe - NIEMCY

28)    

Waldemar

10-101

Olsztyn

29)    

s. Marta

32-005

Niepołomice

30)    

Rafał

30-384

Kraków

31)    

ks. Robert

15-702

Białystok

32)    

Mariusz

15-702

Białystok

33)    

Robert

34-500

Zakopane

34)    

Janina

03-254

Warszawa

35)    

ks. Paweł

34-500

Zakopane

36)    

ks. Andrzej

34-500

Zakopane

37)    

Agnieszka

15-790

Białystok

38)    

Marzena

39-400

Tarnobrzeg

39)    

kl. Jan

05-850)

Ołtarzew

40)    

Kasia

16- 070

Porosły

41)    

ks. Wiesław

26-600

Radom

42)    

ks. Mikołaj

 

Moskwa- ROSJA

43)    

Bogumiła

93-460

Łódź

44)    

Monika

15-349

Białystok

45)    

Marek Tadeusz

05-270

Marki

46)    

Maria

15-635

Klepacze

47)    

Witold

70-781

Szczecin

48)    

Monika

70-781

Szczecin

49)    

Jan

66-220

Łagów Lubuski

50)    

Damian

15-950

Białystok

51)    

Aleksandra

15-950

Białystok

52)    

Emilia

70-781

Szczecin

53)    

Anna

05-220

Zielonka

54)    

Eugeniusz

34-500

Zakopane

55)    

Janina

34-500

Zakopane

56)    

Edward

34-500

Zakopane

57)    

Alicja

34-500

Zakopane

58)    

Zofia

34-500

Zakopane

59)    

Andrzej

34-500

Zakopane

60)    

ks. Mieczysław

34-500

Zakopane

61)    

Agnieszka

15-707

Białystok

62)    

Piotr

15-561

Białystok

63)    

Marta

15-337

Białystok

64)    

Agnieszka

15-750

Białystok

65)    

Wioletta

15-445

Białystok

66)    

Elżbieta

15-703

Białystok

67)    

Elżbieta

66-220

Łagów Lubuski

68)    

Stanisław

66-220

Łagów Lubuski

69)    

Radek

15-763

Białystok

70)    

Jan Józef

15-207

Białystok

71)    

Elżbieta

15-007

Białystok

72)    

Lucyna

15-727

Białystok

73)    

Iwona

66-200

Świebodzin

74)    

Mirosław

66-200)

Świebodzin

75)    

Ewa

15-668

Białystok

76)    

Marek

15-668

Białystok

77)    

Paulina

15-879

Białystok

78)    

Alicja

15-111

Białystok

79)    

Jola

15-399

Białystok

80)    

Maria

35-503

Rzeszów

81)    

Czesław

35-503

Rzeszów

82)    

Ania

15-845

Białystok

83)    

Katarzyna

71-246

Szczecin

84)    

Grzegorz

71-246

Szczecin

85)    

Michał

70-781

Szczecin

86)    

Emilia

15-066

Białystok

87)    

Małgorzata

34-500

Zakopane

88)    

Wandzia

15-269

Białystok

89)    

Izabela

15-711

Białystok 

90)    

Piotr

15-750

Białystok

91)    

Małgorzata

15-750

Białystok

92)    

Marzena

15-351

Białystok

93)    

Ania

42-700

Lubliniec

94)    

Elżbieta

16-060

Zabłudów

95)    

Izabella

30-683

Kraków

96)    

Darek

15-707

Białystok

97)    

Joanna

15-727

Białystok

98)    

Elżbieta

15-349

Białystok

99)    

ks. Wojciech

34-500

Zakopane

100)                 

Monika

15-707

Białystok

 

101)                 

Maciej

15-349

Białystok

102)                 

Mateusz

34-511

Kościelisko

103)                 

Katarzyna

34-511

Kościelisko

104)                 

Anna

15-750

Białystok

105)                 

Aneta

16-002

Dobrzyniewo Duże

106)                 

Agnieszka

15-771

Białystok

107)                 

Małgorzata

15-793

Białystok

108)                 

Hubert

15-793

Białystok

109)                 

Krystyna

16-002

Dobrzyniewo

110)                 

Małgorzata

15-706

Białystok

111)                 

Gosia

15-007

Białystok

112)                 

Anna

15-756

Białystok

113)                 

Cezary

15-756

Białystok

114)                 

Romek,

15-007

Białystok

115)                 

Justyna

66-200

Świebodzin

116)                 

Maria

66-200

Świebodzin

117)                 

Agata

66-200

Świebodzin

118)                 

Maksymilian

66-200

Świebodzin

119)                 

Wioletta

66-200

Świebodzin

120)                 

Arkadiusz

66-200

Świebodzin

121)                 

Maciej

15-224

Białystok

122)                 

Magdalena

15-224

Białystok

123)                 

Ewa

15-748

Białystok

124)                 

Maria (sen.)

66-200

Łagów lubuski

125)                 

Mieczysława

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

126)                 

Karol

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

127)                 

Paulina

15-635

Klepacze

128)                 

s. Asyzja

00-720

Warszawa

129)                 

ks. Wacław

26-600

Radom

130)                 

Barbara

15-365

Białystok

131)                 

Dariusz

15-365

Białystok

132)                 

Patrycja

16-061

Juchnowiec Dolny

133)                 

Beata

15-668

Białystok

134)                 

Beata

15-461

Białystok

135)                 

Elżbieta

15 -662

Białystok

136)                 

Adam

15-662

Białystok

137)                 

Agnieszka

15-268

Białystok

138)                 

Agnieszka

15-673

Białystok

139)                 

Bogusława

34-500

Zakopane

140)                 

Aleksandra

15-345

Białystok

141)                 

Bogusia

15-687

Białystok

142)                 

Barbara

66-200

Świebodzin

143)                 

Marcin

66-200

Świebodzin

144)                 

Krystyna

15-481

Białystok

145)                 

Marianna

42-700

Lubliniec

146)                 

Krystyna

42-700

Lubliniec

147)                 

Elżbieta

15-137

Białystok

148)                 

Mirosław

15-137

Białystok

149)                 

Maria

15-714

Białystok

150)                 

Kazimiera

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

151)                 

Stanisław

66-200

Jemiołów k/ Łagowa

152)                 

Krzysztof

19-111

Krypno

153)                 

Małgorzata

15-644

Białystok

154)                 

Joanna

15-727

Białystok

155)                 

s. Maria

34-500

Zakopane

156)                 

Mariusz

06414-000

Sao Paulo - Brazylia

157)                 

Halina

32-500

Kraków/Chrzanów

158)                 

Iwona

15-240

Białystok

159)                 

Lucyna

15-743

Białystok

160)                 

Danuta

15-215

Białystok

161)                 

Milena

15-003.

Białystok

162)                 

Justyna

15-711

Białystok

163)                 

Marta

15-774

Białystok

164)                 

Agata

19 - 111

Krypno

165)                 

Wioletta

15-706

Białystok

166)                 

Alicja

14-202

Iława

167)                 

Kamil

15-711

Białystok

168)                 

Adam

15-543

Białystok

169)                 

Jolanta

15-743

Białystok

170)                 

Jola

15-814

Białystok

171)                 

Darek

15-814

Białystok

172)                 

Elżbieta

16-050

Michałowo

173)                 

Antoni

16-050

Michałowo

174)                 

Irena

15-007

Białystok

175)                 

Joanna

15-814

Białystok

176)                 

Anna

15-875

Białystok

177)                 

Bożena

15-583

Białystok

178)                 

Krystyna

15-873

Białystok

179)                 

Jadwiga

15-814

Białystok

180)                 

Jadwiga

16-010

Jurowce

181)                 

Ryszard

15-814

Białystok

182)                 

Zofia

15-669

Białystok

183)                 

Anna

15-669

Białystok

184)                 

Anna

15-687

Białystok

185)                 

Iga

15-866

Białystok

186)                 

Zdzisław

15-711

Białystok

187)                 

Beata

15-706

Białystok

188)                 

Paweł

15-706

Białystok

189)                 

Magdalena

15-753

Białystok

190)                 

Ewa

15-723

Białystok

191)                 

Wanda

70 - 781

Szczecin

192)                 

Stefan

6584

Molenhoek - Holandia

193)                 

Ewa

15-605

Solniczki

194)                 

Alicja

15-638

Białystok

195)                 

Katarzyna

15-706

Białystok

196)                 

Grażyna

15-785

Białystok

197)                 

Barbara

15-714

Białystok

198)                 

Klaudia

HR2 6AD

Herefordshire - Anglia

199)                 

Andrzej

15-711

Białystok

200)                 

Rafał

15-399

Białystok

 

201)       

Ewelina

80-180

Gdańsk

202)       

Tomasz

80-180

Gdańsk

203)       

Janina

15-794

Białystok

204)       

Teresa

16-002

Dobrzyniewo Duże

205)       

Małgorzata

16-001

Kleosin

206)       

s. Urszula

62-800

Kalisz

207)       

Krzysztof

15-711

Białystok

208)       

Weronika

15-803

Białystok

209)       

Hanna

76-039

Stare Bielice

210)    

Maria

15-702

Białystok

211)    

Jadwiga

15-702

Białystok

212)    

Marzena

65-530

Zielona Góra

213)    

Teresa

15-714

Białystok

214)    

Halina

16-001

Kleosin

215)    

Lucyna

15-669

Białystok

216)    

Halina

15-674

Białystok

217)    

Elżbieta Iwona

15-869

Białystok

218)    

Janina

62-081

Przeźmierowo

219)    

Magdalena

05-270

Marki

220)    

ks. Rafał

66-200

Świebodzin

21)    

Renata

15-111

Białystok

22)    

Krzysztof

15-111

Białystok

223)    

Józef

15-644

Białystok

224)    

Mariola

15-345

Białystok

225)    

Dorota

15-345

Białystok

226)    

Ewa

19-120

Knyszyn

227)    

Bożena

15-274

Białystok

228)    

Małgorzata

04-761

Warszawa

229)    

Karolina

15-345

Białystok

230)    

Lucyna

15-337

Białystok

231)    

Danuta

15-277

Białystok

232)    

Ela

15-786

Białystok

233)    

Barbara

34-500

Zakopane

234)    

Anna

34-500

Zakopane

235)    

Józef

15-644

Białystok

236)    

Mariola

15-345

Białystok

237)    

Dorota

15-345

Białystok

238)    

 Agnieszka

 87-500 

 Rypin

239)

s. Faustyna

77-400

Złotów

240)

Helena

72-100

Goleniów

241)

Renata

08-300

Sokołów Podlaski

242)

Monika

15-057

Białystok

243)

Katarzyna

15-204

Białystok

244)

Beata

18-070

Krupniki

245)

Iwona

10-686

Olsztyn

246)

Teresa

15-763

Białystok

247)

Danuta

16-400

Suwałki

248)

Marcin

34-500

Zakopane

249)

Lucyna

15-727

Białystok

250)

Sylwia

53-622

Wrocław

251)

Renata

65-001

Zielona Góra

252)

Elżbieta

26-600

Radom

253)

Krystyna 54-153 Wrocław

254)

S. Dobromira 33-331 Biała Niżna

255)

Mariola 25469 Halstenbek – NIEMCY

256)

Cecylia Arizona USA

257)

Ryszard Arizona USA

258)

Katarzyna 15-472 Białystok

259)

Grzegorz 15-472 Białystok

260)

Barbara 15-553 Białystok

261)

Andrzej 15-553 Białystok

262)

Jakub 27-415 Kunów

263)

Lucyna 15-727 Białystok

264)

s. Noela 97-215 Inowłódz

265)

Patrycja 15-082 Białystok

266)

Joanna 15-763 Białystok

267)

Danuta 51-429 Wrocław

268)

Marek 66-220 Sieniawa

269)

Krystyna 66-220 Łagów

270)

Roman 66-220 Łagów

271)

Alicja 35-504 Rzeszów

272)

Zofia 35-504 Rzeszów

273)

Joanna 15-740 Białystok

274)

Wojciech 15-740 Białystok

275)

Elżbieta 16-020 Czarna Białostocka

276)

Krystyna 15-668 Białystok

277)

Wiesława 80-180 Gdańsk

278)

Alina 15-709 Białystok

279)

Bogusława 15-337 Białystok

280)

Krystyna 15-756 Białystok

281)

Czesław 15-756 Białystok

282)

Anna 62-200 Gniezno

283)

Małgorzata 39-200 Dębica

284)

Jacek 44-100 Gliwice

285)

Bożena 44-100 Gliwice

286)

 Mariola  83-260  Kaliska

287)

Tadeusz 05-091 Ząbki

288)

Małgorzata 26-420 Żdżary

289)

s. Julitta 34-500 Zakopane

290)

Grażyna 34-500 Zakopane

291)

Maria 34-500 Zakopane

292)

Janina 54-002 Wrocław

293)

Paula 01-864 Warszawa

294)

Magdalena 15-204 Białystok

295)

Teresa 15-157 Białystok

296)

Katarzyna 05-080 Koczargi Stare

297)

Robert 05-080 Koczargi Stare

298)

Joanna 15-345 Białystok

299)

Czesława 15-348 Białystok

300)

Stanisława 15-349 Białystok

 

301)       

Elżbieta

15-344

Białystok

302)       

Marian

15-722

Białystok

303)       

Zbigniew

15-349

Białystok

304)       

Alina

05-252

Lasków

305)       

Halina

98-355

Szczyty

306)       

Andrzej

62-200

Gniezno

307)       

Martyna

62-200

Gniezno

308)       

s. Tomasza

34-500

Zakopane

309)       

s. Łucja

34-500

Zakopane

310)    

Zofia

31-315

Kraków

311)    

Genowefa

98-358

Kol. Chorzew

312)    

Ewa

87-100

Toruń

313)    

Katarzyna

02-692

Warszawa

314)    

Natalia

213711

Vyaz'ye/Вязье

Białoruś

315)    

Alicja

15-349

Białystok

316)    

Elżbieta

15-399

Białystok

317)    

Ewa

15-399

Białystok

318)    

Regina

15-349

Białystok

319)    

Zofia

15-349

Białystok

320)    

Anna

15-672

Białystok

321)    

Agata

15-346

Białystok

322)    

Jan

15-349

Białystok

323)    

Waldemar

15-672

Białystok

324)    

Tadeusz

15-345

Białystok

325)    

Bogdan

15-337

Białystok

326)    

Władysław

15-337

Białystok

327)    

Halina

15-337

Białystok

328)    

Małgorzata

15-349

Białystok

329)    

Agnieszka

15-349

Białystok

330)    

Anna

15-337

Białystok

331)    

Monika

15-349

Białystok

332)    

Karolina

16-100

Sokółka

333)    

Monika

16-010

Wasilków

334)    

Barbara

16-200

Dąbrowa Białostocka

335)    

Elżbieta

15-337

Białystok

336)    

Bogusława

15-337

Białystok

337)    

Marianna

15-337

Białystok

338)    

Dorota

15-337

Białystok

339)    

Grażyna

15-337

Białystok

340)    

Irena

15-337

Białystok

341)    

Halina

15-337

Białystok

342)    

Maria

15-339

Białystok

343)    

Małgorzata

15-337

Białystok

344)    

Krzysztof

15-673

Białystok

345)    

Piotr

15-345

Białystok

346)    

Elżbieta

05-270

Marki

347)    

Ewa

05-270

Marki

348)    

Agnieszka

05-270

Marki

349)    

Sławomir

05-270

Marki

350)    

Agnieszka

05-270

Marki

351)    

Romualda

05-270

Marki

352)    

Marianna

05-270

Marki

353)    

Grażyna

05-270

Marki

354)    

Danuta

05-270

Marki

355)    

Teresa

05-270

Marki

356)    

Czesław

05-270

Marki

357)    

Janina

05-270

Marki

358)    

Lidia

05-270

Marki

359)    

Jadwiga

05-270

Marki

360)    

Wacława

05-270

Marki

361)    

Elżbieta

05-270

Marki

362)    

Wacław

05-270

Marki

363)    

Teresa

05-270

Marki

364)    

Marianna

05-270

Marki

365)    

Maria

05-270

Marki

366)    

Magdalena

05-270

Marki

367)    

Mikołaj

05-270

Marki

368)    

Maja

05-270

Marki

369)    

Kuba

05-270

Marki

370)    

Dorota

05-270

Marki

371)    

Krzysztof

05-270

Marki

372)    

Kazimierz

05-270

Marki

73)    

Kamila

05-270

Marki

374)    

Kozdzij

05-270

Marki

375)    

Wanda

05-270

Marki

376)    

Anastazja

05-270

Marki

377)    

Szymon

05-270

Marki

378)    

Maria

05-270

Marki

379)    

Irena

05-270

Marki

380)    

Marianna

05-270

Marki

381)    

Halina

05-270

Marki

382)    

Honorata

05-270

Marki

383)    

Teresa

05-270

Marki

384)    

Krystyna

05-270

Marki

385)    

Agnieszka

05-270

Marki

386)    

Marianna

05-270

Marki

387)    

Marian

05-270

Marki

388)    

Krystyna

05-270

Marki

389)    

Czesława

05-270

Marki

390)    

Katarzyna

05-270

Marki

391)    

Stenia

05-270

Marki

392)    

Bogusława

05-270

Marki

393)    

Agata

05-270

Marki

394)    

Danuta

05-270

Marki

395)    

Zuzanna

05-270

Marki

396)    

Marianna

05-270

Marki

397)    

Jadwiga

05-270

Marki

398)    

Teresa

05-270

Marki

399)    

Mirosława

05-270

Marki

400)                 

Czesława

05-270

Marki

 

401)       

Daria

05-270

Marki

402)       

Barbara

05-270

Marki

403)       

Joanna

05-270

Marki

404)       

Patryk

05-270

Marki

405)       

Marcin

05-270

Marki

406)       

Janina

05-270

Marki

407)       

Teresa

05-270

Marki

408)       

Marianna

05-270

Marki

409)       

Ewa

05-270

Marki

410)    

Anna

05-270

Marki

411)    

Zofia

05-270

Marki

412)    

Elżbieta

05-270

Marki

413)    

Stanisława

05-270

Marki

414)    

Barbara

05-270

Marki

415)    

Emilia

98-332

Rząśnia

416)    

Grażyna

98-330

Pajęczno

417)    

Stanisława

34-521

Ząb Jarosze

418)    

Dorota

34-400

Nowy Targ

419)    

Barbara

34-400

Nowy Targ

420)    

Siostra Ewa

34-500

Zakopane

421)    

Marianna

15-523

Grabówka

422)    

Jadwiga

44-285

Pogrzebień

423)    

Maria

83-130

Pelplin

424)    

Ludwika

39-100

Ropczyce

425)    

Maria

39-100

Ropczyce

426)    

Teresa

44-268

Jastrzębie Zdrój

427)    

Barbara

15-669

Białystok

428)    

Zofia

26-420

Zdżary

429)    

Helena

34-521

Ząb

430)    

Maria

34-521

Ząb

431)    

Maria

37-740

37-740

432)    

Ludwik

37-740

37-740

433)    

Anna

05-311

Dębie Wielkie

434)    

Anna

34-500

Zakopane

435)    

Zofia

34-500

Zakopane

436)    

Halina

82-300

Elbląg

37)    

Siostra

 

Kraków

438)    

Siostra

 

Kraków

439)    

Siostra

 

Kraków

440)    

Siostra

 

Kraków

441)    

Siostra

 

Kraków

442)    

Siostra

 

Kraków

443)    

Siostra

 

Kraków

444)    

Siostra

 

Kraków

445)    

Siostra

 

Kraków

446)    

Siostra

 

Kraków

447)    

Siostra

 

Kraków

448)    

Siostra

 

Kraków

449)    

Siostra

 

Kraków

450)    

Siostra

 

Kraków

451)    

Siostra

 

Kraków

452)    

Siostra

 

Kraków

453)    

Siostra

 

Kraków

454)    

Siostra

 

Kraków

455)    

Siostra

 

Kraków

456)    

Siostra

 

Kraków

457)    

Siostra

 

Kraków

458)    

Siostra

 

Kraków

459)    

Siostra

 

Kraków

460)    

Siostra

 

Kraków

461)    

Siostra

 

Kraków

462)    

Siostra

 

Kraków

463)    

Siostra

 

Kraków

464)    

Siostra

 

Kraków

465)    

Siostra

 

Kraków

466)    

Siostra

 

Kraków

467)    

Siostra

 

Kraków

468)    

Siostra

 

Kraków

469)    

Siostra

 

Kraków

470)    

Siostra

 

Kraków

471)    

Siostra

 

Kraków

472)    

Siostra

 

Kraków

473)    

Siostra

 

Kraków

474)    

Siostra

 

Kraków

475)    

Siostra

 

Kraków

476)    

Siostra

 

Kraków

477)    

Siostra

 

Kraków

478)    

Siostra

 

Kraków

479)    

Siostra

 

Kraków

480)    

Siostra

 

Kraków

481)    

Siostra

 

Kraków

482)    

Siostra

 

Kraków

483)    

Siostra

 

Kraków

484)    

Siostra

 

Kraków

485)    

Siostra

 

Kraków

486)    

Siostra

 

Kraków

487)    

Siostra

 

Kraków

488)    

Siostra

 

Kraków

489)    

Siostra

 

Kraków

490)    

Siostra

 

Kraków

491)    

Siostra

 

Kraków

492)    

Siostra

 

Kraków

493)    

Siostra

 

Kraków

494)    

Siostra

 

Kraków

495)    

Siostra

 

Kraków

496)    

Siostra

 

Kraków

497)    

Tadeusz

64-100

Leszno

498)    

Dorota

64-100

Leszno

499)    

Maria

64-100

Leszno

500)                 

Halina

64-100

Leszno

 

501)       

Krystyna

64-100

Leszno

502)       

Barbara

64-100

Leszno

503)       

Janina

64-100

Leszno

504)       

Alicja

64-100

Leszno

505)       

Danuta

64-100

Leszno

506)       

Maria

64-100

Leszno

507)       

Henryk

64-100

Leszno

508)       

Grażyna

64-100

Leszno

509)       

Ludwika

64-100

Leszno

510)    

Ela

64-100

Leszno

511)    

Gienia

64-100

Leszno

512)    

Zygmunt

64-010

Krzywiń

513)    

Irena

97-225

Ujazd

514)    

Ewa

97-225

Ujazd

515)    

Piotr

97-225

Ujazd

516)    

Małgorzata

97-225

Ujazd

517)    

Katarzyna

33-132

Niedomice

518)    

Zofia

31-443

Kraków

519)    

Maria

31-443

Kraków

520)    

Zofia

32-090

Słomniki

521)    

Dorota

32-090

Miłocice

522)    

Andrzej

32-095

Biskupice

523)    

Regina

32-095

Iwanowice

524)    

Irena

32-095

Celiny

525)    

Anna

32-095

Celiny

526)    

Iwona

32-095

Sieciechowice

527)    

Irena

32-090

Słomniki

528)    

Zofia

32-095

Celiny

529)    

Maria

32-095

Sieciechowice

530)    

Janina

32-095

Poskwitów

531)    

Józefa

32-095

Iwanowice

532)    

Zofia

32-095

Biskupice

533)    

Janina

32-090

Zagaje Smrokowskie

534)    

Teresa

32-010

Goszcza

535)    

Bogusława

32-090

Polanowice

536)    

Helena

32-095

Biskupice

537)    

Anna

32-095

Krasieniec

538)    

Karolina

32-095

Krasieniec

539)    

Ewa

32-090

Kępa

540)    

Janina

32-095

Krasieniec

541)    

Maria

32-090

Kępa

542)    

Maria

32-090

Kępa

543)    

Bożena

32-090

Słomniki

544)    

Anna Maria

32-090

Słomniki

545)    

Romualda

32-090

Prandocin Wysiołek

546)    

Danuta

34-500

Zakopane

547)    

Krystyna

34-500

Zakopane

548)    

Janusz

37-740

Stara Bircza

549)    

Dorota

32-090

Januszowice

550)    

Daniela

62-081

Przeźmierowo

551)    

Małgorzata

32-090

Kacice

552)    

Ania

15-370

Białystok

553)    

Teresa

31-467

Kraków

554)    

Grażyna

30-014

Kraków

555)    

Elżbieta

01-737

Warszawa

556)    

Krystyna

57-220

Ziębice

557)    

Małgorzata

05-270

Marki

558)    

Tomasz

05-120

Legionowo

559)    

Igor

08-130

Kotuń

560)    

Teresa

08-443

Dziecinów

561)    

Aleksandra

05-270

Marki

562)    

Alicja

05-270

Marki

563)    

Teresa

05-270

Marki

564)    

Bogusława

05-270

Marki

565)    

Basia

05-270

Marki

566)    

Basia

05-270

Marki

567)    

Marcin

05-270

Marki

568)    

Małgorzata

05-270

Marki

569)    

Wiesław

05-270

Marki

570)    

Urszula

05-270

Marki

571)    

Krystyna

05-270

Marki

572)    

Bożena

05-270

Marki

573)    

Danuta

05-270

Marki

574)    

Teresa

05-270

Marki

575)    

Mieczysław

05-270

Marki

576)    

Gabriela

05-270

Marki

577)    

Zofia

05-270

Marki

578)    

Czesława

05-270

Marki

579)    

Jadwiga

05-270

Marki

580)    

Helena

05-270

Marki

581)    

Marek

05-270

Marki

582)    

Wojciech

05-270

Marki

583)    

Bogusława

05-220

Zielonka

584)    

Stanisław

07-130

Łochów

585)    

Daniela

07-130

Łochów

586)    

Barbara

07-130

Łochów

587)    

Maria

14-120

Dąbrówna

588)    

Hanna

03-922

Warszawa

589)    

Danuta

07-202

Wyszków

590)    

Agnieszka

05-270

Marki

591)    

Hanna

05-270

Marki

592)    

Teresa

05-270

Marki

593)    

Stanisława

05-270

Marki

594)    

Michał

05-270

Marki

595)    

Małgorzata

05-230

Kobyłka

596)    

Joanna

05-270

Marki

597)    

Grażyna

05-270

Marki

598)    

Teresa

05-270

Marki

599)    

Leokadia

05-270

Marki

600)                 

Gertruda

05-270

Marki

 

601)       

Maria

03-203

Warszawa

602)       

Mirosława

05-120

Legionowo

603)       

Wanda

05-270

Marki

604)       

Edward

38-400

Sanok

605)       

Urszula

38-400

Sanok

606)       

Jolanta

38-400

Sanok

607)       

Małgorzata

38-400

Sanok

608)       

Zofia

38-400

Sanok

609)       

Iwona

38-400

Sanok

610)    

Urszula

38-400

Sanok

611)    

Andrzej

38-400

Sanok

612)    

Anna

38-400

Sanok

613)    

Leopolda

38-400

Sanok

614)    

Maria

38-400

Sanok

615)    

Zygmunt

38-400

Sanok

616)    

Katarzyna

38-400

Sanok

617)    

Krzysztof

38-400

Sanok

618)    

Anna

38-400

Sanok

619)    

Wspólnota Odnowy w Duchu Św.

38-400

Sanok

620)    

Henryka

95-082

Dobroń

621)    

Władysława

95-200

Pabianice

622)    

Danuta

95-200

Pabianice

623)    

Teresa

44-268

Jastrzębie Zdrój

624)    

Jadwiga

54-152

Wrocław

625)    

Alicja

02-764

Warszawa

626)    

Elżbieta

02-904

Warszawa

627)    

Halina

42-200

Częstochowa

628)    

Danuta

37-740

Bircza

629)    

Krystyna

54-150

Wrocław

630)    

Anna

66-220

Łagów

631)    

s. Lojola

99-210

Uniejów

632)    

Maria

34-620

Jodłownik

633)    

Żywy Różaniec diec. Drohiczyńskiej

16500 osób

17-312

Drohiczyn

17132)         

Eugenia

22-200

Włodawa

17133)         

Alicja

22-200

Włodawa

17134)         

Marianna

22-200

Włodawa

17135)         

Janina

22-200

Włodawa

17136)         

Andrzej

22-200

Włodawa

17137)         

Jadwiga

22-200

Włodawa

17138)         

Katarzyna

22-200

Włodawa

17139)         

Stanisława

22-200

Włodawa

17140)         

Marianna

22-200

Włodawa

17141)         

Janina

22-200

Włodawa

17142)         

Agnieszka

22-200

Włodawa

17143)         

Alina

22-200

Włodawa

17144)         

Janina

22-200

Włodawa

17145)         

Janina

22-200

Włodawa

17146)         

Krystyna

22-200

Włodawa

17147)         

Maria

22-200

Włodawa

17148)         

Franciszkański Zakon Świeckich

43-430

Skoczów

17149)         

Czesława

43-430

Skoczów

17150)         

Józef

43-430

Skoczów

17151)         

Bronisław

43-430

Skoczów

17152)         

Agata

43-430

Skoczów

17153)         

Elżbieta

43-430

Skoczów

17154)         

Teresa

43-430

Skoczów

17155)         

Barbara

43-430

Skoczów

17156)         

Mirosław

43-430

Skoczów

17157)         

Dominik

43-430

Skoczów

17158)         

Irena

43-430

Skoczów

17159)         

Halina

43-430

Skoczów

17160)         

Ryszard

43-430

Skoczów

17161)         

Piotr

43-430

Skoczów

17162)         

Ewa

43-430

Skoczów

17163)         

Wilhelm

43-430

Skoczów

17164)         

Mirosława

80-169

Gdańsk

17165)         

Marianna

42-208

Częstochowa

17166)         

Mirosława

34-322

Rychwałd

17167)         

Ewa

34-500

Zakopane

17168)         

Lucyna

34-500

Zakopane

17169)         

Marcin

34-500

Zakopane

17170)         

Józefa

34-500

Zakopane

17171)         

Daniel

34-500

Zakopane

17172)         

Paulina

34-500

Zakopane

17173)         

Marcin

34-500

Zakopane

17174)         

Klemens

34-500

Zakopane

17175)         

Jakub

34-500

Zakopane

17176)         

Daria

99-340

Krośniewice

17177)         

Maria

47-440

Górki Śląskie

17178)         

Joanna

01-493

Warszawa

17179)         

Marta

01-493

Warszawa

17180)         

Mikołaj

01-493

Warszawa

17181)         

Michał

01-493

Warszawa

17182)         

Agnieszka

37-740

Bircza

17183)         

Anna

37-740

Stara Bircza

17184)         

Irena

37-740

Stara Bircza

17185)         

Danuta

61-683

Poznań

17186)         

Bernadetta

34-500

Zakopane

17187)         

Ania

35-314

Rzeszów

17188)         

s. Ancilla

08-110

Siedlce

17189)         

Marianna

03-456

Warszawa

17190)         

Elżbieta

01-032

Warszawa

17191)         

Andrzej

42-700

Lubliniec

17192)         

Agata

6411 JD

Heerlen Holandia

17193)         

Halina

28-512

Morawiany

17194)         

Aleksandra

42-700

Lubliniec

17195)         

Janina

60-101

Poznań

17196)         

Maria

85-021

Bydgoszcz

17197)         

Halina

85-021

Bydgoszcz

17198)         

Łucja

77-400

Radawnica

17199)         

Urszula

77-400

Radawnica

17200)         

S. Ceza

43-300

Bielsko-Biała

 

 

17201)         

Danuta

14-202

Iława

17202)         

Danuta

08-110

Siedlce

17203)         

Nadzieja

16-010

Wasilków

17204)         

Małgorzata

21-002

Jastków

17205)         

Wojciech

 

Kraków

17206)         

Barbara

 

Jędrzejów

17207)         

Łukasz

 

Jędrzejów

17208)         

Małgorzata

36-200

Stara Wieś

17209)         

Paweł

36-200

Stara Wieś

17210)         

Maria

34-600

Mordarka

17211)         

Aleksander

34-600

Mordarka

17212)         

Barbara

34-600

Mordarka

17213)         

Józef

34-600

Mordarka

17214)         

Barbara

42-160

Zajączki Pierwsze

17215)         

Bogusław

42-160

Zajączki Pierwsze

17216)         

Józef

34-500

Zakopane

17217)         

Lidia

34-220

Maków Podhalański

17218)         

Rafał

34-220

Maków Podhalański

17219)         

Natalia

85-862

Bydgoszcz

17220)         

Ewelina

85-862

Bydgoszcz

17221)         

Adrian

85-862

Bydgoszcz

17222)         

Anna

85-862

Bydgoszcz

17223)         

Jadwiga

33-101

Tarnów

17224)         

Sebastian

33-101

Tarnów

17244)         

Koło Żywego Różańca Paraf. Garnizonowa

08-110

Siedlce

17264)         

Wspólnota Bractwa Różańcowego Paraf. Garnizonowa

08-110

Siedlce

17265)         

Mieczysław

08-110

Siedlce

17266)         

Barbara

08-110

Siedlce

17267)         

Teresa

08-110

Siedlce

17268)         

Regina

08-110

Siedlce

17269)         

Ewa

08-110

Siedlce

17270)         

Maria

08-110

Siedlce

17271)         

Halina

08-110

Siedlce

17272)         

Stanisław

08-110

Siedlce

17273)         

Krystyna

08-110

Siedlce

17274)         

Zofia

08-110

Siedlce

17275)         

Elżbieta

08-110

Siedlce

17276)         

Barbara

08-110

Siedlce

17277)         

Emilia

08-110

Siedlce

17278)         

Maria

08-110

Siedlce

17279)         

Aniela

08-110

Siedlce

17280)         

Bogusia

08-110

Siedlce

17281)         

Biedruna

08-110

Siedlce

17282)         

Bogusława

08-110

Iganie Nowe

17283)         

Krystyna

08-110

Wołyńce

17284)         

Maria

08-110

Siedlce

17285)         

Ewa

08-110

Siedlce

17286)         

Halina

08-110

Siedlce

17287)         

Jadwiga

08-110

Paduchy

17288)         

Halina

08-110

Siedlce

17289)         

Stanisława

08-110

Siedlce

17290)         

Krystyna

08-110

Siedlce

17291)         

Barbara

08-110

Siedlce

17292)         

Zofia

08-110

Siedlce

17293)         

Teresa

08-110

Siedlce

17294)         

Mirosława

08-110

Siedlce

17295)         

Barbara

08-110

Siedlce

17296)         

Elżbieta

08-110

Siedlce

17297)         

Zofia

08-110

Siedlce

17298)         

Stanisława

08-110

Siedlce

17299)         

Józefa

08-110

Siedlce

17300)         

Alina

08-110

Siedlce

 

17301)        

Danuta

05-126

Stanisławów Pierwszy

17302)         

Ewa

05-270

Marki

17303)         

Anna

05-270

Marki

17304)         

Aniela

05-270

Marki

17305)         

Jadwiga

05-270

Marki

17306)         

Marzena

05-270

Marki

17307)         

Paweł

05-270

Marki

17308)         

Lilla

05-270

Marki

17309)         

Agata

05-270

Marki

17310)         

Wiesława

05-270

Marki

17311)         

Bożena

05-270

Marki

17312)         

Elżbieta

05-270

Marki

17313)         

Jadwiga

05-270

Marki

17314)         

Elżbieta

05-270

Marki

17315)         

Anna

05-270

Marki

17316)         

Jacek

05-270

Marki

17317)         

Ewa

05-270

Marki

17318)         

Krystyna

05-270

Marki

17319)         

Stefania

05-100

Nowy Dwór Maz.

17320)         

Mirka

05-270

Marki

172321)         

Paulina

05-100

Nowy Dwór Maz.

17322)         

Alina

05-270

Marki

17323)

Janina

32-300

Olkusz

17324)

ks. Czesław

03-802

Warszawa

17325)

Elżbieta

32-300

Olkusz

17326)

Danuta

 

Warszawa

17327)

ks. Tadeusz

63-421

Janków Przygodzki

17328)

Genowefa

77-430

Krajenka

17329)

Maria

34-500

Zakopane

17330)

Janina

30-014

Kraków

17331)

Kazimierz

39-200

Dębica

17332)

Wiesława

39-200

Dębica

17333)

Krystyna

30-033

Kraków

17334)

 Iwona  15-756 Białystok

17335)

Jolanta 15-756 Białystok

 

17336)         

Maria

34-700

Rabka-Zdrój

17337)         

Maria

32-305

Olkusz

17338)         

Anna

97-330

Sulejów

17339)         

S. Maria

32-084

Mników

17340)         

S. Amata

 

Boliwia

17341)         

Jadwiga

40-875

Katowice

17342)         

Elżbieta

31-143

Kraków

17343)         

Lidia

31-143

Kraków

17344)         

Agnieszka

31-143

Kraków

17345)         

Zdzisława

30-074

Kraków

17346)         

Anna

31-858

Kraków

17347)         

Alicja

31-413

Kraków

17348)         

Danuta

31-037

Kraków

17349)         

Krystyna

32-002

Węgrzce

17350)         

Stanisława

31-413

Kraków

17351)         

Zofia

31-216

Kraków

17352)         

Teresa

31-413

Kraków

17353)         

Zofia

31-413

Kraków

17354)

Marlena

64-300

Bukowiec

17355)

Aneta

64-300

Bukowiec

17356)

Jolanta

20-128

Lublin

17357)

Elżbieta

32-095

Iwanowice

17358)

Renata

34-500

Zakopane

17359)

Andrzej

34-500

Zakopane

17360)

 Krystyna 20-541 Lublin

17361)

August 71-004 Szczecin

17362)

Anna 97-330 Sulejów

17363

ks. Marian Glasgow Szkocja

17643

14 Róż Żywego Różańca Glasgow Szkocja

17644)         

Krystyna

93-219

Łódź

17645)         

Małgorzata

30-856

Kraków

17646)         

Monika

30-864

Kraków

17647)         

Irena

03-984

Warszawa

17648)         

Janina

39-450

Baranów Sandomierski

17649)         

Irena

71-612

Szczecin

17650)         

Zofia

37-523

Radawa

17651)         

Teresa

60-161

Poznań

17652)         

Dorota

15-757

Białystok

17653)         

Robert

15-757

Białystok

17654)         

Maria

05-090

Raszyn

17655)         

Alfreda

05-090

Raszyn

17656)         

Elżbieta

71-487

Szczecin

17657)         

Danuta

56-200

Góra

17658)         

Wanda

56-200

Góra

17659)         

Małgorzata

33-100

Tarnów

17660)         

Magdalena

38-422

Krościenko Wyżne

17661)         

Irena

01-946

Warszawa

17662)         

Anna

01-946

Warszawa

17663)         

Czesława

29-145

Secemin

17664)         

Alfreda

71-814

Szczecin

17665)         

Bożena

16-010

Wasilków

17666)         

Anna

16-010

Wasilków

17667)         

Maria

16-010

Wasilków

17668)         

Dorota

16-010

Wasilków

17669)         

Katarzyna

18-400

Łomża

17670)         

Halina

18-400

Łomża

17671)         

Danuta

18-400

Łomża

17672)         

Henryk

18-400

Łomża

17673)         

Jadwiga

18-400

Łomża

17674)         

Agnieszka

18-400

Łomża

17675)         

Marzena

18-400

Łomża

17676)         

Ewa

18-400

Łomża

17677)         

Maria

18-400

Łomża

17678)         

Teresa

18-400

Łomża

17679)

Męski Legion Maryi

44-335

Jastrzębie Zdrój

17680)

Danuta

32-300

Olkusz

17681)

Marianna 32-300 Olkusz

17682)

Gertruda 02-759 Warszawa

17683)

Ewa 02-109 Warszawa

 

17684)

Łucja

42-700

Rusinowice

17685)

Zofia

32-300

Olkusz

17686)

Elżbieta

71-046

Szczecin

17687)

Krystyna

71-265

Szczecin

17688)

Wiesława

71-043

Szczecin

17689)

Genowefa

71-046

Szczecin

17690)

Teresa

71-051

Szczecin

17691)

Halina

04-649

Warszawa

17692)

Elżbieta

33-170

Karwodrza

17693)

Krzysztof

33-170

Karwodrza

17694)

Jerzy

05-140

Serock

17695)

Zofia

33-170

Tuchów

17696)

Wiesława

80-169

Gdańsk

17697)

ks. Piotr

20-400

Lublin

17698)

ks. Andrzej

23-275

Księżomierz

17699)

5 Róż Żywego Różańca

23-275

Księżomierz

 

17799)         

Maria

03-550

Warszawa

17800)         

Zofia

03-543

Warszawa

17801)         

Anna

01-357

Warszawa

17802)         

Zuzanna

03-553

Warszawa

17803)         

Elżbieta

03-550

Warszawa

17804)         

Jadwiga

03-543

Warszawa

17805)         

Lucyna

03-562

Warszawa

17806)         

Wiesława

03-536

Warszawa

17807)         

Barbara

03-553

Warszawa

17808)         

Barbara

03-510

Warszawa

17809)         

Katarzyna

03-562

Warszawa

17810)         

Teresa

03-5278

Warszawa

17811)         

Maria

03-528

Warszawa

17812)         

Jadwiga

03-543

Warszawa

17813)         

Zofia

03-554

Warszawa

17814)         

Krystyna

03-554

Warszawa

17815)         

Jadwiga

03-528

Warszawa

17816)         

Teresa

03-571

Warszawa

17817)         

Marta

03-516

Warszawa

17818)         

Zofia

03-528

Warszawa

17819)         

Teresa

03-128

Warszawa

17820)         

Mirosława

03-528

Warszawa

17821)         

Teresa

03-170

Warszawa

17822)         

Władysława

03-528

Warszawa

17823)         

Andrzej

03-528

Warszawa

17824)         

Anna

03-507

Warszawa

17825)         

Jan

03-562

Warszawa

17826)         

Maria

03-562

Warszawa

17827)         

Ewa

05-220

Zielonka

17828)         

Elżbieta

05-803

Pruszków

17829)         

Urszula

61-293

Poznań

17830)         

Danuta

32-300

Olkusz

17831)         

Janina

37 - 112

Rogóżno

17832)         

Lucyna

56- 200

Góra

17833)         

Grzegorz

06-430

Sońsk

17834)         

Kasia

30-071

Kraków

17835)         

Teresa

43-470

Istebna

17836)         

Paweł

34-300

Żywiec

17837)         

Jadwiga

00-355

Warszawa

17838)         

Agnieszka

09-522

Dobrzyków

17839)         

Marek

88-220

Krotoszyn

17840)         

Marcjanna

88-220

Krotoszyn

17841)         

Elżbieta

840-60

Salerno Roccagloriosa - Włochy

17842)         

Jolanta

3317LS

Dordrecht – Holandia

17843)         

Agnieszka

90-330

Łódź

17844)         

Maria

56-200

Góra

17845)         

s. Wincenta Karmelitanka Dzieciątka Jezus

34 -500

Zakopane

17846)         

Monika

70-780

Szczecin

17847)         

Małgorzata

05-200

Wołomin

17848)         

Gertruda

86-300

Grudziądz

17849)         

Anna

58-530

Kowary

17850)         

Ewa

58-530

Kowary

17851)         

Zofia

34-650

Tymbark

17852)         

Karolina

37-450

Stalowa Wola

17853)         

Ewa

56-200

Góra

17854)         

Elżbieta

87-100

Toruń

17855)         

Jan

44-335

Jastrzębie Zdrój

17856)         

Alojzy

44-335

Jastrzębie Zdrój

17857)         

Kazimierz

44-335

Jastrzębie Zdrój

17858)         

Ireneusz

44-335

Jastrzębie Zdrój

17859)         

Marek

44-335

Jastrzębie Zdrój

17860)         

Ryszard

44-335

Jastrzębie Zdrój

17861)         

Daniel

44-335

Jastrzębie Zdrój

17862)         

Henryk

44-335

Jastrzębie Zdrój

17863)         

Edward

44-335

Jastrzębie Zdrój

17864)         

Zdzisław

44-335

Jastrzębie Zdrój

17865)         

Teresa

15-763

Białystok

17866)         

Bronisława

86-300

Grudziądz

17867)         

Agata

70-789

Szczecin

17868)         

Janusz

60-757

Poznań

17869)         

Anna

29-100

Włoszczowa

17870)         

Mateusz

29-100

Włoszczowa

17871)         

Stanisław

34-425

Sierockie

17872)         

Jolanta

26-600

Radom

17873)         

Anna

26-600

Radom

17874)         

Arkadiusz

26-600

Radom

17875)         

Andrzej

26-600

Radom

17876)         

ks. Leszek

21-560

Miedzyrzec Podlaski

17877)         

Teresa

21-571

Dołha

17878)         

Stanisława

21-570

Drelów

17879)         

Barbara

21-570

Drelów

17880)         

Anna

21-570

Drelów

17881)         

Krystyna

21-560

Miedzyrzec Podlaski

17882)         

Teresa

21-560

Miedzyrzec Podlaski

17883)         

Teresa

21-571

Dołha

17884)         

Legion Maryi

Parafia bł. Honorata Koźmińskiego

21-500

Biała Podlaska

17885)         

Alina

21-500

Biała Podlaska

17886)         

Janina

21-500

Biała Podlaska

17887)         

Krystyna

21-500

Biała Podlaska

17888)         

Łucja

21-500

Biała Podlaska

17889)         

Teresa

21-500

Biała Podlaska

17890)         

Małgorzata

21-500

Rakowiska

17891)         

Kazimiera

21-500

Biała Podlaska

17892)         

Krystyna

21-500

Biała Podlaska

17893)         

Halina

21-500

Biała Podlaska

17894)         

Rycerstwo Niepokalanej

Parafia św. M. M. Kolbego

32-600

Oświęcim

17895)         

ks. Mariusz

32-600

Oświęcim

17896)         

ks. Zbigniew

32-600

Oświęcim

17897)         

Jadwiga

32-600

Oświęcim

17898)         

Zygmunt

32-600

Oświęcim

17899)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17900)         

Renata

32-600

Oświęcim

17901)         

Monika

32-600

Oświęcim

17902)         

Ryszard

32-600

Oświęcim

17903)         

Aniela

32-600

Oświęcim

17904)         

Janina

32-600

Oświęcim

17905)         

Maria

32-600

Oświęcim

17906)         

Robert

32-600

Oświęcim

17907)         

Magdalena

32-600

Oświęcim

17908)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17909)         

Alicja

32-600

Oświęcim

17910)         

Jadwiga

32-600

Oświęcim

17911)         

Genowefa

32-600

Oświęcim

17912)         

Helena

32-600

Oświęcim

17913)         

Józef

32-600

Oświęcim

17914)         

Stanisława

32-600

Oświęcim

17915)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17916)         

Janina

32-600

Oświęcim

17917)         

Stanisław

32-600

Oświęcim

17918)         

Stefania

32-600

Oświęcim

17919)         

Janina

32-600

Oświęcim

17920)         

Kornelia

32-600

Oświęcim

17921)         

Stefania

32-600

Oświęcim

17922)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17923)         

Irena

32-600

Oświęcim

17924)         

Barbara

32-600

Oświęcim

17925)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17926)         

Zofia

32-600

Oświęcim

17927)         

Józefa

32-600

Oświęcim

17928)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17929)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17930)         

Anna

32-600

Oświęcim

17931)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17932)         

Józefa

32-600

Oświęcim

17933)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17934)         

Alicja

32-600

Oświęcim

17935)         

Urszula

32-600

Oświęcim

17936)         

Zofia

32-600

Oświęcim

17937)         

Leokadia

32-600

Oświęcim

17938)         

Elżbieta

32-600

Oświęcim

17939)         

Czesława

32-600

Oświęcim

17940)         

Władysława

32-600

Oświęcim

17941)         

Anna

32-600

Oświęcim

17942)         

Stefania

32-600

Oświęcim

17943)         

Janina

32-600

Oświęcim

17944)         

Genowefa

32-600

Oświęcim

17945)         

Aleksandra

32-600

Oświęcim

17946)         

Halina

32-600

Oświęcim

17947)         

Stanisława

32-600

Oświęcim

17948)         

Lidia

32-600

Oświęcim

17949)         

Wiesław

32-600

Oświęcim

17950)         

Wiesława

32-600

Oświęcim

17951)         

Jan

32-600

Oświęcim

17952)         

Urszula

32-600

Oświęcim

17953)         

Anna

32-600

Oświęcim

17954)         

Józefa

32-600

Oświęcim

17955)         

Wanda

32-600

Oświęcim

17956)         

Kazimierz

32-600

Oświęcim

17957)         

Bronisława

32-600

Oświęcim

17958)         

Krystyna

32-600

Oświęcim

17959)         

Teresa

32-600

Oświęcim

17960)         

Kornelia

32-600

Oświęcim

17961)         

Teresa

32-600

Oświęcim

17962)         

Stanisław

32-600

Oświęcim

17963)         

Maria

32-600

Oświęcim

17964)         

Irena

32-600

Oświęcim

17965)         

Anna

32-600

Oświęcim

17966)         

Ludwika

32-600

Oświęcim

17967)         

Jan

32-600

Oświęcim

17968)         

Helena

32-600

Oświęcim

17969)         

Zofia

32-600

Oświęcim

17970)         

Irena

32-600

Oświęcim

17971)         

Jan

32-600

Oświęcim

17972)         

Agnieszka

32-600

Oświęcim

17973)         

Beata

32-600

Oświęcim

17974)         

Seweryn

32-600

Oświęcim

17975)         

Piotr

32-600

Oświęcim

17976)         

Jolanta

32-600

Oświęcim

17977)         

Artur

32-600

Oświęcim

17978)         

Karol

32-600

Oświęcim

17979)         

Wojciech

32-600

Oświęcim

17980)         

Teresa

32-600

Oświęcim

17981)         

Grupa modlitewna Niepokalanego Serca Maryi

EH1 3JD

Edynburg-Szkocja

17982)         

Członkowie Towarzystwa Seniorów św. Anny

34-511

Kościelisko

17983)         

Anna

34-511

Kościelisko

17984)         

Antonina

34-511

Kościelisko

17985)         

Janina

34-511

Kościelisko

17986)         

Krystyna

34-511

Kościelisko

17987)         

Stanisława

34-511

Kościelisko

17988)         

Marianna

34-511

Kościelisko

17989)         

Zofia

34-511

Kościelisko

17990)         

Genowefa

34-511

Kościelisko

17991)         

Maria

34-511

Kościelisko

17992)         

Janina

34-511

Kościelisko

17993)         

Maria

34-511

Kościelisko

17994)         

Małgorzata

34-511

Kościelisko

17995)         

Maria

34-511

Kościelisko

17996)         

Ewa

34-511

Kościelisko

17997)         

Wacław

34-511

Kościelisko

17998)         

Wanda

34-511

Kościelisko

17999)         

 Alina

 61-371

 Poznań

18000)         

 Genowefa

 61-371

 Poznań

  

18001.                

Maria

61-249

Poznań

18002.                

Alicja

61-249

Poznań

18003.                

Regina

61-361

Poznań

18004.                

Maria

61-249

Poznań

18005.                

Krystyna Maria

61-362

Poznań

18006.                

Beata

61-366

Poznań

18007.                

Bożena

61-357

Poznań

18008.                

Maria

61-357

Poznań

18009.                

Aurela

61-364

Poznań

18010.                

Czesława

61-367

Poznań

18011.                

Monika

61-357

Poznań

18012.                

Arleta

61-369

Poznań

18013.                

Robert

61-333

Poznań

18014.                

Ewa

61-249

Poznań

18015.                

Halina

61-298

Poznań

18016.                

Maria

61-249

Poznań

18017.                

Julia

61-255

Poznań

18018.                

Parafia M. B. Jasnogórskiej i Sanktuarium Św. Jana Pawła II

90018

Los Angeles – USA

18019.                

Ewa

70-789

Szczecin

18020.                

Krystyna

42-200

Częstochowa

18021.                

Zofia

34-500

Zakopane

18022.                

Łukasz

33-100

Tarnów

18023.                

Halina

33-112

Tarnowiec

18024.                

Celina

15-644

Białystok

18025.                

Alina

15-794

Białystok

18026.                

Magdalena

16-205

Nowy Dwór

18027.                

Andrzej

34-521

Ząb

18028.                

Ludwina

34-500

Zakopane

18029.                

Zofia

34-400

Nowy Targ

18030.                

Zbigniew

34-400

Nowy Targ

18031.                

Janina

34-424

Skrzypne

18032.                

Zofia

34-424

Skrzypne

18033.                

Anna

60634

USA

18034.                

Jan

60634

USA

18035.                

Danuta

62-200

Gniezno

18036.                

Gertruda

62-200

Gniezno

18037.                

Katarzyna

64832

Niemcy

18038.                

Maciej

64832

Niemcy

18039.                

Robert

64832

Niemcy

18040.                

Janek

34-500

Zakopane

18041.                

Maria

34-470

Podczerwone

18042.                

Anna

34-470

Podczerwone

18043.                

Roman

34-440

Kluszkowce

18044.                

Helena

34-440

Kluszkowce

18045.                

Agnieszka

34-500

Zakopane

18046.                

Danuta

34-531

Małe Ciche

18047.                

Jadwiga

14-200

Iława

18048.                

s. Klara

63-500

Ostrzeszów

18049.                

s. Milena

63-500

Ostrzeszów

18050.                

Janina

21-040

Świdnik

18051.                

Krystyna

21-040

Świdnik

18052.                

Anna

21-040

Świdnik

18053.                

Mirosława

21-040

Świdnik

18054.                

Edyta

21-040

Świdnik

18055.                

Danuta

01-581

Warszawa

18056.                

Tomasz

01-581

Warszawa

18057.                

Zenona

01-779

Warszawa

18058.                

Irena

01-779

Warszawa

18059.                

Dariusz

01-779

Warszawa

18060.                

Halina

01-581

Warszawa

18061.                

Anna

01-851

Warszawa

18062.                

Stefania

01-780

Warszawa

18063.                

Anna

01-786

Warszawa

18064.                

Marianna

01-756

Warszawa

18065.                

Anna

01-786

Warszawa

18066.                

Maria

01-786

Warszawa

18067.                

Halina

01-581

Warszawa

18068.                

Barbara

01-771

Warszawa

18069.                

Anna

01-595

Warszawa

18070.                

Jadwiga

01-779

Warszawa

18071.                

Teresa

01-770

Warszawa

18072.                

Jadwiga

01-756

Warszawa

18073.                

Grażyna

01-756

Warszawa

18074.                

Bożenna

01-771

Warszawa

18075.                

Zofia

01-786

Warszawa

18076.                

ks. Krystian

01-784

Warszawa

18077.                

Renata

00-001

Warszawa

18078.                

Franciszek

00-001

Warszawa

18079.                

Rozalia

00-001

Warszawa

18080.                

Danuta

08-110

Siedlce

18081.                

Mieczysław

08-110

Siedlce

18082.                

Józef

34-500

Zakopane

18083.                

Barbara

41-219

Sosnowiec

18084.                

Maria

30-818

Kraków

18085.                

Teresa

43-430

Skoczów

18086.                

Anna

43-430

Skoczów

18087.                

Elżbieta

43-430

Skoczów

18088.                

Kazimierz

43-430

Skoczów

18089.                

Krystyna

43-430

Skoczów

18090.                

Maria

43-430

Skoczów

18091.                

Helena

43-430

Skoczów

18092.                

Anna /mama/

43-430

Skoczów

18093.                

Anna /córka/

43-430

Skoczów

18094.                

Anna /wnuczka/

43-430

Skoczów

18095.                

Stefania

43-430

Skoczów

18096.                

Marianna

43-430

Skoczów

18097.                

Franciszek

43-430

Skoczów

18098.                

Aniela

43-430

Skoczów

18099.                

Marysia

43-430

Skoczów

18100.                

Elżbieta

43-430

Skoczów

 

18101.              

Irena

43-430

Skoczów

18102.              

Barbara

43-430

Skoczów

18103.              

Teresa

43-430

Skoczów

18104.              

Jadwiga

43-430

Skoczów

18105.              

Danuta

43-430

Skoczów

18106.              

Leszek

43-430

Skoczów

18107.              

Anna

43-430

Skoczów

18108.              

Agnieszka

21-426

Wola Mysłowska

18109.              

Danuta

21-426

Wola Mysłowska

18110.              

Maria

68-120

Konin Żagański

18111.              

Jolanta

63-620

Laski

18112.              

Agnieszka

12-220

Karwica

18113.              

Agnieszka

15-771

Białystok

18114.              

Ewa

16-150

Suchowola

18115.              

Magdalena

15-224

Białystok

18116.              

Maciej

15-066

Białystok

18117.              

Weronika

S72 7FN

Grimethorpe - Wielka Brytania

18118.              

ks. Robert

15-869

Białystok

18119.              

Monika

15-756

Białystok

18120.              

Piotr

15-561

Białystok

18121.              

Patrycja

15-066

Białystok

18122.              

Elżbieta Maria

15-814

Białystok

18123.              

Anna

15-312

Białystok

18124.              

Irena

15-707

Białystok

18125.              

Rafał

15-135

Białystok

18126.              

Aneta

15-683

Białystok

18127.              

Jan Józef

15-207

Białystok

18128.              

Elżbieta

15-007

Białystok

18129.              

Bogusława

15-337

Białystok

18130.              

Barbara

17-200

Hajnówka

18131.              

Karolina

19-206

Rajgród

18132.              

Adam

15-662

Białystok

18133.              

Ewa

15-707

Białystok

18134.              

Danuta

15-743

Białystok

18135.              

Anna

15-701

Białystok

18136.              

Radek

15-763

Białystok

18137.              

Elżbieta

15-662

Białystok

18138.              

Daniel

16-070

Choroszcz

18139.              

Joanna

15-763

Białystok

18140.              

Patrycja

15-082

Białystok

18141.              

Beata

15-111

Białystok

18142.              

Wioletta

15-445

Białystok

18143.              

Karolina

19-120

Knyszyn

18144.              

Janina

15-722

Białystok

18145.              

Danuta

15-027

Białystok

18146.              

Elżbieta

15-572

Białystok

18147.              

Halina

16-010

Wasilków

18148.              

Ewa

15-668

Białystok

18149.              

Marek

15-668

Białystok

18150.              

Halina

15-7O6

Białystok

18151.              

Barbara

15-701

Białystok

18152.              

Dariusz

15-707

Białystok

18153.              

Krystyna

15-743

Białystok

18154.              

Małgorzata

15-666

Białystok

18155.              

Aleksandra

18-106

Juraszki - Turośń Kościelna

18156.              

Alicja

15-111

Białystok

18157.              

Katarzyna

15-336

Białystok

18158.              

Ewa

19-120

Knyszyn

18159.              

Elżbieta

15-756

Białystok

18160.              

Stanisław

15-756

Białystok

18161.              

Małgorzata

15 -756

Białystok

18162.              

Piotr

19-400

Olecko

18163.              

Alicja

15536

Białystok

18164.              

Grażyna

15-666

Białystok

18165.              

Agnieszka

TW3 1XW

Londyn – Wielka Brytania

18166.              

Justyna

W3 8ED

Londyn – Wielka Brytania

18167.              

Teresa

Tw3 2JN

London – Wielka Brytania

18168.              

Barbara

15-881

Białystok

18169.              

Małgorzata

15 -135

Białystok

18170.              

Kinga

Se9 2sb

Londyn – Wielka Brytania

18171.              

Rafał

15-054

Białystok

18172.              

Elżbieta

15-361

Białystok

18173.              

Wiesława

15-706

Białystok

18174.              

Michał

15-327

Białystok

18175.              

Antoni

15-869

Białystok

18176.              

Angela

15-878

Białystok

18177.              

Wojtuś

15-879

Białystok

18178.              

ADAM

15-750

Białystok

18179.              

Aniela

15-161

Białystok

18180.              

EWA

15-740

Białystok

18181.              

Andrzej

15-740

Białystok

18182.              

Anna

15-709

Białystok

18183.              

DANUTA

15-743

Białystok

18184.              

Daniel

15-642

Białystok

18185.              

Sara

11-700

Mrągowo

18186.              

TOMEK

15706

Białystok

18187.              

Ewa

15-748

Białystok

18188.              

Tereska oraz Magdalena

TW4 5QF

Londyn – Wielka Brytania

18189.              

Dorota

J7N 1Z9

Mirabel, Quebec - Kanada

18190.              

Bożena

18-400

Łomża

18191.              

Kacper

15-354

Białystok

18192.              

Joanna

15-868

Białystok

18193.              

Małgorzata

98-200

Sieradz

18194.              

Agata

15-687

Białystok

18195.              

Paweł

11-230

Bisztynek

18196.              

Noemi Karolina

82100

Benevento - Włochy

18197.              

Urszula

15-338

Białystok

18198.              

Agnieszka

15-054

Białystok

18199.              

Przemysław

15-352

Białystok

18200.              

Grażyna

15-345

Białystok

18201.              

Beata

15-345

Białystok

18202.              

Wojtek

15-345

Białystok

18203.              

Magdalena

16-205

Nowy Dwór

18204.              

Luiza

21-040

Świdnik

18205.              

Anna

15-171

Białystok

18206.              

Joanna

15-751

Białystok

18207.              

Anna

15-338

Białystok

18208.              

Dorota

15-684

Białystok

18209.              

Małgorzata

15-349

Białystok

18210.              

Paulina

15-666

Białystok

18211.              

Maria

98-200

Sieradz

18212.              

Wiesław

15-756

Białystok

18213.              

Tomasz

16-100

Sokółka

18214.              

Joanna

16-010

Wasilków

18215.              

Wanda

15=756

Białystok

18216.              

Agnieszka

16-070

Choroszcz

18217.              

Anna

15-689

Białystok

18218.              

Iza

15-870

Białystok

18219.              

Marlena

15-198

Białystok

18220.              

Barbara

15-864

Białystok

18221.              

Beata

46-100

Namysłów

18222.              

Andrzej

62-300

Września

18223.              

Andrzej

62-300

Września

18224.              

Halina

15-337

Białystok

18225.              

Jolanta

09-411

Biała

18226.              

Celina

15-644

Białystok

18227.              

Helena

15-207

Białystok

18228.              

Jolanta

05-250

Radzymin

18229.              

Elżbieta

15-440

Białystok

18230.              

Katarzyna

15-227

Białystok

18231.              

Krzysztof

15-101

Białystok

18232.              

Mariola

14-140

Miłomłyn

18233.              

Halina

62-100

Wągrowiec

18234.              

Zenon

64-100

Leszno

18235.              

Teresa

15-057

Białystok

18236.              

Alicja

15-156

Białystok

18237.              

Bernadeta

88-400

Żnin

18238.              

Małgorzata

05-080

Laski

18239.              

Alicja

15-167

Białystok

18240.              

Katarzyna

15-337

Białystok

18241.              

Regina

21-560

Międzyrzec Podlaski

18242.              

Jadwiga

15-820

Białystok

18243.              

Barbara

15-757

Białystok

18244.              

Jolanta

87-300

Brodnica

18245.              

Katarzyna

15-337

Białystok

18246.              

Irena

68-100

Żagań

18247.              

Michał

97-400

Bełchatów

18248.              

Bolesław

34-432

Łopuszna

18249.              

Barbara

15-657

Białystok

18250.              

Helena

15-665

Białystok

18251.              

Halina

15-869

Białystok

18252.              

Anna

68-100

Żagań

18253.              

Marzena

34-500

Zakopane

18254.              

Katarzyna

34-532

Czarna Góra

18255.              

Mateusz

34-532

Czarna Góra

18256.              

Dorota

35-324

Rzeszów

18257.              

Małgorzata

15-101

Białystok

18258.              

Magdalena

18-100

Uhowo

18259.              

Beata

40-748

Katowice

18260.              

Ewa

26-200

Końskie

18261.              

Józef

42-200

Częstochowa

18262.              

Barbara

34-521

Bustryk

18263.              

Krystyna

15-751

Białystok

18264.              

Małgorzata

34-521

Ząb

18265.              

Helena

11-430

Korsze

18266.              

Małgorzata

15-771

Białystok

18267.              

Bogusia

15-687

Białystok

18268.              

Janina

EH7  4 BT

Edinburgh - Szkocja

18269.              

ZENOBIA

31-315

Kraków

18270.              

Marta

34-500

Zakopane

18271.              

Krystyna

54 - 150

Wrocław

18272.              

Monika

32-731

Żegocina

18273.              

Christof

49808

Lingen - Niemcy

18274.              

Beata

15-102

Białystok

18275.              

Elżbieta

15-743

Białystok

18276.              

Marzena

91301

Los Angeles - USA

18277.              

Tomasz

88-420

Lubcz

18278.              

Dorota

88-420

Lubcz

18279.              

Mats

88-420

Lubcz

18280.              

Ks. Tomasz

88-420

Lubcz

18281.              

Beata

37-300

Leżajsk

18282.              

Agnieszka

20-045

Lublin

18283.              

Bożena

34-521

Ząb

18284.              

Agnieszka

41-907

Bytom

18285.              

Jolanta

28-100

Busko Zdrój

18286.              

Teresa

44-268

Jastrzębie-Zdrój

18287.              

Ks. Michał Twarużek

60139

Glendale Heights USA

18288.              

Bogusław

62-200

Gniezno

18289.              

Maria

62-200

Gniezno

18290.              

Aneta

CV34 5EU

Warwick - Anglia

18291.              

Dariusz

CV34 5EU

Warwick - Anglia

18292.              

Julia

CV6 5EE

Coventry,- Anglia

18293.              

Henryk

37-740

Bircza

18294.              

Barbara

37-740

Bircza

18295.              

Krystyna

34- 500

Zakopane

18296.              

Ania

02-698

Warszawa

18297.              

Ks. Aleksander

26-340

Drzewica

18298.              

Tadeusz

92-402

Łódź

18299.              

Barbara

32-700

Bochnia

18300.              

Kazimierz

32-700

Bochnia

18301.              

Michał

05-850

Ożarów Mazowiecki

18302.              

Wiesława

93-202

Łódź

18303.              

Elżbieta

93-249

Łódź

18304.              

Witold

08-400

Miętne

18305.              

Darek

62-200

Gniezno

18306.              

Anna

62-200

Gniezno

18307.              

Dorota

92-414

Łódź

18308.              

Marlena

62-200

Gniezno

18309.              

Urszula

62-200

Gniezno

18310.              

Kazimiera

15-204

Białystok

18311.              

Monika

05-805

Otrębusy

18312.              

Urszula

15-102

Białystok

18313.              

Jolanta

21-107

Wola Sernicka

18314.              

Maria

76-200

Bierkowo

18315.              

Beata

33-340

Stary Sącz

18316.              

Justyna

43-330

Hecznarowice

18317.              

Iwona

27-530

Ożarów

18318.              

Ewelina

05-200

Wołomin

18319.              

Barbara

41-219

Sosnowiec

18320.              

Marcin

34-400

Nowy Targ

18321.              

Janina

32-090

Słomniki

18322.              

Paweł

83-400

Kościerzyna

18323.              

Katarzyna

97-400

Bełchatów

18324.              

Ewa

09-500

Gostynin

18325.              

Monika

32-300

Olkusz

18326.              

Ewa

09-500

Gostynin

18327.              

Ewa

32-090

Słomniki

18328.              

Jolanta

1220

Wiedeń

18329.              

Marlena

64-603

Ludomy

18330.              

Marzena

64-600

Oborniki

18331.              

Anna

B2Y 3W7

Dartmouth, Nova Scotia - Canada

18332.              

Halina

18-400

Łomża

18333.              

s. Marcjanna

63-500

Ostrzeszów

18334.              

s. Gaudia

63-500

Ostrzeszów

18335.              

Andrzej Berowiec

LL139GY

Wrexham – Wielka Brytania

18336.              

Sebastian

46-300

Wachowice

18337.              

Małgorzata

34-511

Kościelisko

18338.              

Małgorzata

15-171

Białystok

18339.              

Stanisław

34-480

Orawka

18340.              

Beata

01-581

Warszawa

18341.              

Lidia

62-200

Gniezno

18342.              

Tadeusz

01-864

Warszawa

18343.              

Justyna

60-185

Skórzewo

18344.              

Anna

02-784

Warszawa

18345.              

Grażyna

05-870

Błonie

18346.              

Helena

34-500

Zakopane

18347.              

Stanisław

34-500

Zakopane

18348.              

Krystyna

B4A3Y7

Halifax – Wilka Brytania

18349.              

Mariusz

80-680

Gdańsk

18350.              

Anna

37-550

Radymno

18351.              

Anna

09-400

Płock

18352.              

Marcin

00-872

Warszawa

18353.              

Mateusz

96-325

Kuklówka Radziejowicka

18354.              

Joanna

45- 641

Opole

18355.              

Bogusława

15-337

Białystok

18356.              

Barbara

15-345

Białystok

18357.              

Stanisława

34-500

Zakopane

18358.              

Joanna

83-300

Kartuzy

18359.              

Grażyna

80-297

Banino

18360.              

s. Anna Maria

63 - 500

Ostrzeszów

18361.              

Natalia

18-100

Uhowo

18362.              

Dorota

16-001

Kleosin

18363.              

Agnieszka

03-687

Warszawa

18364.              

Małgorzata

50436

Wrocław

18365.              

Agnieszka

32-090

Słomniki

18366.              

Ks. Mirosław

40-415

Katowice

18367.              

Wojciech

62-200

Gniezno

18368.              

Helena

96-515

Teresin

18369.              

Emilia

63-600

Kępno Mały Buczek

18370.              

Wiesława

21-040

Świdnik

18371.              

Małgorzata

34-511

Kościelisko

18372.              

Tadeusz

71534

Szczecin

18373.              

Tadeusz

74-202

Bielice

18374.              

Adam

07-130

Łochów

18375.              

Henryk

32-300

Olkusz

18376.              

Józef

82-300

Elbląg

18377.              

Agnieszka

72-015

Police

18378.              

Grażyna

30-014

Kraków

18379.              

Anna

55-050

Sobótka

18380.              

Maria

59-220

Legnica

18381.              

Beata

08-130

Kotuń

18382.              

Halina

L7L4N4

Burlington - Canada

18383.              

Andrzej

32-200

Miechów

18384.              

s. Teresa

26-420

Nowe Miasto nad Pilicą

18385.              

Barbara

15-337

Białystok

18386.              

Teresa

85-796

Bydgoszcz

18387.              

Teresa

99-200

Poddębice

18388.              

Anna

32-500

Chrzanów

18389.              

Lucyna

34-400

Nowy Targ

18390.              

Wiesława

15-644

Białystok

18391.              

Paweł

26-004

Bieliny

18392.              

Agnieszka

05-510

Konstancin-Jeziorna

18393.              

Ewa

15-345

Białystok

18394.              

Anna

15-345

Białystok

18395.              

Beata

433-44

Partille - Szwecja

18396.              

Monika

38-247

Ołpiny

18397.              

Grażyna Anna

16-400

Suwałki

18398.              

Katarzyna

61-575

Poznań

18399.              

Małgorzata

24-100

Puławy

18400.              

Józefa

31-152

Kraków

18401.              

Aneta

04-045

Warszawa

18402.              

Wanda M

95627

Esparto, California - USA

18403.              

Katarzyna

15-669

Białystok

18404.              

Barbara

15-674

Białystok

18405.              

Marzena

28-100

Busko Zdrój

18406.              

Justyna

16-070

Złotoria

18407.              

Maria

31-425

Kraków

18408.              

Witek

07-415

Olszewo Borki

18409.              

Katarzyna

03-287

Warszawa

18410.              

Karina

Eh5 1df

Edynburg

18411.              

Anna

EH22 5DB

Mayfield - Szkocja

18412.              

Sylwia

EH8 8HJ

Edynburg - Szkocja

18413.              

Iwona

50 -329

Wrocław

18414.              

Sebastian

Eh546sj

Livingston

18415.              

Danuta

35-303

Rzeszów

18416.              

Olga

Eh5 1nz

Edynburg - Szkocja

18417.              

Weronika Plotka

83-300

Kartuzy

18418.              

Milena

EH5 1FH

Edynburg - Szkocja

18419.              

Anna

EH17 7DF

EDINBURGH

18420.              

Wanda

59-220

Legnica

18421.              

Małgorzata

EH5 2QD

Edynburg - Szkocja

18422.              

Grażyna

15-481

Białystok

18423.              

Agnieszka

42-208

Częstochowa

18424.              

Izabela

02-798

Warszawa

18425.              

Dariusz

00-001

Warszawa

18426.              

Teresa

91-358

Łódź

18427.              

Danuta

59-220

Legnica

18428.              

Blanka

03-287

Warszawa

18429.              

Jolanta

21-107

Serniki

18430.              

Robert

99-100

Łęczyca

18431.              

Jarek

08-101

Siedlce

18432.              

Anna

95-015

Głowno

18433.              

Elżbieta

77-430

Krajenka

18434.              

Hania

65-562

Zielona Góra

18435.              

Katarzyna

43-100

Tychy

18436.              

Bogusław

15-662

Białystok

18437.              

Małgorzata

32-089

Wielka Wieś

18438.              

Małgorzata

08-110

Siedlce

18439.              

Krystyna

08-110

Siedlce

18440.              

Rafał

41-106

Siemianowice Śląskie

18441.              

Celina

34-620

Jodłownik

18442.              

Barbara

15-757

Białystok

18443.              

Irena

34-500

Zakopane

18444.              

Katarzyna

21-400

łuków

18445.              

Aleksandra

62-002

Suchy Las

18446.              

Elżbieta

08-110

Siedlce

18447.              

Adam

33-100

Tarnów

18448.              

MARIA

8110

Siedlce

18449.              

Dorota

34-721

Raba Wyżna

18450.              

Irena

42207

Częstochowa

18451.              

Wanda

08-110

Siedlce

18452.              

Krzysztof

SP3 6EW

Hindon - Wielka Brytania

18453.              

Agnieszka

EH7 5TE

Edynburg - Szkocja

18454.              

Małgorzata

92-446

Łódź

18455.              

Mateusz

62-004

Poznań

18456.              

Jarosław

54-210

Wrocław

18457.              

Anna

34-500

Zakopane

18458.              

Anna

08-110

Siedlce

18459.              

Marianna

08-101

Siedlce

18460.              

Elżbieta

85-862

Bydgoszcz

18461.              

Anna

85-862

Bydgoszcz

18462.              

Robert

39-322

Rzemień

18463.              

Dorota

92210

Saint-Cloud

 - Francja

18464.              

Halina

62-028

Koziegłowy

18465.              

Mariusz

Włodarczyk

Bielsko-Biała

18466.              

Malgorzata

92-446

Łódź

18467.              

Mariusz Bochenek

dn4 5bn

Doncaster – Wilka Brytania

18468.              

Natalia

213711

Wiazzie, Białoruś

18469.              

Ewa

08-110

Siedlce

18470.              

Bogumiła

08-110

Siedlce

18471.              

Danuta

61-655

Poznań

18472.              

Józef

42-207

Częstochowa

18473.              

Elżbieta

08-110

Siedlce

18474.              

Aleksandra

43-300

Bielsko Biała

18475.              

Irena

59-220

Legnica

18476.              

Agnieszka

32-090

Smroków

18477.              

Małgorzata

59-216

Kunice

18478.              

Jerzy

43-382

Bielsko-Biała

18479.              

Henia

09-400

Płock

18480.              

Ewa

42-700

Lubliniec

18481.              

AGNIESZKA

42-217

Częstochowa

18482.              

Maria

62-561

Slesin

18483.              

Agnieszka

41-100

Siemianowice Śląskie

18484.              

Jacek

05-500

Piaseczno

18485.              

Małgorzata

64-920

Piła

18486.              

Iwona

39-460

Nowa Dęba

18487.              

Alicja

23-400

Biłgoraj

18488.              

Mariusz

19-111

Krypno Kościelne

18489.              

Leon

43-400

Cieszyn

18490.              

Agata

58640

Iserlohn - Niemcy

18491.              

Alina

41-103

Siemianowice Śląskie

18492.              

Jarek

41-103

Siemianowice Śląskie

18493.              

Maciej

58-5333

Mysłakowice

18494.              

Agnieszka

85-220

Bydgoszcz

18495.              

Wojciech

15-101

Białystok

18496.              

Barbara

33-340

Stary Sącz

18497.              

Wiesława

33-340

Stary Sącz

18498.              

Paulina

23-114

Jabłonna - Majątek

18499.              

Anna

33-340

Stary Sącz

18500.              

Magdalena

33-340

Stary Sącz

18501.              

Agnieszka

33-340

Stary Sącz

18502.              

Irena

76-200

Słupsk

18503.              

Henryka

05-220

Zielonka

18504.              

Maciej

65-552

Zielona Góra

18505.              

Piotr

18-400

Łomża

18506.              

Monika

22-145

Dubienka

18507.              

Grażyna

21-500

Biała Podlaska

18508.              

Iwona

52-225

Wrocław

18509.              

Danuta

11-400

Kętrzyn

18510.              

Felicyta

63-800

Gostyń

18511.              

AGATA

34-600

Limanowa

18512.              

Radosław

55-200

Oława

18513.              

Irena

03-257

Warszawa

18514.              

Renata

85-795

Bydgoszcz

18515.              

Alicja

14-202

Iława

18516.              

Violetta

88-420

Rogowo

18517.              

Aleksandra

41-100

Siemianowice Śląskie

18518.              

Bożena

30252

Halmstad

18519.              

Maria

302 20

Halmstad - Szwecja

18520.              

Aleksandra

78-630

Człopa

18521.              

Maria

S 35250

VÄXJÖ - Szwecja

18522.              

Małgorzata

63 .-800

Gostyń

18523.              

Hanna

62-064

Plewiska

18524.              

Barbara

20-301

Lublin

18525.              

August

71-004

Szczecin

18526.              

Klemens

38-534

Załuż

18527.              

Jadwiga

39-310

Radomyśl Wielki

18528.              

Grzegorz

92-432

Łódź

18529.              

Jarosław

18-300

Zambrów

18530.              

Maria

62-800

Kalisz

18531.              

Bożena

34-125

Sułkowice

18532.              

Joanna

76-200

Słupsk

18533.              

Halina

63-112

Szołdry

18534.              

Henryk

71-794

Szczecin

18535.              

Pola

76-200

Słupsk

18536.              

Ks. Krzysztof Kóska

32-420

Jaroszówka - Parafia MB Fatimskiej

18537.              

Danuta

23-400 Biłgoraj

Dąbrowica

18538.              

Beata

46-250

Wołczyn

18539.              

Krzysztof

09-400

Płock

18540.              

Kasia

60-432

Poznań

18541.              

Ewa

04-476

Warszawa

18542.              

Anna

67-112

Siedlisko

18543.              

Maria

67-112

Siedlisko

18544.              

Grazyna

2118

Johannesburg - Afryka Południowa

18545.              

Leszek

2118

Johannesburg - Afryka Południowa

18546.              

Maria

36-213

Jabłonicy Polska

18547.              

Barbara Pogorzelska

03-388

Warszawa

18548.              

Małgorzata

85-340

Bydgoszcz

18549.              

Barbara

89 -600 Chojnice

Chojnice Polska

18550.              

Anna

62-200

Gniezno

18551.              

Barbara

26-300

Opoczno

18552.              

Stanisława

05-502

Bobrowiec

18553.              

Ireneusz

49-300

Brzeg

18554.              

Barbara

64-510

Wronki

18555.              

Alina

21-136

Kunów

18556.              

Lucyna

39-200

Dębica

18557.              

Wanda

BS94BW

Bristol – Wilka Brytania

18558.              

Sławek

80-807

Gdańsk

18559.              

Maria

30-818

Kraków

18560.              

Beata

62-800

Kalisz

18561.              

Lucyna

39-200

Dębica

18562.              

Barbara

43-100

Tychy

18563.              

Beata

41-103

Siemianowice Śląskie

18564.              

Agnieszka

LN6 7RQ

Lincoln – Wilka Brytania

18565.              

Konrad

08-130

Kotuń

18566.              

Jadwiga

32-830

Wojnicz

18567.              

Zofia

43-438

Brenna

18568.              

Alina

39-230

Brzostek

18569.              

Mariola

32-000

Olkusz

18570.              

Bogumiła

78-400

Szczecinek

18571.              

Zygmunt Józef

59-300

Lubin

18572.              

Małgorzata

51-180

Krzyżanowice

18573.              

Teresa

04-072

Warszawa

18574.              

Anna

33-100

Tarnów

18575.              

Teodozja

32-300

Olkusz

18576.              

Elżbieta

40 - 131

Katowice

18577.              

Joanna

40 - 131

Katowice

18578.              

Marianna

32-300

Olkusz

18579.              

Jolanta

81-424

Gdynia

18580.              

Sylwester

61-680

Poznań

18581.              

Ewa

01-461

Warszawa

18582.              

Agnieszka

29-100

Kurzelów

18583.              

Jadwiga

42-216

Częstochowa

18584.              

Maria

02-796

Warszawa

18585.              

Anna  Stróżewska

96 - 200

Rawa  Mazowiecka

18586.              

Adam

84-300

Lębork

18587.              

Teresa

64-410

Sieraków

18588.              

Małgorzata

02-796

Warszawa

18589.              

Danuta

88-320

Jeziorki

18590.              

Danuta

88-320

Jeziorki

18591.              

Jolanta

43-100

Tychy

18592.              

Krzysztof

38-303

Dominikowice

18593.              

Lucyna

08-110

Siedlce

18594.              

Halina

08-110

Siedlce

18595.              

Anna

43-470

Istebna

18596.              

Anna

02-796

Warszawa

18597.              

Henryka

43-603

Jaworzno

18598.              

Teresa

21-400

Łuków

18599.              

Sławomir

80-375

Gdańsk

18600.              

Dagmara

43-226

Częstochowa

18601.              

Agnieszka

91-496

Łódź

18602.              

Mariusz

20-560

Lublin

18603.              

Jolanta

59-630

Mirsk

18604.              

Teresa

14 - 500

Braniewo

18605.              

Bernadetta

39-200

Dębica

18606.              

Dorota

05-092

Łomianki

18607.              

Helena

71-037

Szczecin

18608.              

Wioleta

39-200

Dębica

18609.              

Agnieszka

39-200

Dębica

18610.              

Dorota

62-069

Dąbrówka

18611.              

Małgosia

61-249

Poznań

18612.              

Irena

64-320

Buk

18613.              

Jacek

43-600

Jaworzno

18614.              

Marcin

15-370

Białystok

18615.              

Waldemar

15-370

Białystok

18616.              

Bernadeta

21-570

Dołha

18617.              

Ewa

39-200

Dębica

18618.              

Urszula

39-200

Dębica

18619.              

Cecylia

62-064

Plewiska

18620.              

Stanisław

62-064

Plewiska

18621.              

Magdalena

62-064

Plewiska

18622.              

Wiesława

21-500

Biała Podlaska

18623.              

Dominik

EH484BZ

Bathgate – Wielka Brytania

18624.              

Krzysztof

02-797

Warszawa

18625.              

Daniel

78-500

Rydzewo k. Drawska Pom.

18626.              

Mirosław

43-100

Tychy

18627.              

Katarzyna

6310

Beaulieu sur Mer - Francja

18628.              

Agnieszka

08-110

Siedlce

18629.              

Janina

08-110

Siedlce

18630.              

Leokadia

39-200

Dębica

18631.              

Jola

02-793

Warszawa

18632.              

Ewa

61-249

Poznań

18633.              

Maria

39-200

Dębica

18634.              

Jerzy

39-200

Dębica

18635.              

Elżbieta

63-200

Cielcza

18636.              

Elżbieta

31-809

Kraków

18637.              

Elżbieta

39-200

Dębica

18638.              

Maria i Józef

39-200

Dębica

18639.              

Agnieszka

11-500

Giżycko

18640.              

Kinga

41-800

Zabrze

18641.              

Agnieszka

01-100

Warszawa

18642.              

Iwona

87-100

Toruń

18643.              

Krystyna

01-913

Warszawa

18644.              

Małgosia

M3H2J5

Toronto - Kanada

18645.              

Alina

02-793

Warszawa

18646.              

Łukasz

63-700

Krotoszyn

18647.              

Lidia

98-277

Szczesie

18648.              

Paweł

18-400

Łomża

18649.              

Małgorzata

39-200

Dębica

18650.              

Marek

50-539

Wrocław

18651.              

Paweł

53-138

Wrocław

18652.              

Lilla

53-138

Wrocław

18653.              

Andrzej

50-134

Wrocław

18654.              

Czesława

46-250

Wołczyn

18655.              

Gabriela

01-248

Kraków

18656.              

Stanisława

71-032

Szczecin

18657.              

Bożena

71-043

Szczecin

18658.              

Gienia

43-100

Tychy

18659.              

Izabella

70-003

Szczecin

18660.              

Anna

86-050

Solec Kujawski

18661.              

Hanna

87-100

TORUŃ

18662.              

Jacek

60491

Homer Glen, IL - USA

18663.              

br. Leszek OFM

98-300

Wieluń

18664.              

Irena

43-178

Ornontowice

18665.              

Robert

56-400

Oleśnica

18666.              

Ania

05-420

Józefów

18667.              

Piotr

20-605

Lublin

18668.              

Jan Vianney

40-760

Katowice

18669.              

Lucyna

49-330

Łosiów

18670.              

Marija

88000

Uzhgorod, Ukraine

18671.              

Grażyna

71-133

Szczecin

18672.              

Barbara

63-900

Rawicz

18673.              

Maria

63-900

Rawicz

18674.              

Łukasz

31-704

Kraków

18675.              

Sebastian

09-410

Płock

18676.              

Krystyna

49-300

Brzeg

18677.              

Jakub

08-500

Ryki

18678.              

s. Domicilla

09-400

Płock

18679.              

Bogumiła

03-285

Warszawa

18680.              

Elżbieta

19-200

Grajewo

18681.              

Maria

39-200

Dębica

18682.              

Regina

62-030

Luboń

18683.              

Ks. Marcin

07-410

Ostrołęka

18684.              

Krystyna

20-542

Lublin

18685.              

Bernardeta

32-300

Olkusz

18686.              

Genowefa

32-300

Olkusz

18687.              

Józef

32-300

Olkusz

18688.              

Siostry Adoratorki

34-511

Kościelisko

18689.              

Elżbieta

62-200

Gniezno

18690.              

Anna

43-609

Jaworzno

18691.              

Elżbieta

33-114

Rzuchowa

18692.              

Bożena

64-510

Wronki

18693.              

Wilhelma

33-100

Tarnów

18694.              

Anna

34-511

Kościelisko

18695.              

Mirosław

63-130

Chrząstowo

18696.              

Anna

20-052

Lublin

18697.              

Szymon

34-371

Soblówka

18698.              

Iwona

03-982

Warszawa

18699.              

Joanna

88-400

Żnin

18700.              

Maria

7405

Kinnelon, NJ - USA

18701.              

Gabriela

05-822

Milanówek

18702.              

Marek Dariusz

43-300

Bielsko-Biała

18703.              

Janina

13-100

Nidzica

18704.              

Halina

46-200

Kluczbork

18705.              

Jadwiga

43-100

Tychy

18706.              

Jolanta

15-743

Białystok

18707.              

Stanisława

32-540

Trzebinia

18708.              

Natalia

80-402

Gdańsk

18709.              

Małgorzata

03-408

Warszawa

18710.              

Barbara

27-600

Sandomierz

18711.              

Joanna

34-511

Kościelisko

18712.              

Kasia

00-519

Warszawa

18713.              

Andrzej

59-970

Zawidów

18714.              

Lucyna

41-219

Sosnowiec

18715.              

Anna

37-560

Pruchnik

18716.              

Dorota

69168

Wiesloch - Niemcy

18717.              

Barbara

58-585

Piechowice

18718.              

Jacek

93-279

Łódź

18719.              

Elżbieta

80-402

Gdańsk

18720.              

Andrzej

23-305

Otrocz

18721.              

Krystyna

60367

Norrkoping - Szwecja

18722.              

Mieczysława

87-100

Toruń

18723.              

Zdzisław

37-403

Pysznica

18724.              

Jan

04-939

Warszawa

18725.              

Daniel

80-402

Gdańsk

18726.              

Julianna

9402

Płock

18727.              

Marek Dariusz

43-300

Bielsko-Biała

18728.              

Dariusz

42-600

Tarnowskie Góry

18729.              

Isabella

22529

Hamburg - Niemcy

18730.              

Mieczysława

28-330

Wodzisław

18731.              

Eugenia

41-710

Ruda śląska

18732.              

Elżbieta

03-318

Warszawa

18733.              

Renata

96-100

Skierniewice

18734.              

Aniela

66-016

Zielona Góra

18735.              

Anna

80-112

Gdańsk

18736.              

Andrzej

32-650

Kety

18737.              

Justyna

87-800

Włocławek

18738.              

Teresa

80-809

Gdańsk

18739.              

Danuta

87-100

Toruń

18740.              

Stanisław

34-443

Sromowce Niżne

18741.              

Justyna

20-135

Lublin

18742.              

Wiesława

20-135

Lublin

18743.              

Jola

43-190

Mikołów

18744.              

Ewelina

71-030

Szczecin

18745.              

Barbara

o4-709

Warszawa

18746.              

Anna

02-495

Warszawa

18747.              

Aleksandra

82-300

Elbląg

18748.              

Marek

62-800

Kalisz

18749.              

Ewa

33-100

Tarnów

18750.              

Krystyna

61-647

Poznań

18751.              

Sabina

42-310

Żarki

18752.              

Jerzy

35-201

Rzeszów

18753.              

Piotr

36-062

Zaczernie

18754.              

Barbara

59-900

Zgorzelec

18755.              

Bożena

20-337

Lublin

18756.              

Jolanta

94-054

Łódź

18757.              

Tomasz

05-850

Ożarów Mazowiecki

18758.              

Jolanta

04-789

Warszawa

18759.              

Waldemar

37-700

Przemyśl

18760.              

Stanisława

56300

Milicz

18761.              

Dorota

68-200

Żary

18762.              

Katarzyna

05-082

Koczargi Nowe

18763.              

Agnieszka

88-400

Żnin

18764.              

Marek

57-550

Stronie Śląskie

18765.              

Cecylia

72-100

Goleniów

18766.              

Wacław

20-337

Lublin

18767.              

Anna

26-300

Opoczno

18768.              

Jerzy

30-658

Kraków

18769.              

Teresa

33-100

Tarnów

18770.              

ks. Władysław

80-283

Gdańsk

18771.              

Teresa

85-435

Bydgoszcz

18772.              

Małgorzata

62-100

Wągrowiec

18773.              

Jan

39100

Bolzano - Włochy

18774.              

Henryka

35-506

Rzeszów

18775.              

Bożena

97-505

Blok Dobryszyce

18776.              

Kazimiera

43-391

Mazańcowice

18777.              

Andrzej

08-331

Kurowice

18778.              

Danuta

56-400

Oleśnica

18779.              

Marek

39-300

Mielec

18780.              

Zdzisław

44-194

Knurów

18781.              

s. Danuta

03-111

Warszawa

18782.              

Marek

07-207

Nowy Lubiel

18783.              

Grażyna

72-200

Nowogard

18784.              

Paweł

53-440

Wrocław

18785.              

Halina

84-300

Lębork

18786.              

Jolanta

22-230

Wola-Uhruska

18787.              

Zofia

72-600

Świnoujście

18788.              

Marek

21-040

Świdnik

18789.              

Barbara

64-810

Zelgniewo

18790.              

Jarosław

26-600

Radom

18791.              

Elżbieta

39-300

Mielec

18792.              

Paulina

42530

Dąbrowa Górnicza

18793.              

Alicja

66-200

Świebodzin

18794.              

Iwona

92-431

Łódź

18795.              

Danuta

30014

Kraków

18796.              

Marek

82-310

Bogaczewo

18797.              

Brygida

43-186

Orzesze

18798.              

Maria

60004

Arlington Hts - USA

18799.              

Jolanta

7062

Plainfield NJ  USA

18800.              

Maria

34-300

Żywiec

 

18801.                

Małgorzata

33-100

Tarnów

18802.                

Robert

73-110

Stargard

18803.                

Edward

37-700

Przemyśl

18804.                

Monika

19-200

Grajewo

18805.                

Elżbieta

02-793

Warszawa

18806.                

Jadwiga

81-767

Sopot

18807.                

Grażyna

26-640

Skaryszew

18808.                

Józef

50-338

Wrocław

18809.                

Maria

90027

Los Angeles - USA

18810.                

Ilonka

87-100

Toruń

18811.                

Dariusz

87-100

Toruń

18812.                

Agnieszka

87-100

Toruń

18813.                

Sebastian

37-450

Stalowa Wola

18814.                

Małgorzata

43-211

Piasek

18815.                

Jerzy

55200

Oława

18816.                

Bożena

43-211

Piasek

18817.                

Renata

60437

Frankfurt

18818.                

Maria

60-687

Poznań

18819.                

Janusz

63073

Offenbach - Niemcy

18820.                

Aleksandra

63067

Offenbach - Niemcy

18821.                

Alina

22-400

Zamość

18822.                

Maria

31-532

Kraków

18823.                

Maria

04-642

Warszawa

18824.                

Mirosław

96-513

Kornelin

18825.                

Katarzyna

02-643

Warszawa

18826.                

Zofia

37-523

Radawa

18827.                

Żaneta

80-033

Gdańsk-Orunia

18828.                

Maria Małgorzata

62-080

Tarnowo Podgórne

18829.                

Józef

62-080

Tarnowo Podgórne

18830.                

Agnieszka

34-240

Jordanów

18831.                

Basia

55200

Oława

18832.                

Marek

15-674

Białystok

18833.                

Stanisław

68-200

Żary

18834.                

Elżbieta

71-502

Szczecin

18835.                

Danuta

02-793

Warszawa

18836.                

s. Franciszka

72 - 605

Świnoujście

18837.                

Leszek

81-601

Gdynia - Chwarzno

18838.                

Lucyna

33-342

Barcice

18839.                

Maria

33-342

Barcice

18840.                

Elżbieta

87-100

Toruń

18841.                

Lucyna

32-14

Dąbrowa

18842.                

Dorota

59-800

Lubań

18843.                

Alina

09-400

Płock

18844.                

Monika

33-100

Tarnów

18845.                

Andrzej

91213

Łódź

18846.                

Teresa

02-202

Warszawa

18847.                

Teresa

55-200

Oława

18848.                

Piotr

63-130

Mchy

18849.                

Agnieszka

63-130

Książ Wielkopolski

18850.                

Ks. Stanisław

63-130

Mchy

18851.                

Zofia

58-530

Kowary

18852.                

Aneta

70-896

Szczecin

18853.                

Monika

21-505

Janów Podlaski

18854.                

Anita

39-200

Dębica

18855.                

Bernadeta

36-020

Hermanowa

18856.                

Artur

39-200

Dębica

18857.                

Artur

41-200

sosnowiec

18858.                

Krystyna

39-200

Dębica

18859.                

Anna

70-435

Szczecin

18860.                

Renata

65-381

Zielona Góra

18861.                

Łukasz

11-042

Giedajty

18862.                

Franciszek

81  - 404

Gdynia

18863.                

Barbara

81-415

Gdynia

18864.                

Olga

42320

Ogorzelnik

18865.                

Bogumiła

42-320

Niegowa

18866.                

Romana

21040

Świdnik

18867.                

Halina

21040

Świdnik

18868.                

Bożena

28803

Alcala de Henares - Hiszpania

18869.                

Marek

05-430

Stara Wieś

18870.                

Beata

49-300

Brzeg

18871.                

Małgorzata

38-300

Gorlice

18872.                

Adam

39-200

Dębica

18873.                

Daniela

83 - 230

Smętowo Graniczne

18874.                

Przemysław

05-400

Otwock

18875.                

Grzegorz

42-713

Kochcice

18876.                

Kinga

39-220

Pilzno

18877.                

Krystyna

78-600

Wałcz

18878.                

Teresa

78-600

Wałcz

18879.                

Władysława

78-600

Wałcz

18880.                

Genia

78-600

Wałcz

18881.                

Regina

78-600

Wałcz

18882.                

Ewa

78-600

Wałcz

18883.                

Karolina

PA237UJ

TOWARD - Szkocja

18884.                

Wiktoria

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18885.                

Roxana

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18886.                

Faustyna

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18887.                

Jakub

PA23 7UJ

TOWARD - Szkocja

18888.                

Beata

40-424

Katowice

18889.                

Lucyna

32-300

Olkusz

18890.                

ks. Zbigniew

09-472

Miszewko Strzałkowskie

18891.                

Piotr

38-460 Jedlicze

Jaszczew 318

18892.                

Hanna

BT808HR

Cookstown – Irlandia Północna

18893.                

Ewa

02-759

Warszawa

18894.                

Róża

02-758

Warszawa

18895.                

Halina

02-934

Warszawa

18896.                

Krystyna

02-758

Warszawa

18897.                

Barbara

02-763

Warszawa

18898.                

Izabela

02-758

Warszawa

18899.                

Marianna

02-759

Warszawa

18900.                

Zofia

02-759

Warszawa

       

18901.

Halina

80-809

Gdańsk

18902.

 Hanna  05-400 Śródborów

18903.

Joanna 25-343 Kielce

18904.

Halina 60-779 Poznań

18905.

Leszek 60-779 Poznań

18906.

Gabriela 01-190 Warszawa

18907.

Sylwia 15-875 Białystok

 

DO CZASU ZAKOŃCZENIA PRAC ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ Krucjaty Jednej Intencji

w tabeli na stronie Sekretariatu Fatimskiego nie ma zgłoszeń, które napłynęły poprzez panel zgłoszeniowy na stronie:  www.jednaintencja.pl

 

 

 

 

 

 

 

EN    FR    DE    PT    BY    RU   UA   NO

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej