Podejmujemy przesłanie z Fatimy.

 

W 1772 roku Bóg przekazał nam swoje wezwanie Św. Ludwikowi Mari Grignion de Monfort, który tak napisał „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była więcej znana i bardziej czczona niż kiedykolwiek".
Ponowna prośba Boga skierowana została do s. Łucji i była dosłownie sformułowana i powtórzona przez Maryję w Fatimie 1917 r.: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali”.
Niezwykła wymowa jaka płynie ze słów Św. Ludwika, objawień fatimskich oraz pragnienia Bożego Serca są dla nas drogowskazem. Wolą Bożą jest, by Matka Jego Syna była bardziej znana, kochana i czczona na co dzień przez dobre uczynki.

Czy wydarzenia, które dokonują się w świecie na naszych oczach nie są znakami wobec, których nie powinniśmy przejść obojętnie?
Maryja jest wciąż obrażana, a jest przecież matką Jezusa i naszą Mamą.
Co uczyniłby syn lub córka mieszkająca z dala od rodzinnego domu gdyby zadzwonił telefon i usłyszeliby iż ich matka została poniżona, upokorzona i obrażona? Czy kochające dziecko odłożyłoby słuchawkę i wróciło, jak gdyby nigdy nic, do swoich obowiązków? Może tak, ale wówczas należałoby wykreślić słowo „ miłość".
Nasza Pani Jasnogórska, Królowa i Matka została niejednokrotnie zraniona. Jeśli więc kochamy swoją Matkę, wówczas nie pytamy, czy powinniśmy coś uczynić, by ukoić ból Matki. Czy pierwszym odruchem miłości nie jest pragnienie, by stanąć obok, pocieszyć i wynagrodzić?
Dlatego mamy dużo do zrobienia, więc w zatroskaniu, bólu czy radości mamy połączyć się w jednej wspólnej intencji: „by Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat".

Krucjata Jednej Intencji jest zaproszeniem do dowolnej - co do miejsca, czasu, formy - modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze w tej podjętej intencji.
Zjednoczmy się we wspólnej trosce podejmując to co dla nas jest możliwe.

Ofiarujmy, uczyńmy i podejmijmy jakiekolwiek dobro duchowe - to co będzie dla nas w danym miejscu i czasie możliwe - wzbudzając tę jedną konkretną intencję „ by Maryja była bardziej znana i miłowana ... chociażby w formie westchnienie ku Bogu, czy też aktu strzelistego wypowiedzianego kiedykolwiek i gdziekolwiek, ale zawsze w tej jednej intencji.

Ofiarujmy może post, podejmijmy jakikolwiek akt pokutny, czy dzieło miłosierdzia, modlitwę, uczyńmy jakiekolwiek dobro.
A uczynić to możemy każdego dnia, raz w tygodniu, czy może miesiącu. Me chodzi o ilość, nie ważne jest miejsce, czy dzień tygodnia - ważne byśmy nosili w swoim sercu wskazaną intencję, byśmy o niej pamiętali i w dowolnym czasie, miejscu ją wypełniali dobrem: myślą, słowem łub czynem - intencję, którą sformułował Jezus i o czym mówiła Maryja w Fatimie.
Przez włączenie się w Krucjatę możemy również w pierwsze soboty miesiąca dać świadectwo innym i uczynić, by cała Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie był zjednoczony przy Niepokalanym Sercu Maryi naszej Matki. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi będzie bardziej powszechnie znane, jak również praktykowane.
Tym samym każdy może mieć swój udział i zostanie włączony do „ Modlitewnego szturmu Nieba", a my będziemy rycerzami Maryi.

Wypełniając wezwania Fatimskiej Pani możemy ze wszystkiego uczynić ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi obrażane jest Jej Niepokalane Serce i dla uproszenia nawrócenia grzeszników.
Osoby samotne, niepełnosprawne, chore, starsze dzięki świadomej tej intencji ,swój trud, cierpienie, samotność, ból, mogą ofiarować i stać się bezcenną ofiarą w zadośćuczynieniu Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tym samym każdy może mieć swój u dział w wypełnianiu zaciągniętych przez poświęcenie się Sercu Maryi zobowiązań.

Jeśli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia - ostrzegała Maryja - Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa podążających za papieżem.
Jak wiemy we wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników.
Włączając się w tę intencję okażemy Maryi, że jest bardziej kochana i czczona i wypełniamy Jej wezwanie z Fatimy.

Apostolat Maryjny z Siedlec