Akt zawierzenia Rodzin Fatimskich Niepokalanemu Sercu Maryi

Zakopane - Krzeptówki, 12 sierpnia 1995Matko Boża Fatimska - Matko i Królowo naszych rodzin!

Trwając we wspólnocie wiary Kościoła świętego, wyznajemy dziś ponownie naszą wiarę. Jak minione pokolenie synów i córek Polskiego Narodu, wracamy dziś do koleby naszych narodzin dla Boga i Ojczyzny.
Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wiarę, jaką otrzymaliśmy w naszych rodzinach przez Kościół, do którego przynależymy.
Przynagleni wołaniem Ojca świętego Jana Pawła II o uświęcenie rodzin katolickich, stajemy ponownie przed Twoim Tronem i przyzywamy Twojej pomocy w walce z "mocami ciemności" o dochowanie wierności powołaniu do życia małżeńskiego. Wobec nowych zagrożeń i form ateizacji rodzin katolickich przychodzimy do Ciebie pełni ufności, zawierzając Ci nasze rodziny.
Myśląc o przyszłości naszych rodzin, całą ufność pokładamy w Tobie - Matko Pięknej Miłości i Strażniczko życia rodzinnego.
Jeszcze raz na nowo i uroczyście poświęcamy się Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy.
Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochować wierności Jego nauce i prawu, obronę Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.


Matko i Królowo naszych Rodzin!
Otocz opieką wszystkie rodziny naszej parafii, z zwłaszcza te, które tym aktem zawierzenia Tobie się oddają.


Matko Kościoła!
Spójrz miłościwym okiem na wszystkie rodziny naszej parafii i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną pomocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości.
Spraw, najlepsza Matko, aby wszystkie rodziny stały się silne Bogiem i twierdzami żywej wiary; aby we wszystkich rodzinach było szanowane Boże prawo i chrześcijańskie obyczaje. Zagubionym religijnie wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła świętego. Trwającym w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.


Matko i Królowo nasza!
Zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości i ufności wszystkie dzieci, aby były wierne Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu.
Spraw, aby w ich sercach płonął zawsze ogień żywej wiary i miłości Boga.
Przyjmij to nasze oddanie się Tobie i nasze ślubowanie. Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca.
Uczyń, aby nasze Rodziny były zawsze wierne Ojcu świętemu i stały się jego pomocą i radością.
Ponieważ sami z siebie tak niewiele potrafimy, dlatego całą ufność pokładamy w Tobie i w Twoim Niepokalanym Sercu, w które wpisujemy każdą naszą rodzinę z osobna.
Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zagubili kierunku drogi życia naszych rodzin, którą wskazuje Twoje Niepokalane Serce. Amen.


 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! .